Regjeringen lover ingen ekstra bevilgning til ny informatikkbygning

Det 28 000 kvm. store informatikkbygget, som er under oppføring i Gaustadbekkdalen, kan bli opp mot 200 millioner kroner dyrere enn antatt i budsjettet. Regjeringen lover foreløpig ingen ekstra penger.

LOVER IKKE: Regjeringen lover foreløpig ingen ekstra penger til den nye informatikkbygningen som nå bygges i Gaustadbekkdalen.
Foto: Ola Sæther

Den 26. oktober skrev Uniforum at dagens opphetede byggemarked kan gi en budsjettsprekk på mellom 100 og 200 millioner kroner på nytt informatikkbygg og kan tvinge UiO til å bygge mindre.
Den 27. oktober uttalte Venstres Odd Einar Dørum i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité, at regjeringen må ta ansvar og legge inn en ekstrabevilgning til nytt informatikkbygg.

Uniforum kontaktet så Kunnskapsdepartementet med følgende spørsmål:

- Vil regjeringen bevilge ekstra penger?
- Det kan jeg ikke svare på på det nåværende tidspunkt, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Per Botolf Maurseth, til Uniforum.

- Foreløpig kjenner vi ikke saken godt nok, sier han, og vil altså ikke love noe ekstrabevilgning i revidert nasjonalbudsjett for 2007.

Det er Statsbygg som på vegne av Kunnskapsdepartementet prosjekterer og bygger ny informatikkbygning. Prosjektet og anbudene gjennomgås nå for å se om det er mulig å finne fram til kostnadsreduserende tiltak som ikke skal gå ut over størrelsen og funksjonaliteten til bygningen.

- Statsbygg vil ha en gjennomgang med Universitetet i Oslo fram til jul. Når resultatet av denne gjennomgangen foreligger, vil vi kunne gi klarere svar på spørsmålet om eventuelle ekstrabevilgninger, sier Maurseth.

Emneord: Ny informtikkbygning, Informatikk Av Trine Nickelsen
Publisert 1. nov. 2006 12:16 - Sist endret 10. des. 2008 15:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere