HF lanserer Internasjonaliseringsåret

Professor Stan Hawkins er ikke fornøyd med mottakelsen han fikk på HF-fakultetet i 1995. - Vi har hatt mange utredninger og diskusjoner om internasjonalisering ved Det humanistiske fakultet. I 2008 skal dette arbeidet gi konkrete resultater, lover dekan Trine Syvertsen .

SEMINAR OM HFs INTERNASJONALE PROFIL: Hvordan jeg til syvende og sist fant fram på Blindern, var tittelen på Stan Hawkins innlegg.
Foto: Ola Sæther

Mandag 14. april lanserte Det humanistiske fakultet Internasjonaliseringsåret 2008 med et åpent seminar om fakultetets internasjonale profil. Blant de inviterte var professor Stan Hawkins fra Institutt for musikkvitenskap, som fortalte om sitt møte med Blindern.
- Mottakelsen var ikke så bra, røpte han og forklarte at det først og fremst skyldtes mangel på informasjon. Antallet utenlandske studenter og forskere ved Det humanistiske fakultet er for lavt, mente Hawkins. Han rådet også fakultetsledelsen til å sette av ressurser til å styrke de muntlige og skriftlige engelskferdighetene blant de ansatte og til å legge vekt på markedsføring.
- Vi kan bare oppnå større internasjonal rekruttering dersom vi markedsfører oss tilstrekkelig, uttalte han.

Åtte satsingsområder

I 2008 skal internasjonaliseringstiltakene ved Det humanistiske fakultet systematiseres, synliggjøres og videreutvikles. Dekan Trine Syvertsen forteller at åtte temaer er blinket ut for konsentrert innsats. Disse er: samordning og utvidelse av studietilbud på engelsk, integrerte utenlandsopphold for HFs studenter, mottak av utenlandske ansatte, internasjonal publisering, HFs relasjoner til Kina og USA, engelskkompetanse i administrative og vitenskapelige stillinger, engelske nettsider og utenlandssentrene som redskap for internasjonalisering.

Emneord: Internasjonalisering Av Grethe Tidemann
Publisert 15. apr. 2008 12:56 - Sist endret 10. des. 2008 15:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere