Mars

Publisert Mar. 27, 2018 12:30 PM

Etter fjorten års arbeid skal et instrument utviklet ved Universitetet i Bergen sendes ut i verdensrommet.

Publisert Mar. 27, 2018 11:11 AM

Forskningsrådets sentre for forskningsdrevet innovasjon leverer forskning av god kvalitet, men må lykkes enda bedre med innovasjon og internasjonalisering, viser ny evaluering.  Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen har bedt om anbefalinger om hvordan ordningen kan utvikles videre.

Publisert Mar. 26, 2018 1:21 PM

No er den engleliknande figuren framfor Niels Henrik Abels hus på Blindern vel framme i København. Der skal Medianfiguren reparerast for skader påført av ver og vind.

Publisert Mar. 26, 2018 4:00 AM

Nils Charles Prieur disputerte nylig med avhandling om hvordan Månens utallige kratere kan avsløre mer om et himmellegeme vi vet overraskende lite om.

Publisert Mar. 23, 2018 4:49 PM

Fire måneder etter at rektor Svein Stølen sa han ønsket seg kurs om trakasseringshåndtering for alle ledere, avholdes første kursdag. Men obligatorisk har kursingen foreløpig ikke blitt.

Publisert Mar. 23, 2018 3:38 PM

Det skal vera mogleg å gå med ansiktsdekkjande plagg på universitetsområdet, men regjeringa foreslår forbod i all undervisning. – Det er høyringsfråsegnene frå universiteta som er grunnen til at me snevrar det inn, seier Iselin Nybø som er minister for forsking og høgare utdanning.

Publisert Mar. 22, 2018 2:32 PM

Både utdanningsfinansiering og behovet for alternativer til stadig økonomisk vekst ble temaer i diskusjonen om hvordan universiteter kan bidra til FNs bærekraftsmål for 2030.

Publisert Mar. 22, 2018 1:12 PM

Oslo universitetssykehus hevder saken som nettopp gikk for lagmannsretten ikke er en varslersak. Likevel har den flere likhetstrekk med klassiske varslersaker.

Publisert Mar. 22, 2018 1:08 PM

Fredag 23. mars legg ministrane Jan Tore Sanner, Iselin Nybø og Siv Jensen fram lovforslag om eit nasjonalt forbod mot ansiktsdekkande plagg i barnehagar og utdanningsstadar.

Publisert Mar. 22, 2018 11:19 AM

– Eit brot på Lov om redaksjonell fridom i media, seier generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen. Redaktør og styreleiar vart kalla inn til rektor ved UiB for å forklare seg etter eit oppslag i På Høyden.

Publisert Mar. 21, 2018 4:24 PM

– Dette er ein fin inspirasjon for oss til å tenkja på korleis me kan få fram slike spesialiserte gründerbedrifter som Noreg treng. Det sa statsminister Erna Solberg til Uniforum i dag etter å ha opna og fått omvising i ShareLab i Forskningsparken ved UiO.

Publisert Mar. 20, 2018 10:48 PM

– Me kan kritisera netthetsen, men kan ikkje hindra at førelesarane seier ting. Det er ytringsfridom. Det understreka jussdekan Dag Michalsen på allmøtet til jusstudentane og lærarane i Frokostkjelleren i dag. Også studentane vil no parkera utsegnene til jussprofessor Benedikte M. Høgberg og sjå framover.

Publisert Mar. 20, 2018 1:53 PM

PANELDEBATT: To av disse tre mannlige topplederne i UH-sektoren, svarte klart «ja» på spørsmål om de selv har hatt karrierefordeler av å være menn.

Publisert Mar. 20, 2018 12:04 PM

Årets pris går til Princeton-professor Robert P. Langlands, for arbeidet han startet på allerede i 1967.

Publisert Mar. 19, 2018 12:26 PM

– Eg er optimist, og trur at me alle kan koma styrkte ut av dette, seier jussprofessor Benedikte M. Høgberg i ein kommentar til Uniforum. Leiaren for jusstudentane Maria Conradi tvilar på at eit allmøte åleine vil løysa konflikten.

Publisert Mar. 19, 2018 11:59 AM

Bråket mellom jussprofessor Benedicte Høgberg og studentane hennar blir tatt opp på eit allmøte for alle jusstudentane og lærarar førstkomande tysdag klokka 12.00 og 13. Jussdekan Dag Michalsen og leiar for Studentparlamentet, Jens Lægreid arbeider begge for at forholdet mellom jusstudentane og førelesarane deira skal bli betre.

Publisert Mar. 17, 2018 1:46 AM

Vår ferske minister for forsking og høgare utdanning, Iselin Nybø gjesta i fredag 16. mars Vikingskipshuset på Bygdøy for fyrste gong. Årleg får om lag ein halv million menneske sjå skipa og mange av dei andre skattane i det best besøkte museet i landet. Nybø let seg også fascinera.

Publisert Mar. 16, 2018 4:09 PM

Rektoratet støtter anbefalingen fra senterstyret om å legge ned universitetssenteret i St. Petersburg. Det opplyser Svein Stølen til Uniforum.

Publisert Mar. 15, 2018 3:37 PM

UiO-professor Jan Ivar Bjørnflaten var helt sentral da Det norske universitetssenteret i St. Petersburg ble opprettet for nøyaktig 20 år siden. Nå advarer han mot å avvikle driften før det er klart om russiske myndigheter i det hele tatt reiser sak mot senteret.

Publisert Mar. 15, 2018 2:15 PM

Det norske institutt i Aten må få redusert budsjettramme og tydelegare definerte oppgåver. Dersom dette ikkje let seg gjera, bør instituttet leggast ned, er rådet til Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen.

Publisert Mar. 14, 2018 4:12 PM

Verdas mest kjende vitskapsmann, fysikaren Stephen Hawking døydde i natt, 76 år gammal, melder BBC. Han døydde fredeleg i heimen sin i Cambridge.

Publisert Mar. 14, 2018 12:07 PM

Francesca Refsum Jensenius får årets Nils Klim-pris. Prisen går til unge forskere under 35 år.

Publisert Mar. 14, 2018 10:20 AM

Årets Holbergpris går til den amerikanske jussprofessoren Cass Sunstein.

Publisert Mar. 13, 2018 4:48 PM

Tilsettingen av ny direktør for UiO:Livsvitenskap gikk ikke som planlagt. Universitetsstyret sendte saken i retur, og ba om mer informasjon.

Publisert Mar. 13, 2018 4:21 PM

Studentklinikkane for vaksne blir verande ved Psykologisk institutt. Det vedtok universitetsstyret i dag.