Nyheter fra 2006 - Side 3

Publisert 17. nov. 2006 15:50

Tomatar er kanskje den beste medisinen mot prostatakreft. Det har UiO-professor Rune Blomhoff og overlege Sigbjørn Smeland skrive om i boka "Fruktbar kunnskap for mannens edlere deler." Det er den første boka som blir gitt ut av Birkeland Publications, ein avleggjar av Birkeland Innovasjon.

Publisert 15. nov. 2006 14:37

Er de støvete bildene fra farfars meritter i studentidretten noe å samle på? Har tante Emmas femti år gamle fotografier fra labben på biologisk interesse for noen andre enn tante Emma selv? Er et gulnet fargefoto fra min egen studietid på Blindern på 70-tallet verdt mer enn det elendige papiret det er eksponert på? Ja! ja! ja! svarer Siv Falang Gravem kontant på samtlige tre spørsmål.

Publisert 14. nov. 2006 15:17

Kunnskapsminister Øystein Djupedal og den indiske forskningsministeren Kapil Sibal signerte i dag en bilateral forsknings- og teknologiavtale. Dette skjedde i Tromsø, som på tross av sitt relativt fjerne beliggenhet i forhold til India visste seg å være et naturlig møteplass for ministrene, skriver Tromsøflaket ved Universitetet i Tromsø.

Publisert 13. nov. 2006 14:06

Både astronomen Nicolaus Kopernikus og pave Johannes Paul den andre har vore studentar ved Universitetet i Krakow. No håpar rektor Karol Musiol at pengeinnsprøytingane til EU-landet Polen frå EØS-landet Noreg kan føra til eit auka forskingssamarbeid mellom dei to landa. Bli med Uniforum på ein rundtur ved Polens eldste universitet.

Publisert 10. nov. 2006 16:29

Flores-mannen ble avduket av UiO-rektor Geir Ellingsrud under en godt besøkt seremoni fredag 10. november i Kristine Bonnevies hus (Biologibygningen) på Blindern. Skulptøren er Biologisk institutts egen "huskunstner", Øystein Bernhard Mobråten.

Publisert 9. nov. 2006 16:27

Det nye Ciens-senteret på Forskningsparken ble i dag, torsdag 9. november, åpnet av kronprins Haakon Magnus. Målet med forskningssenteret er å bygge opp tverrfaglig samarbeid og kunnskap for å løse de alvorlige miljø og klimaproblemene verden står ovenfor.

Publisert 9. nov. 2006 16:08

Hva skal forskerne ta vare på av grunnlagsmateriale? Bør alt forskningsmateriale være offentlig? Hva tilhører bare forskerne? - Forskerarkivene er viktige for å kontrollere om pengene til forskning er blitt brukt på en korrekt måte, sa UiO-jurist Einar Noreik da Arkivforeningen hadde høstseminar på Hotell Plaza i Oslo.

Publisert 9. nov. 2006 10:11

Ein systemfeil i det nye personal- og lønnssystemet førte til at dei som skulle ha lauslønn 31. oktober, fekk utbetalt pengane først tre dagar seinare. - Dei fekk heldigvis pengane på lønnskontoen sin rett før helga, seier assisterande universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen til Uniforum.

Publisert 9. nov. 2006 09:35

Fleire av dei 27 terminalvaktene ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet har ikkje fått lønna si på den dagen dei blei lova. Tillitsvald Joachim Moe Graff gir innføringa av det nye personal- og lønnssystemet POLS skulda for dette. Lønningssjef Trond Ryd har engasjert ti ekstra personar for å få unna ekstraarbeidet vanskane har ført til.

Publisert 8. nov. 2006 09:49

Trine Syvertsen vant en klar seier i dekanvalget på Det humanistiske fakultet ved UiO tirsdag 7. november. Hun fikk 327 stemmer mot Øivind Andersens 244 stemmer. Syvertsen blir den første kvinnelige dekanen på HF.

Publisert 6. nov. 2006 20:37

- Fra 2004 til 2005 økte andelen kvinnelige professorer med kun 0,3 prosent, til 21,6 prosent. Hvis vi holder samme tempo som nå, når vi aldri målet, som er 50/50 i 2011, sier viserektor Inga Bostad. Hun leder koordineringsgruppen som skal lage ny handlingsplan for likestilling ved Universitetet i Oslo.

Publisert 6. nov. 2006 19:52

- Kvalitetsreformen har kostet mye i form av tapt engasjement. Den har også kostet mye økonomisk, og universitetet har ikke fått igjen alt, sier viserektor Inga Bostad. Hun håper at evalueringen av reformen vil gi Universitetet i Oslo gode argumenter når det gjelder den fremtidige ressurstildelingen.

Publisert 6. nov. 2006 14:23

- Vi er kommet hit til Universitetet i Oslo for å få vite mer om den forskningen som drives her. Overfor våre velgere har vi nemlig behov for å legitimere at vi går inn for å bruke så mye penger på forskning som det vi gjør, sa Høyre-leder Erna Solberg til Uniforum under sitt besøk på UiO i dag.

Publisert 1. nov. 2006 13:19

Hun er den første kvinnen som ble professor i medisin i Norge. Hun har dannet skole innen hjerneforskning. Hun har bygd opp medisinerutdanningen i Tromsø og forsket og undervist ved Anatomisk institutt i mer enn 40 år. Men hvorfor i all verden kjenner vi ikke navnet hennes? Hvorfor har knapt nok noen skrevet om henne før?

Publisert 30. okt. 2006 10:36

- Boka har vore mitt liv, og eg vil halda fram med å bruka biblioteket også etter at eg no går av for aldersgrensa. Er ein ein bokmann, så er ein ein bokmann, seier Jan-Erik Røed, som denne månaden offisielt gjekk av som bibliotekdirektør for Universitetsbiblioteket i Oslo.

Publisert 30. okt. 2006 10:10

Blindern campus bør fredast. Det foreslår det internasjonale rådet for monument og stader (ICOMOS). Blindern er viktig arkitektonisk, men også som eit symbol på opprettinga av Statens lånekasse, som førte til at høgare utdanning blei tilgjengeleg for alle, konstaterer organisasjonen.

Publisert 30. okt. 2006 09:44

Språkforskar og redaktør for Norsk Ordbok, Oddrun Grønvik blei denne månaden utnemnd til årets einaste æresdoktor ved Universitetet i Zimbabwe. Bakgrunnen er forskingsarbeidet ho har gjort som forskar og prosjektleiar for å ta vare på og utvikla dei nasjonale språka shona og ndebele i Zimbabwe.

Publisert 27. okt. 2006 16:39

I dag opna rektor Geir Ellingsrud eit muslimsk bønnerom eller mosalla ved sida av kapellet i Frederikkebygningen på Blindern. - Me trur dette kan opna for at det blir ein møtestad for dialog og læring av kvarandre sine religiøse tradisjonar, sa Ellingsrud.

Publisert 27. okt. 2006 09:10

- Regjeringa må ta ansvar og leggja inn ei ekstraløyving til nytt informatikkbygg i det reviderte nasjonalbudsjettet for 2007. Føresetnaden er at det blir konstatert at det er det auka presset i arbeidsmarknaden i Oslo som er årsaka til budsjettsprekken. Det seier Odd Einar Dørum, som er Venstres representant i Stortingets kyrkje-, utdannings- og forskingskomité.

Publisert 25. okt. 2006 15:02

Arbeidet med den nye informatikkbygningen i Gaustadbekkdalen har pågått i nesten ti måneder. Nå viser nye anbud at prisen på bygningen kan bli opp mot 20 prosent dyrere enn antatt i budsjettet. - Det kan dreie seg om merkostnader på mellom 100 og 200 millioner kroner, sier universitetets tekniske direktør, Frode Meinich.

Publisert 25. okt. 2006 14:02

Universitetet i Oslo går opp på den ene og ned på den andre rankinglista over verdens beste universiteter. - Man måler her svært ulike ting. Det ligger ulike filosofier bak, og resultatet avspeiler også dette, sier den svenske bedriftsøkonomen Linda Wedlin, som er ekspert på denne type rangeringer.