Nyheter fra 2008 - Side 10

Publisert 21. apr. 2008 09:34

Norge er verdens femste største forskningsnasjon innen polarforskning, foran blant andre Russland. I Arktis er Norge på bronseplass, etter USA og Canada. Målt i antall vitenskapelige artikler bidrar Norge med seks prosent av verdens polarforskning. Til sammenligning står den øvrige norske forskning for 0,6 prosent av den samlede vitenskapelige kunnskapsproduksjon. Det viser en undersøkelse NIFU/STEP har utarbeidet for Forskningsrådet.

Publisert 18. apr. 2008 17:57

Den amerikanske menneskerettighetsprofessoren Samantha Power var 17. april innom Blindern for å snakke om hvordan vi kan bekjempe folkemord. Det ble også en minneforelesning om hennes venn Sergio Vieira de Mello. FNs mest fremtredende diplomat ble drept av en selvmordsbomber i Bagdad etter 34 års tro tjeneste for FN i utallige konfliktområder.

Publisert 18. apr. 2008 16:00

Norge er blant de dårligste på innovasjon i Europa og aller dårligst av de nordiske landene. Norge kommer på 21. plass av 38 land, og ligger fremdeles langt etter de fleste EU-landene når det gjelder innovasjon (nyskaping) i næringslivet, viser rapporten European Innovation Scoreboard for 2007. Funnene bekreftes av den siste indikatorrapporten fra NIFU STEP (2007), melder Forskningsrådet på sine nettsider.

Publisert 18. apr. 2008 12:04

- Kina vil vokse i forskning. Det er derfor viktig å få gode kontakter nå i en dynamisk oppbyggingsfase, hvor kineserne søker forskningskontakter i hele verden, sier rektor Geir Ellingsrud, som nylig ledet en stor UiO-delegasjon til Kina.

Publisert 17. apr. 2008 16:05

NTNU ble nylig kåret som den beste teknologiutdanningen innen bærekraftig utvikling i Europa. Med systematisk fokus på bærekraft og miljø, har NTNU dermed slått internasjonalt anerkjente institusjoner som KTH og Chalmers i Sverige og de tekniske universitetene i Delft, München og Dresden, går det fram av ei pressemelding fra NTNU.

Publisert 16. apr. 2008 15:55

- Etter avsløringa av forskingsfusket til Jon Sudbø, må alle forskarar på UiO skriva under på at dei ikkje vil fuska. Det er akkurat som om alle flygarar etter 11. september 2001, skulle ha skrive under på ein garanti om at dei aldri vil flyga inn i skyskraparar, meiner professor i molekylær biovitskap, Kristian Gundersen. Både kriminologiprofessor Liv Finstad og prorektor Haakon Breien Benestad meiner ordninga er naudsynt.

Publisert 16. apr. 2008 15:14

Forskningsrådet mener det er behov for en lovendring som fritar forskningsinstituttene for inntektsskatt. - Denne type skatteplikt vil svekke instituttenes samlede økonomiske rammebetingelser i en situasjon hvor det er forskningspolitisk enighet om å styrke instituttene plass i det norske forskningssystemet, påpeker styreleder i Forskningsrådet, Geir Stene-Larsen i ei pressemelding.

Publisert 16. apr. 2008 14:39

Rammene for den faglige prioriteringen er på plass ved Det odontologiske fakultet. - Nå er vår største utfordring de enorme rekrutteringsproblemene som sektoren står overfor, mener dekan Pål Brodin .

Publisert 15. apr. 2008 14:45

- Ingen professorar ved UiO bør tena under lønnssteg 70, altså 529 600 i året. Det bør også bli meir vanleg å plassera dyktige professorar direkte i lønnssteg 84, slik som er tilfellet for toppdirektørar. Det meiner leiinga i Forskarforbundet ved UiO.

Publisert 15. apr. 2008 14:15

Senter for internasjonalisering av høgere utdanning SIU vil lyse ut et nytt NUFU-program. Totalt 22 millioner kroner skal deles ut til prosjekter hvor norske forskere samarbeider med forskere i sør. Søknadsfristen er 13. juni.

Publisert 15. apr. 2008 12:56

Professor Stan Hawkins er ikke fornøyd med mottakelsen han fikk på HF-fakultetet i 1995. - Vi har hatt mange utredninger og diskusjoner om internasjonalisering ved Det humanistiske fakultet. I 2008 skal dette arbeidet gi konkrete resultater, lover dekan Trine Syvertsen .

Publisert 9. apr. 2008 17:14

- Lik rett til høgare utdanning, god forskarutdanning og spissing av enkelte fagmiljø gjennom satsing på breidd, er dei overordna måla i utdannings- og forskingspolitikken vår. Rapporten til Stjernø-utvalet kan vera eit verkemiddel for å få det til, slo forskingsminister Tora Aasland fast på eit seminar om styringsreformer i høgare utdanning onsdag 9. april.

Publisert 9. apr. 2008 12:57

- Det har blitt oppnådd svært gode resultater innenfor undervisning, publisering og doktorgradsutdanning. Det sier forskningsminister Tora Aasland i en pressemelding i forbindelse med at Kunnskapsdepartementet i dag publiserte en rapport om situasjonen ved universiteter og høyskoler.

Publisert 8. apr. 2008 15:33

Risør Kammermusikkfest ble lansert på Lunsj med kultur i Georg Sverdrups hus i dag. Det var stappende fullt. - Flotte lokaler! Folk stod på balkongen og hang ut som drueklaser, lo Leif Ove Andsnes etter konserten.

Publisert 8. apr. 2008 10:18

Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet flyttes fra Adamstuen i Oslo til Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås. Det bestemte Stortinget i går, melder NRK Østlandssendingen. Flyttevedtaket ble gjort mot stemmene til Fremskrittspartiet, Høyre og Arbeiderpartiets oslobenk.

Publisert 8. apr. 2008 09:44

- Min formidling av klimaforskning og rådgivning er partipolitisk nøytral. Mitt faglige ståsted og grunnlag når jeg formidler, eller gir råd, er som direktør for CICERO - et tverrfaglig forskningsinstitutt som holder høy vitenskapelig kvalitet. Det sier Pål Prestrud i en pressemelding der han tar opp påstanden fra Fremskrittspartiets Per Sandberg og Geir Moe om at han er statsminister Jens Stoltenbergs fremste klimarådgiver.

Publisert 7. apr. 2008 15:09

Vil realpolitiske hensyn alltid stå i konflikt med arbeidet for å håndheve internasjonal strafferett? Dette spørsmålet ble stilt med tyngde og autoritet av Cherif Bassiouni, som var årets taler under Torkel Opsahls minneforelesning 26. mars.

Publisert 7. apr. 2008 11:24

Høgt oppe på Gianicolo-høgda med utsyn over alle Romas sju høgdedrag, ligg den fem etasjar høge villaen som er blitt til Det norske instituttet i Roma. Frå å vera ein forskingsoase for kunsthistorikarar og arkeologar, skal instituttet no gi meir rom til forskarar frå klassiske fag, litteratur, språk og religionshistorie. Det lovar den nytilsette senterleiaren, teologiprofessor Turid Karlsen Seim.

Publisert 4. apr. 2008 16:29

Norske kystfiskarar, australske urfolk, pilegrimsvandring i Andesfjella og poesiopplesing i Paris. Inntrykka spenner over eit vidt felt når 32 sosialantropologar frå UiO viser fram bilete og ting frå feltarbeid over heile verda. Resultatet er blitt "Verdenskaleidoskopet", ei heilt ny utstilling i Galleri Sverdrup på Blindern. Utstillinga blei opna av universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe fredag 4. april og skal stå fram til 25. mai.

Publisert 4. apr. 2008 15:17

Det europeiske universitetet i St. Petersburg er blitt gjenåpnet. - Det var en kombinasjon av støtte fra det akademiske samfunn, både i Russland og i utlandet, byens myndigheter og de føderale myndighetenes representant i St. Petersburg, som gjorde utslaget, uttaler en glad rektor Nikolaj Vakhtin.

Publisert 4. apr. 2008 10:45

- Det var en blanding av religiøse følelser og en opplevelse av store økonomiske forskjeller basert på etnisitet, som utløste de voldelige opptøyene blant tibetanerne denne gangen, sier Kina- og Tibet-eksperten Koen Wellens.

Publisert 3. apr. 2008 16:20

InterMedia er tildelt 5,5 millionar kroner frå EUs 7. rammeprogram for å finna ut korleis digitale læringsmiljø kan vera med på å gjera læring av naturvitskap meir interessant og motiverande. Prosjektet vil sysselsetja rundt åtte forskarar og utviklarar dei neste fire åra.

Publisert 2. apr. 2008 15:39

Det er lov å ligge under flygelet når Leif Ove Andsnes og Tine Thing Helseth opptrer på "Lunsj med kultur" tirsdag 8. april. De kommer til Blindern for å lansere programmet for årets kammermusikkfestival i Risør. Stikkord er bilhornfanfare og konsert for hundre metronomer.

Publisert 2. apr. 2008 13:15

- UiO er ikke rustet til å ta imot utenlandske forskere på en god måte. I dag er mottaket i for stor grad avhengig av tilfeldigheter, hevder Suzanne-Ann Stämpfli i Organisasjons- og personalavdelingen. - Jeg kunne hatt permanent bosettingstillatelse i dag, dersom jeg hadde fått riktig informasjon fra UiO, forteller tyske Gabriele Nase. Den franske postdoc.-stipendiaten Christophe Raufaste har ingen ting å utsette på mottakelsen på senteret Physics of Geological Processes (PGP)