UiO utvider samarbeidet med Kina

- Kina vil vokse i forskning. Det er derfor viktig å få gode kontakter nå i en dynamisk oppbyggingsfase, hvor kineserne søker forskningskontakter i hele verden, sier rektor Geir Ellingsrud, som nylig ledet en stor UiO-delegasjon til Kina.

UIO-DELEGASJON I BEIJING: Fra v. SV-dekan Knut Heidar, rektor Geir Ellingsrud, HF-dekan Trine Syvertsen og jussprofessor Geir Ulfstein. (Foto: Karen Crawshaw Johansen)

-Vi har allerede et velfungerende samarbeid med kineserne på mange områder. Kina er nå på 3. plass når det gjelder antall utenlandske ph.d.-studenter ved UiO, svarer rektor Geir Ellingsrud, som ledet en stor delegasjon fra Universitetet i Oslo til Kina etter påske. De besøkte Hong Kong, Beijing og Shanghai i løpet av halvannen uke.

Vil lære om nordisk utjevningspolitikk

Chinese Academy of Social Science (CASS) er en viktig samarbeidspartner for UiO. Blant annet har Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) lenge hatt et samarbeid med akademiet om menneskerettigheter. Nå vil Det juridiske fakultet i Oslo utvide dette samarbeidet til også å omfatte velferdsrett og sosiale rettigheter, energi- og miljørett og de nordiske rettssystemene. Også SV-fakultetet undertegnet en avtale om konkrete samarbeidsprosjekter med CASS.

- For å si det som det er, er det jo pengene som har tatt styringen i Kina, men kun 10-20 prosent av befolkningen har nytt godt av den høye økonomiske veksten. Kinesiske myndigheter sier nå at de vil satse på å bygge opp et harmonisk samfunn gjennom utjevning av økonomiske og sosiale forskjeller. Derfor ønsker de å lære mer om sosiallovgivning og arbeidstakerrettigheter i Norden, sier Ellingsrud.

Delegasjonen besøkte flere institusjoner i Beijing, blant annet Peking University, hvor mange norske studenter studerer kinesisk. De var også innom Beijing Foreign Studies University, som begynte å gi undervisning i norsk sist høst. 16 studenter er alt i gang med norskstudier.

Populært med Ibsen

Fudan-universitetet i Shanghai har et eget nordisk senter, hvor man særlig interesserer seg for den nordiske samfunnsmodellen. Her deltar Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS) i et forsknings- og undervisningssamarbeid. Nå stod etableringen av en mastergrad om "The Nordic modell" på dagsordenen, samt å utvide samarbeidet innen Ibsen-forskningen.

- Kineserne er veldig interessert i Ibsen. Derfor var også lederen for Ibsen-senteret ved UiO, Frode Helland, med på turen, forteller Ellingsrud.

Delegasjonen var også innom Hong Kong University, et engelskspråklig universitet som UiO til nå ikke har hatt noe formalisert samarbeid med. Universitetsledelsen der var interessert i å inngå en rammeavtale for diverse samarbeidsprosjekter med UiO, bekrefter Ellingsrud.

Menneskerettigheter i Kina

- Tok du opp økningen i antallet menneskerettighetsbrudd i Kina og Tibet?

- Nei. Vi hadde et stramt tidsprogram, og det er et vanskelig tema å ta opp i en slik sammenheng, hvor vi treffer folk i universitetsledelsen. Men jeg føler at vi har oppnådd mye når det gjelder menneskerettighetene i Kina gjennom SMRs ti år lange Kina-program. CASS er jo en tenketank for politbyrået, slik at SMR har en indirekte innflytelse på kinesisk menneskerettighetspolitikk gjennom samarbeidet med CASS, svarer Ellingsrud.

Han forteller at de engelskspråklige kinesiske avisene han fikk fatt i, fulgte den offisielle linja i forhold til Tibet og fordømte den såkalte "Dalai Lama-klikken" for å stå bak opptøyene og beskrev demonstrantene som kriminelle terrorister.

- Men Hong Kong har tydeligvis fortsatt pressefrihet. Der var omtalen av opptøyene i Tibet mer på linje med vestlige media, avslører Ellingsrud.

Tidligere SMR-direktør Geir Ulfstein tok imidlertid opp menneskerettighetssituasjonen i Tibet under besøket hos CASS.
- Jeg fikk som svar at Kina fremdeles trenger å forbedre menneskerettighetssituasjonen i landet. Men de mente også at det er viktig at andre land og grupper setter seg tilstrekkelig inn i kinesiske forhold når de skal gjøre seg opp en mening, sier han.

Emneord: Internasjonalisering, Forskningssamarbeid, Kina Av Lars Hoff
Publisert 18. apr. 2008 12:04 - Sist endret 10. des. 2008 16:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere