22 millioner til forskning for kvinner

Senter for internasjonalisering av høgere utdanning SIU vil lyse ut et nytt NUFU-program. Totalt 22 millioner kroner skal deles ut til prosjekter hvor norske forskere samarbeider med forskere i sør. Søknadsfristen er 13. juni.

KOORDINATOR: Ta kontakt dersom du vurderer å søke om støtte fra det nye NUFU-programmet, oppfordrer Marit Egner i Forskningsadministrativ avdeling.
Foto: Ola Sæther

- SIU vil lyse ut et nytt NUFU-program. Temaet for programmet er kvinners rettigheter og likestilling, opplyser Marit Egner i Forskningsadministrativ avdeling. Hun er koordinator for NUFU-prosjektene ved UiO.

- Totalt 22 millioner kroner skal deles ut til prosjekter hvor norske forskere samarbeider med forskere i ett eller flere av Norges samarbeidsland for bistand. Programmet forutsetter dessuten at samarbeidet mellom partene er likeverdig, understreker Egner.

Utlysning 21. april

Hun forteller at fristen for å søke er 13. juni. Hvert prosjekt vil få 3-6 millioner kroner fordelt over en 5-årsperiode. Hvem som skal få støtte vil bli avgjort i løpet av høsten, og de første utbetalingene kan komme allerede i slutten av 2008.

Utlysningen vil bli lagt ut på SIUs nettsider 21. april. Adresse: http://siu.no/en/programoversikt/nufu_programmet

Marit Egner oppfordrer UiO-ansatte som vurderer å søke om støtte, til å ta kontakt med henne via e-post: marit.egner@admin.uio.no eller på telefonnummer 22 85 84 90.


Fokus på fire tematiske områder
- Alle prosjekter som kommer kvinner til gode, kan være aktuelle, sier styreleder for NUFU-programmet, professor Fanny Duckert.

- Legg merke til at i dette NUFU- programmet inkluderer vi i tillegg til Norges offisielle samarbeidsland, også Sør-Afrika, påpeker hun.

Fanny Duckert understreker at prosjekter fra alle akademiske fagfelt kan være aktuelle når de nye NUFU-midlene skal fordeles.
- Forutsetningen er at prosjektene må berøre et tema relatert til kvinners rettigheter og likestilling, sier hun og forteller at fire tematiske områder vil bli tillagt spesiell vekt. De tematiske områdene er kvinners politiske innflytelse, kvinners økonomiske evne, kvinners reproduktive og seksuelle helse og vold mot kvinner.

- Vi vil også prioritere prosjekter som involverer kvinnelige forskere, legger hun til.

Fanny Duckert forteller at hun ser for seg prosjekter for eksempel innenfor helse eller utdanning, men det kan også dreie seg om teknologisk utvikling og teknologiske nyvinninger som kommer kvinner til gode.
- Vi vil gjerne ha en størst mulig bredde i prosjekter og temaer. Jeg har store forhåpninger til det nye programmet og håper mange forskere ved UiO benytter anledningen til å søke om støtte, avslutter hun.


NUFU-programmet
NUFU er et program for selvstendig akademisk samarbeid mellom forskere og høyere utdanningsinstitusjoner i sør og partnere i Norge. Formålet er å bidra til forskning og forskningsbasert høyere utdanning i utviklingsland med relevans for nasjonal utvikling og fattigdomsreduksjon. NUFU-programmet er finansiert av NORAD og administrert av SIU. Den totale budsjettrammen for den nåværende programperioden (2007-2011) er 300 millioner kroner.
Emneord: Internasjonalisering, Kvinne- og kjønnsforskning, Utviklingsland, Utviklingshjelp, Universitetssamarbeid Av Grethe Tidemann
Publisert 15. apr. 2008 14:15 - Sist endret 10. des. 2008 19:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere