Nyheter fra 2000 - Side 3

Publisert 12. okt. 2000 18:37

- De store vestlige provinsene i Kina henger langt tilbake utviklingsmessig sammenliknet med de østlige regionene. Når man i tillegg snakker om et område som i hovedsak er befolket av etniske minoriteter, kan enhver forestille seg hvor eksplosiv denne situasjonen er, sier Mette Halskov Hansen. Onsdag 18. oktober holder hun sin tiltredelsesforelesning ved Institutt for øst-europeiske og orientalske studier.

Publisert 12. okt. 2000 09:57

Høgre er ikkje nøgd med regjeringa sitt framlegg til budsjett for høgare utdanning og forsking. Det stadfestar stortingsrepresentant Petter Løvik, som er medlem av Høgres fraksjon i KUF-komiteen.

Publisert 10. okt. 2000 10:15

Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet har inngått avtale med den internasjonale Technopolis-gruppa om å evaluera Noregs forskingsråd. Evalueringa skal vera gjennomført innan 15. desember 2001.

Publisert 9. okt. 2000 09:32

- Det er uakseptabelt å redusera talet på studieplassar på universiteta med 1326 utan at finansieringsordninga som er knytt til studenttalet samtidig blir forandra, seier SVs utdanningspolitiske talsmann Rolf Reikvam. Også Venstres Odd Einar Dørum synest utdanningsbudsjettet er dårleg.

Publisert 5. okt. 2000 15:31

Den store hungerskatastrofen i Nord-Korea opna opp for tøvêret mellom Nord- og Sør-Korea. Det meiner UiOs første førsteamanuensis i koreansk, 27 år gamle Vladimir Tikhonov frå Russland, som denne veka heldt introduksjonsforelesinga si.

Publisert 5. okt. 2000 15:03

3200 ansatte ved UiO vil få tilbud om hjemme-PC før jul. Det er klart etter at UiO har inngått kontrakt om innkjøp av hjemme-PC-er med selskapet Nicator.

Publisert 4. okt. 2000 17:16

Regjeringa ynskjer å løyva 20 millionar kroner til vedlikehald og restaurering av Urbygningen og Midtbygningen i Oslo sentrum. I tillegg går regjeringa inn for å løyva to millionar kroner til innkjøp av utstyr til dei to bygningane. Det går fram av framlegget til statsbudsjett for 2001 frå Kyrkje,-utdannings- og forskingsdepartementet. Til saman får UiO ei løyving på 2,196 milliardar kroner.

Publisert 4. okt. 2000 12:46

- Det må bli et langt klarere skille mellom styret (Kollegiet) og den daglige ledelsen ved UiO. Rektor er universitetets klare leder og ansikt utad, men bør ikke være medlem av styret.

Publisert 3. okt. 2000 16:32

Universitetsleiinga vil ikkje påleggje fakulteta å skrive Forelesingskatalogen på nynorsk og viser til eit stort behov for nynorsk-opplæring blant dei tilsette. - Eit gigantisk nederlag for universitetet og universitetet sin personalpolitikk, meiner Jon Grepstad i Norsk språkråd.

Publisert 2. okt. 2000 17:25

Universitetet i Oslo vil framleis ha demokratiske rektorval og ynskjer å utvida rektorperioden til fire år. Det går fram av høyringsfråsegna om innstillinga til Mjøsutvalet om høgare utdanning og forsking i Noreg. Kollegiet handsama fråsegna tysdag 3. oktober, og gjekk inn for å endra ein del av innhaldet i framlegget før fråsegna blir sendt til KUF.

Publisert 29. sep. 2000 15:42

- Slett ikkje alt er bra ved det norske systemet for høgre universitetsutdanning. Men det tyder ikkje at vi skal endre det for endringa eller amerikaniseringa sin eigen skuld, seier Arne Melberg, professor i allmenn litteraturvitskap ved Universitetet i Oslo.

Publisert 26. sep. 2000 15:37

Kong Harald opna det nye Rikshospitalet på Gaustad ved å sleppa ut fem brevduer som skulle flyga tilbake til dei fem helseregionane dei tilhøyrde. Samtidig kom nyhendet om at sluttfinansieringa av sjukehuset blir 700 millionar kroner meir enn tidlegare rekna med.

Publisert 25. sep. 2000 16:03

- Det er få ganger i livet du gir deg selv anledning til å få nye impulser og til å reflektere over hvorfor du gjør ting slik du gjør det. Å være mentor er en slik anledning til refleksjon.

Publisert 22. sep. 2000 15:59

- Me valde å bli ein del av Senter for utvikling og miljø (SUM) ved UiO fordi me ikkje hadde ressursar nok til å sjå på Nord/Sør-problema medan SUM ikkje hadde ressursar nok til å sjå på miljøproblema i Noreg. Slik blei partnarskapen mellom ProSus og SUM inngått, forklarar forskingsleiar William Lafferty.

Publisert 21. sep. 2000 14:44

Utvalgte kvinnelige stipendiater og postdoctor-stipendiater ved Universitetet i Oslo vil fra årsskiftet få tilbud om jevnlige møter med en "mentor" eller fadder - fortrinnsvis en eldre mannlig professor, som har nådd høyden av karrieren sin.

Publisert 20. sep. 2000 15:28

Professor Nils Christian Stenseth, Avdeling for zoologi ved Biologisk institutt, Universitetet i Oslo mottar onsdag 20. september 2000 Norges forskningsråds pris for fremragende forskning. Prisen er på 500.000 kroner.

Publisert 20. sep. 2000 10:50

Da Lone Semmingsen søkte på en stipendiatstilling ved Økonomisk institutt, ønsket hun å kommentere den sakkyndige komiteens rapport før den ble behandlet av institutt og fakultet. Men SV-fakultetet avviste dette. Nå har KUF gitt henne medhold. Departementet tilrår at praksis på dette området endres.

Publisert 19. sep. 2000 14:32

Det kan bli student- og forskarutveksling mellom iranske universitet og Universitetet i Oslo. Det kom fram då Irans kvinnelege visepresident Massoumeh Ebtekar gjesta UiO denne veka.

Publisert 18. sep. 2000 18:08

Torgny Lindgren regnes som en forteller av Guds nåde. Nå kommer han til Blindern for å berette noen gode historier for oss.