- Finn fram foto, folkens!

Er de støvete bildene fra farfars meritter i studentidretten noe å samle på? Har tante Emmas femti år gamle fotografier fra labben på biologisk interesse for noen andre enn tante Emma selv? Er et gulnet fargefoto fra min egen studietid på Blindern på 70-tallet verdt mer enn det elendige papiret det er eksponert på? Ja! ja! ja! svarer Siv Falang Gravem kontant på samtlige tre spørsmål.

KONTAKT MEG! - Har du fotografier med UiO-tilknytning, nøl ikke med å ta kontakt, oppfordrer Siv Falang Gravem.
Foto: Ola Sæther

- Det aller, aller tristeste vi kan tenke oss, er at fotografier, som på en eller annen måte har en tilknytning til universitetet, hives i søppelbøtter og slenges i containere uten at vi en gang får vite om det, sier Siv Falang Gravem, og sukker tungt.

Savner HF, SV og jus

Siv Falang Gravem nærer ikke bare en dyp og personlig interesse for historie og fotografi; hun har det som heltidsjobb. Nærmere bestemt er hun satt til (mens kollega Anne Vaalund har permisjon) å sørge for at flest mulig fotografier fra forskerliv og studenterliv, fra hverdagsliv og fest på landets første og største universitet spores opp, samles inn, skannes og klassifiseres. Med andre ord at fotografiene bevares for ettertiden og gjøres tilgjengelige for allmennheten.

Det er tre år siden Universitetshistorisk fotobase (UFO) ble etablert, et bevaringsprosjekt under Museum for universitets- og vitenskapshistorie (MUV). Til nå er tolv og et halvt tusen bilder lånt inn, digitalisert og lagt inn i basen. Mer enn to tusen er klassifisert.

- Vi får stadig tilsig av fotografier. Noen institutter har hatt sine egne fotografer, først og fremst institutter på MN-fakultetet. Derfra har vi fått mange interessante og flotte fotografier. Men vi mangler bilder fra Det samfunnsvitenskapelige, Det humanistiske fakultet og Det juridiske fakultet, påpeker Falang Gravem, og legger til at det er viktig å ha bredde i samlingen.

- Vi er helt avhengig av å få tilgang til private fotografier. Jeg er sikker på at det sitter mange personer omkring som har bilder fra sin studietid, fra studentorganisasjoner, ekskursjoner, forsknings- og undervisningssituasjoner. Ofte ser vi ting i bildene som andre ikke ser. Og vi har ikke hav av tid: Det er viktig at vi kommer i kontakt med informantene før de blir borte og bildene kanskje bare kastes, sier hun og legger til at basen foreløpig har få fotografier fra femti- og sekstitallet.

- Av og til kommer folk til oss med bilder som de har funnet i besteforeldrenes fotoalbum. Det er kjempeinteressant! mener Falang Gravem.

Viktige kilder

De fleste fotografiene har interesse langt utover universitetet.
- Vi brukes mye: Ukentlig får vi henvendelser fra forfattere og forlag om bilder til å illustrere ulike utgivelser, forteller hun. Fotografiene, som er fra 1860 til i dag, gir ny kunnskap når annen dokumentasjon er ufullstendig eller har gått tapt.

Falang Gravem understreker at fotografiene er viktig kildemateriale for å kunne forstå universitetets mangfoldige virksomhet.
- Det legges nemlig mye informasjon til bildene. Om et års tid legger vi bildene ut på Internett. Da vil det være mulig for en forsker å gå inn og søke på bilde og tekst.

De ga bygningene navn
I serien "Ansiktene bak navnene" presenterer Uniforum denne gang psykologen og astrofysikeren som har fått hus kalt opp etter seg:

Harald K. Schjelderup (1895¬-1974) ble Norges første psykologiprofessor i 1928. Han tok doktorgrad i eksperimentell psykologi, og ble i 1922 - bare 27 år gammel - utnevnt til professor i filosofi. I 1928 fikk han omgjort sitt professorat til psykologi. Under annen verdenskrig var han en framtredende motstandsmann, ble arrestert og satt i konsentrasjonsleir. Schjelderup ble en sentral person for introduksjonen av psykoanalysen i Norge. På 1950-tallet utførte han en studie av langtidsvirkninger av psykoterapi som kanskje er den første av sitt slag. Schjelderup forsøkte å forene de naturvitenskapelige områdene av psykologien med psykoanalysen, noe som gjorde ham til en omstridt person i de medisinske og psykologiske fagmiljøene. Psykologenes lokaler i Forskningsveien 3 bærer navnet Harald Schjelderups hus. (Kilde: Wikipedia)

PORTRETT: Foto av professor Harald Schjelderup tatt i januar 1943, noen måneder før han ble arrestert. - Jeg kontaktet sønnen hans, Wilhelm Schjelderup, og spurte om han hadde bilder av faren. Og det hadde han; vi har nå flere fotografier av den kjente psykologen i vår database, opplyser Siv Falang Gravem.

Svein Rosseland (1894-1985) var norsk astrofysiker og professor. Han begynte sine studier i Oslo i 1917, og i 1920 ble han en av Nils Bohrs aller første utenlandsstudenter. Det høye faglige nivået hans vakte Bohrs interesse og sikret ham en stilling ved UiO i 1928. Rosseland vant snart internasjonal anerkjennelse for sin forskning på stjernefysikk og atomteori, og han utga i tillegg til standardverket Theoretical Astrophysics (1936) flere populærvitenskapelige bøker. Rosseland sto sentralt da Universitetet i Oslo fikk et eget institutt for teoretisk astrofysikk. Asteroiden 1646 Rosseland og månekrateret Rosseland er oppkalt etter ham, og instituttets hus på Blindern, en karakteristisk funkisbygning fra 1934, bærer forskerens navn. (Kilde: Wikipedia)

GRUPPEBILDE: Foto av personer tilknyttet Institutt for teoretisk astrofysikk og andre enheter, tatt en gang i 1954. Svein Rosseland står i første rekke som nummer tre fra høyre. Lengst til høyre i samme rekke står Carl Størmer, professor i matematikk og nordlysforsker. - Dette bildet ble funnet på et lagerrom på instituttet, forteller Siv Falang Gravem.

Fotobasen

* Universitetshistorisk fotobase (UFO)
* Skal sikre viktig historisk kildemateriale
* Foto fra UiO samles inn, digitaliseres og klassifiseres
* Består i dag av ca. 12 500 bilder
* Drøyt 2000 er til nå klassifisert
* Fotografiene skal bli søkbare på nett
* Basen brukes i dag av forskere, museer, media og forlag

Ta kontakt!
Siv Falang Gravem
Universitetshistorisk fotobase (UFO)
Pb. 1008 Blindern, 0316 Oslo
Tlf: 22 84 42 47
E-post: s.f.gravem@muv.uio.no
Av Trine Nickelsen
Publisert 15. nov. 2006 14:37 - Sist endret 10. des. 2008 14:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere