Nå starter lederkursene om trakassering

Fire måneder etter at rektor Svein Stølen sa han ønsket seg kurs om trakasseringshåndtering for alle ledere, avholdes første kursdag. Men obligatorisk har kursingen foreløpig ikke blitt.

DELTAR PÅ KURS: Rektor Svein Stølen og personaldirektør Irene Sandlie åpnet første lederkurs om trakassering, og Stølen er selv med som deltaker utover dagen.

Foto: Ola Sæther

På dagen fire måneder etter at UiO-rektor Svein Stølen sa til Uniforum at han ønsket seg obligatoriske kurs om forebygging og håndtering av seksuell trakassering for ledere ved universitetet, er kursingen i gang.

I løpet av våren avholdes det i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) totalt syv kursdager for ledere i sentraladministrasjonen og på fakultets- og instituttnivå. Denne første kursdagen kommer de fleste deltakerne fra Juridisk fakultet.

– De har vært veldig positive, og oppslutningen er veldig god, forteller Stølen.

– Tydelig forventning om at ledere stiller

Det er for ordens skyld altså snakk om et kurstilbud for lederne denne våren, kursrekken har ikke blitt gjort obligatorisk.

– Vi har tenkt at alt ikke trenger å nedfelles i regler, men jeg har i dekanmøtet vært veldig tydelig på at dette er så viktig at det forventes at ledere stiller opp. Det har også vært et sterkt ønske hos dekanene om å få til denne typen kurs, sier Stølen.

Representanter fra LDO leder første del av kursdagen, og går gjennom det gjeldende juridiske rammeverket samt forebyggende arbeidsmetoder.

–  Tankegangen om forebygging er i stor grad hentet fra ordinært HMS-arbeid. Det handler mye om god kartlegging av risikosituasjoner og risikogrupper, at ledere spør seg hvor det kan gå galt på akkurat deres arbeidsplass, forteller seniorrådgiver Rønnaug Mathiassen Retterås ved LDO.

Den andre halvdelen av kursdagen er utviklet av Avdeling for personalstøtte i samarbeid med psykologer fra Moment Consulting, og dreier seg om den praktiske håndteringen av varsler som kommer inn.

Personaldirektør Irene Sandlie opplyser at de ser for seg at elementer fra disse kursene tas inn i den ordinære lederopplæringen, og at planen er å kunne tilby denne typen kursing til alle ansatte.

Kan foreslå nye regler

Retterås forteller også at LDO kan foreslå konkrete nye regler for arbeidsplassene:

– Det kan for eksempel være snakk om en konkret regel mot å sende nakenbilder. Slikt har tidligere kanskje vært vanskelig å ta opp som tema, men mye har skjedd. Gjennom MeToo fikk vi også saker om nakenbilder sendt fra stortingsrepresentanter. Hvis det kan skje på Stortinget, kan det skje hvor som helst, sier LDO-rådgiveren.

Rektor er ikke umiddelbart begeistret for så detaljerte regelverk.

– Veldig mye av dette handler rett og slett om sunn fornuft, og jeg har troen på at det som nytter er å løfte fram samtalene om dette og sørge for at vi er enige om hva som er over grensene for akseptabel oppførsel. Og i et tilfelle der noen sender nakenbilder har vi allerede et regelverk som gjør at vi kan sanksjonere sånt, sier Stølen, som åpnet første kursdag og er med som kursdeltaker utover dagen.

Emneord: Arbeidsmiljø, Arbeidsforhold, trakassering Av Nils Martin Silvola
Publisert 23. mars 2018 16:49 - Sist endra 23. mars 2018 16:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere