Forskingsinstitutter bør slippe inntektsskatt

Forskningsrådet mener det er behov for en lovendring som fritar forskningsinstituttene for inntektsskatt. - Denne type skatteplikt vil svekke instituttenes samlede økonomiske rammebetingelser i en situasjon hvor det er forskningspolitisk enighet om å styrke instituttene plass i det norske forskningssystemet, påpeker styreleder i Forskningsrådet, Geir Stene-Larsen i ei pressemelding.

INGEN SKATT: Forskningsrådet ber om at forskningsinstituttene, som de ved miljøforskningssenteret CIENS, slipper inntektsskatt.
Foto: Ola Sæther

Skatteplikt på forskningsvirksomhet vil kunne svekke instituttenes økonomi og dermed deres rolle i det norske forskningssystemet. Dette skriver Forskningsrådet i et brev til Kunnskapsdepartementet og Finansdepartementet.

- Spørsmålet om inntektsskatt på forskningsvirksomhet bør først og fremst vurderes i forhold til hvordan skatteplikt vil påvirke instituttenes økonomi, deres konkurransesituasjon, og dermed deres spesielle oppgaver i det norske forskningssystemet, sier leder for Hovedstyret i Forskningsrådet, Geir Stene-Larsen.

I brevet pekes det på at instituttsektoren tradisjonelt ikke vært skattlagt, men at det i de siste årene har vært reist krav om at flere av disse må levere selvangivelse.

Forskningsstiftelsen SINTEF ble ilagt skatteplikt fra 2001, og har tapt i to rettsinstanser etter at de brakte saken inn for domstolene. Høyesterett har avvist anken, og dommen er rettskraftig.

Forskningsrådet frykter at dette vil åpne for at de fleste instituttene kan bli ilagt inntektssskatt.

Emneord: Forskningspolitikk, Universitetspolitikk
Publisert 16. apr. 2008 15:14 - Sist endret 10. des. 2008 15:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere