- CICERO er partipolitisk nøytral

- Min formidling av klimaforskning og rådgivning er partipolitisk nøytral. Mitt faglige ståsted og grunnlag når jeg formidler, eller gir råd, er som direktør for CICERO - et tverrfaglig forskningsinstitutt som holder høy vitenskapelig kvalitet. Det sier Pål Prestrud i en pressemelding der han tar opp påstanden fra Fremskrittspartiets Per Sandberg og Geir Moe om at han er statsminister Jens Stoltenbergs fremste klimarådgiver.

NØYTRAL: - Min formidling av klimaforskning og rådgivning er partipolitisk nøytral, forsikrer CICERO-direktør Pål Prestrud.

Det var på Fremskrittspartiets klimakonferanse i Bergen 5. og 6. april Per Sandberg og Geir Moe uttalte at CICERO-direktør Pål Prestrud er statsminister Jens Stoltenbergs fremste klimarådgiver. De trakk samtidig Prestruds troverdighet som klimaforsker i tvil ved å påpeke at han er reveforsker og rabiesekspert. Pål Prestrud mener resonnementet til Sandberg og Moe inneholder flere feil.

- Politikere fra alle partier får kunnskapsbaserte råd fra et bredt mangfold av klimaforskere både nasjonalt og internasjonalt. I varierende grad tar politikerne inn over seg dette kunnskapsgrunnlaget i de politiske beslutningsprosessene, sier Prestrud.

CICERO-direktøren har som profilert klimaforsker blitt kritisert for å løpe både høyre- og venstresidens ærend i politikken.

Prestrud er stolt av instituttets medarbeidere, som publiserer et høyt antall artikler i internasjonale tidsskrifter med vitenskapelig vurdering. CICERO ligger helt i toppen blant de vel 60 uavhengige forskningsinstituttene i Norge når det gjelder vitenskapelig produktivitet.

Faglig troverdighet

Prestrud har i sin doktorgrad brukt fjellreven som modell for å studere hvordan ekstremt klima påvirker økologi og tilpasning. Han har også mangeårig erfaring som forskningsdirektør i Norsk Polarinstitutt.

- Når jeg formidler, rådgir eller deltar i den offentlige debatten er det basert på faglig kvalitetssikring gjennom diskusjoner og publikasjoner fra et levende forskningsmiljø, sier Prestrud.

Ekstreme synspunkter

- Klimaforskningen og FNs klimapanel har svakheter og det er usikkerheter. I en så viktig sak er det nødvendig at disse forholdene kommer fram og diskuteres på en saklig måte.

- Mange såkalte klimaskeptikere har mye å bidra med i denne debatten. Men det Frp gjør er å trekke fram personer som har ekstreme synspunkter i klimaspørsmålet - og heller ingen vitenskapelig forankring. De avviser stort sett alt klimapanelet og klimaforskningen står for, og har ingen ting å tilføre den vitenskapelige debatten, sier Prestrud.

Emneord: Sentrene, Miljøforskning
Publisert 8. apr. 2008 09:44 - Sist endret 10. des. 2008 14:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere