Realpolitikk i konflikt med rett

Vil realpolitiske hensyn alltid stå i konflikt med arbeidet for å håndheve internasjonal strafferett? Dette spørsmålet ble stilt med tyngde og autoritet av Cherif Bassiouni, som var årets taler under Torkel Opsahls minneforelesning 26. mars.

REALPOLITIKK: - Realpolitikeren forsøker å eliminere den moralske dimensjonen ved en sak, sa Cherif Bassiouni. Bak: SMR-direktør Mads Andenæs.

Bassiouni ble født i Egypt for snart åtti år siden, er professor i jus ved DePaul University College of Law i Chicago og leder for The International Human Rights Law Institute.

Han innehar en rekke andre akademiske verv, og har en bred og omfattende vitenskapelig produksjon bak seg. Bassiouni var leder for den FN-kommisjonen som undersøkte krigsforbrytelser i tidligere Jugoslavia, og han har også vært en av drivkreftene bak etableringen av Den internasjonale straffedomstolen - ICC.

I sin forelesning tok Bassiouni for seg utviklingen av internasjonal strafferett og situasjonen i dag. Han viste hvordan straffeforfølgning av overgripere har blitt hindret av makthavere som ikke ser seg tjent med å rydde opp etter væpnede konflikter, og som samtidig oppretter ineffektive eller selektive tribunaler til å gi inntrykk av handlekraft. Bassiouni mente at den internasjonale strafferetten dermed har måttet utvikle seg innen de rammene som settes av realpolitikken:

- Realpolitikeren forsøker å eliminere den moralske dimensjonen ved en sak: Mennesker og menneskelige lidelser blir abstrakter og statistikk i realpolitikerens hender, påpekte Bassiouni.

'The rule of law' forutsetter at rettsregler anvendes slik de er ment å skulle anvendes, og at retten ikke fortrenges av diplomati eller politikk. Bassiouni fremhever Louise Arbour som en viktig aktør som hadde bidratt til å fremme rettsstatens prinsipper i situasjoner hvor det politiske og diplomatiske presset hadde vært sterkt. Arbour er FNs Høykommisær for menneskerettigheter, tidligere sjefsanklager ved Det internasjoale krigsforbrytertribunalet for det tidligere Jugoslavia.

I arbeidet for å håndheve internasjonal strafferett, stiller Bassiouni med tre klassiske imperativer: Sannhet, rettferdighet og fred. For, som han sa avslutningsvis:

- Hvis du har sannheten, må du også ha rettferdighet. Og har du de to, vil du også ha fred.

Torkel Opsahls minneforelesning arrangeres årlig av Norsk senter for menneskerettigheter til minne om senterets grunnlegger, professor dr. juris Torkel Opsahl. I sin introduksjon opplyste professor Mads Andenæs, sentrets nåværende direktør, at Opsahl døde i sitt kontor i Palais des Nations i Genève i 1993 mens han skrev på et brev til professor Bassiouni om krigsforbrytelsene i Jugoslavia.

(Tekst og foto: Christian Boe Astrup, informasjonsleder ved Norsk senter for menneskerettigheter)

Emneord: Menneskerettar, Sentrene
Publisert 7. apr. 2008 15:09 - Sist endret 10. des. 2008 15:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere