Utsetter tilsettingen av direktør for UiO:Livsvitenskap

Tilsettingen av ny direktør for UiO:Livsvitenskap gikk ikke som planlagt. Universitetsstyret sendte saken i retur, og ba om mer informasjon.

SENDTE INNSTILLINGEN TILBAKE: Universitetsstyret gikk i dag ikke god for innstillingen til ny direktør for UiO: Livsvitenskap.

Stillingen som direktør for UiO:Livsvitenskap har stått ledig siden august i fjor, etter at Finn-Eirik Johansen tok over som forskningsdekan ved MatNat.

I dag skulle Universitetsstyret etter planen tilsette ny direktør, men slik gikk det ikke. Tilsettingen er i stedet utsatt til neste styremøte, fordi styret etterspurte mer informasjon, opplyser kommunikasjonsdirektør Stein Fredriksen til Uniforum.

Lyst ut to ganger

Stillingen som livsvitenskapsdirektør ble først lyst ut umiddelbart etter Johansens exit, og fikk seks søkere. Men kort tid etter fristen ble tilsettingen utsatt. Rektor Svein Stølen opplyste til Uniforum at rektoratet ønsket å bruke mer tid for å se på helheten i UiOs livsvitenskapssatsing, herunder planene for videre utvikling av det nye livsvitenskapsbygget. Det planlagte gigantbygget i Gaustadbekkdalen hadde like før fått en startbevilgning på 50 millioner fra regjeringen.

Stillingen ble likevel utlyst med tilnærmet samme profil som første gang, med en liten endring om at direktøren også kan drive noe med forskning:

– Direktøren for UiO:Livsvitenskap skal være en faglig direktør som har som oppgave å skape entusiasme for nye, tverrfaglige prosjekter, sa Stølen.

Ved andre utlysning, som hadde søknadsfrist 19. januar i år, fikk stillingen igjen seks søkere. Kun to av søkerne fra første runde prøvde seg igjen: Professor Simon Møller ved St. Johns University i New York og forskningsdekan Linda Hildegard Bergersen på OD-fakultetet.

 

Emneord: Livsvitenskap, ansettelser Av Nils Martin Silvola, Helene Lindqvist
Publisert 13. mars 2018 16:48 - Sist endra 13. mars 2018 16:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere