Universiteter og høyskoler oppnår gode resultater

- Det har blitt oppnådd svært gode resultater innenfor undervisning, publisering og doktorgradsutdanning. Det sier forskningsminister Tora Aasland i en pressemelding i forbindelse med at Kunnskapsdepartementet i dag publiserte en rapport om situasjonen ved universiteter og høyskoler.

GODT SKUSSMÅL: Norske universitetet og høyskoler er i positiv utvikling, står det i en rapport fra Kunnskapsdepartementet.
Foto: Ståle Skogstad

Kunnskapsdepartementet har gjennomgått universitets- og høyskolesektoren og utarbeidet en tilstandsrapport. Departementets gjennomgang viser at det foregår en positiv utvikling sektoren sett under ett.

- Det har blitt oppnådd svært gode resultater innenfor undervisning, publisering og doktorgradsutdanning. Samtidig virker det som Kvalitetsreformen har satt seg, og at institusjonene er i ferd med å finne sin profil, sier statsråd Tora Aasland.

Rapporten viser også at norske forskere har hatt den sterkeste veksten i antall publikasjoner i Norden. Spesielt gledelig er det at høyskolesektoren har en sterk vekst i publikasjoner. Enkelte norske forskningsmiljøers uttelling i EU-sammenheng er også meget god, går det fram av pressemeldingen.

Gjennomgangen av høyskolenes kompetanse og FoU-arbeid gir likevel grunn til bekymring.

- Kompetanseoppbyggingen ved høyskolene går dessverre
altfor sakte, noe også Stjernø-utvalget påpekte. Dette viser at vi har behov for økt vektlegging av kompetanse for å sette høyskolene i stand til å fylle sin rolle, sier Aasland.

Dette fører til at høyskolene ikke klarer å ta en ledende rolle som regional aktør. Svak kompetanse svekker også evnene til å drive god forskning og forskingsbasert undervisning

Rapporten viser videre blant annet:
* At studentgjennomstrømningen har økt og strykprosenten har gått ned. Dette tyder på at tiltakene i Kvalitetsreformen har hatt en positiv effekt.

* At den store veksten i nye studietilbud har stoppet opp, og tendensen til å opprette "fancy" studietilbud er mindre tydelig.

* At Kvinneandelen i realfagene har økt med 1,6 prosent fra 2006 til 2007.

* At Universitetene viser et stort engasjement i arbeidet med å kommersialisere forskningsresultater, og har etablert egne teknologi overføringsenheter (TTOer). De har også intensivert arbeidet med å sikre eierrettigheter til forskningsresultater, såkalte immaterielle rettigheter.

Emneord: Universitetspolitikk
Publisert 9. apr. 2008 12:57 - Sist endret 10. des. 2008 16:07
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere