Mars - Side 2

Publisert Mar. 13, 2018 3:35 PM

Ein delegasjon frå 33 universitet i Kina er denne veka på besøk i Noreg. Første stopp var Gamle festsal ved Universitetet i Oslo der dei i formiddag møtte representantar frå forskings-Noreg.

Publisert Mar. 13, 2018 1:20 PM

Vitnemålene til forskningsdirektørene ved henholdsvis Helse Sør-Øst og OUS, var såpass motstridende at den ene av de to ble bedt om å vitne to ganger.

Publisert Mar. 13, 2018 10:28 AM

No klokka 10.00 begynner årets andre møte i universitetsstyret. Saker som skal opp er mellom anna framtida for klinikkane på psykologi og  innovasjon ved UiO. Du kan fylgja den opne delen av møtet her.

Publisert Mar. 12, 2018 11:00 PM

Oslo universitetssykehus bør betala til saman 750 000 kroner for tort og svie for behandlinga av ein ung kvinneleg forskar som meiner ho varsla om dårleg arbeidsmiljø på eit laboratorium. Det krev advokat Ingvild Opøien på vegner av forskaren. Kravet blir avvist av advokaten til OUS, Arne Moland.

Publisert Mar. 12, 2018 10:47 AM

NTL UiO-leder Ellen Dalen krever bedre diskusjon om det fagforeningen anser som at UiO jobber med løsninger for økt overvåking av ansatte.

Publisert Mar. 12, 2018 1:20 AM

Universitetsleiinga fylgjer opp vedtak både i fakultetsstyre og instituttstyre og  går no inn for å lata studentklinikkane for vaksne bli verande på Psykologisk institutt. Det viser innstillinga frå universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe. Universitetsstyret tar den endelege avgjerda 13. mars.

Publisert Mar. 10, 2018 2:05 AM

Dommar Vibeke Løvold i Borgarting lagmannsrett bad denne veka om å protokollera trugsmål som ein ung kvinneleg stipendiat hadde sendt på epost til forskingsdekan Hilde Nebb etter ho hadde vitna mot henne i Oslo tingrett i fjor.– Det er straffbart å truga eit vitne, minna  ho om. Stipendiaten avviser skuldinga.

Publisert Mar. 9, 2018 1:08 AM

– Me må håpa at metoo-kampanjen gir ein varig effekt. Derfor må me vera klare på verdiane, slik at alle i eit miljø vågar å seia ifrå om ein trakkar over streken, seier UiO-rektor Svein Stølen til Uniforum etter metoo-debatten i Professorboligen på Kvinnedagen 8. mars

Publisert Mar. 8, 2018 3:22 PM

Intensjonsavtale om strategisk partnerskap er signert. Nå skal de to universitetene finne felles prosjekter.

Publisert Mar. 7, 2018 5:58 PM

Helse Sør-Østs direktør for forskning og innovasjon Øystein Krüger var ikke særlig blid på OUS da han vitnet i lagmannsretten onsdag.

Publisert Mar. 7, 2018 2:47 PM

UiO-professor Vessela Kristensen får Kong Olav Vs kreftforskningspris for 2018. Prisen er på 1 million kroner.

Publisert Mar. 7, 2018 1:13 PM

- Jeg ser litt på matematikk som toppidrett, sier Andreas Alberg. 14-åringen går i 10. klasse på Fagerborg skole  i Oslo og er årets vinner av Abelkonkurransen,.

Publisert Mar. 7, 2018 12:13 PM

Midt i en svært usikker situasjon for Det norske universitetssenteret i St. Petersburg har senterets styre vedtatt å anbefale styrt avvikling overfor de fire eierne, universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Publisert Mar. 6, 2018 11:40 PM

Konfliktene mellom OUS og kvinnen som har gått til varslersak mot sykehuset, fortsatte etter domsavsigelsen i Oslo tingrett.

Publisert Mar. 6, 2018 5:55 PM

Psykologisk institutt får endeleg avgjort spørsmålet om framtidig modell for klinikk og praksis. Det skjer når saka skal til handsaming i universitetsstyret 13. mars.

Publisert Mar. 5, 2018 4:24 PM

Københavns Universitet er det mest synlege universitetet på nett i Norden. Det blir tett fylgd av Universitetet i Helsinki og Universitetet i Oslo. Det viser den siste rangeringa frå Webometrics.

Publisert Mar. 5, 2018 3:33 PM

Vikingtidsmuseet på Bygdøy kan bli forsinket med ett år. Det er Statsbygg som roper varsko om forsinkelser fordi Oslo kommune bruker lang tid på sin del av planene, melder NRK Østlandssendingen i dag.

Publisert Mar. 5, 2018 2:15 PM

En sakkyndig NOKUT-komité konkluderer med at Høgskolen i Sørøst-Norge oppfyller kravene for å bli universitet.

Publisert Mar. 1, 2018 12:23 PM

Ingen oppfinnerrett, ingen opphavsrettsbrudd av UiO. – Et overraskende resultat, sier Roya Sabetrasekhs advokat etter at dommen fra Oslo tingrett har falt.