- Likestilling skal prege hele institusjonen

- Fra 2004 til 2005 økte andelen kvinnelige professorer med kun 0,3 prosent, til 21,6 prosent. Hvis vi holder samme tempo som nå, når vi aldri målet, som er 50/50 i 2011, sier viserektor Inga Bostad. Hun leder koordineringsgruppen som skal lage ny handlingsplan for likestilling ved Universitetet i Oslo.

UIO LEKKER: - Universitetssystemet lekker. Det er et klart flertall kvinnelige studenter, men andelen kvinner synker for hvert trinn oppover i hierarkiet, sier UiOs viserektor, Inga Bostad.
Foto: Ola Sæther

Ved årsskiftet går Universitetet i Oslos nåværende handlingsplan for likestilling ut på dato. Derfor arrangerte UiO en åpen høringskonferanse tirsdag 7. november for å diskutere ny handlingsplan for perioden 2007-09. UiOs ambisiøse mål er å bli verdens første kjønnsbalanserte universitet innen 2011, som det stod i invitasjonen.

- Likestilling skal ligge langt fremme i bevisstheten og prege hele institusjonen. Fra 2004 til 2005 økte andelen kvinnelige professorer med kun 0,3 prosent, til 21,6 prosent. Hvis vi holder samme tempo som nå, når vi aldri målet, som er 50/50 i 2011, sier viserektor ved UiO, Inga Bostad. Hun leder koordineringsgruppen for likestilling ved UiO, som har ansvaret for å føre handlingsplanen ut i livet.

- Universitetssystemet lekker

- Universitetssystemet lekker. Det er et klart flertall kvinnelige studenter ved UiO, men andelen kvinner synker for hvert trinn oppover i hierarkiet, sier hun og understreker at det er en myte at kvinner ikke søker høyere stillinger. De blir rett og slett ikke tilsatt.

- Generelt i samfunnet gjelder det at når kvinner kommer inn på et område, synker omdømmet, eller det opprettes et nytt nivå over. Sentrene for fremragende forskning er et skoleeksempel på dette. Først i år har vi to kvinner med som ledere i SFF-søknadene. Tidligere har vi bare hatt menn i SFF-ledelsene. Og da man i Finland opprettet egne stillinger for fremragende professorer, ble ikke en eneste kvinne tilsatt. Ordningen ble derfor kuttet ut, forteller Bostad.

Hun holder fram Barne- og likestillingsdepartementet, hvor de har begynt å "kjønnsteste" budsjettene for å se hvordan de virker på likestillingen. Meningen er etter hvert å teste hele statsbudsjettet. Men det er ingen planer om å gjøre noe liknende ved UiO i denne omgang, understreker hun.

- Være fantasifull

- Hva må gjøres? Trenger vi radikal kjønnskvotering på UiO?

- Nei, det har vi ikke anledning til. Øremerking av vitenskapelige stillinger for kvinner ble av EFTA-domstolen erklært ulovlig i en dom fra januar 2003. Det gjelder derfor å være fantasifull. På Uppsala universitet har de for eksempel begynt å utlyse stillinger innen fagområder hvor de vet det finnes mange fremragende kvinnelige forskere. Kvinner er jo like gode som menn, og vi går glipp av masse kompetanse ved at så få kvinner greier å klatre til topps. Det betyr kort sagt mye bortkastet utdanning, svarer Bostad.

- Usammenlignbare kvaliteter

- Kvalitetsbegrepet er vanskelig å bruke ved tilsettinger. Ofte er søkernes kvaliteter helt usammenlignbare. Alle kan være utmerket kvalifiserte, men på ulike måter, og da blir det vanskelig å rangere de fremste søkerne. Forskning viser at kvinners fagområder ofte blir ansett som mindre sentrale. Men hvis man velger å fremsette en tetgruppe fremfor å rangere i tilfeller der forskerne er jevngode, kan det være lettere å få ansatt en kvinne.

- Er det andre viktige aspekter ved likestillingsarbeidet ved UiO?

- Ja, det er mange. For det første en generell bevissthet om kjønnsbarrierer, jeg tenker på retorikk rundt kvinnelige og mannlige forskere, bruken av ord som fremragende og toppforskere, "myke" og "harde" miljøer, myten om forskeres livsstil og arbeidsmetoder og så videre. For det andre så trenger vi en generell kompetanseheving i kjønnsforskning - det gjelder både mannsforskning og kvinneforskning. Og for det tredje så kan vi snakke om en mer utvidet bruk av ordet likestilling, som også omfatter etnisitet, sosial bakgrunn og funksjonsevne, svarer Bostad. Hun tilføyer at på det siste feltet er det mange fellestrekk, men likevel så pass mange ulike mekanismer og strukturelle forskjeller at UiO har valgt å skille ut likestilling innen kjønn som et eget område.

Enestående handlingsrom

Det kommende generasjonsskiftet på de største fakultetene ved UiO vurderes av mange som et enestående handlingsrom for å styrke likestillingen og ansette flere kvinner på alle nivåer.
- Ring meg! oppfordrer Bostad avslutningsvis alle på UiO som trenger eller har idéer til hvordan man kan få ansatt flere kvinner.

Emneord: Universitetspolitikk, Likestilling Av Lars Hoff
Publisert 6. nov. 2006 20:37 - Sist endret 10. des. 2008 15:25
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere