Nyheter fra 2001 - Side 6

Publisert 19. juli 2001 13:44

Universitets- og høgskulesektoren må ha ei ekstraløyving på minst 200 millionar kroner i året for å få dekka inn dei indirekte utgiftene stipendiat- og postdoktorstillingane påfører dei. Det har ei arbeidsgruppe nedsett av Universitets- og høgskulerådet rekna ut. Stortingets utdanningskomité gir dei medhald, og ber regjeringa om å løyva pengar til dette på statsbudsjettet for neste år.

Publisert 17. juli 2001 13:26

Det er ingen sammenheng mellom karakterer og lønn for de som har studert humanistiske fag, samfunnsfag eller realfag ved universitetene. Det store unntaket er jus der det er en klar sammenheng mellom karakterer og lønn, viser en ny undersøkelse fra Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU).

Publisert 11. juli 2001 13:47

UiO og Norsk Regnesentral har inngått ein intensjonsavtale for å styrkja samarbeidet blant anna innan utvikling av e-læring og bioinformatikk. - Avtalen vil betra infrastrukturen til forskingsmiljøa i Oslo-området, og gjera dei meir konkurransedyktige, seier universitetsdirektør Tor Saglie.

Publisert 4. juli 2001 15:58

Kursdeltakarene har begynt å pakka saman papira sine då Gunnar Bjune tek ordet. - Eg lovte dykk å koma med ei kunngjering, smiler han. - Er det nokon som vil ha ein million kroner?

Publisert 21. juni 2001 16:19

Vi møter Ranco Vukcevic utenfor Det historisk-filosofiske fakultet. Han er opprørt. - Vi er blitt pålagt å dele kontor med en nasjonalistisk organisasjon, sier han. - Jeg forstår ikke hvorfor fakultetsledelsen har godkjent denne organisasjonen. Ranco Vukcevic er student ved Det historisk-filosofiske fakultet og lokal representant for den uavhengige studentorganisasjonen Student Union of Serbia (SUS).

Publisert 21. juni 2001 16:14

Universitetet i Beograd står overfor en rekke utfordringer. - Det eneste lyspunktet så langt, er at det gamle regimet er borte, sier Ljubisa Rajic, professor ved avdeling for nordiske språk. Ljubisa Rajic er medlem av en kommisjon som har utformet et forslag til ny universitetslov. Lovforslaget gir universitetet myndighet til å fjerne kriminelle elementer ansatt under Milosevic' universitetslov fra juni 1998.

Publisert 21. juni 2001 16:13

Branko Ilic var en av forgrunnsfigurene i Otpor, studentorganisasjonen som utviklet seg til en av Milosevic-regimets farligste motstandere. Vi møter ham i Beograd på toppen av Kalemegdanhøyden, på kafeen som er bygget inn i ruinene av det gamle middelalderfortet.

Publisert 20. juni 2001 17:13

Universitetet i Oslo skal så langt det er mogleg unngå oppseiingar som fylgje av omstilling. Det vedtok Kollegiet tysdag 19. juni. Universitetsdirektør Tor Saglie er nøgd med vedtaket medan fagforeiningane helst hadde sett at Omstillingsavtalen blei reforhandla.

Publisert 20. juni 2001 13:16

- Me har mange indikasjonar på at det var heilårs busetnad på Kaupang utanfor Larvik, men me manglar framleis det endelege provet, seier førsteamanuensis Dagfinn Skre frå UiO, som leiar utgravingane på Kaupang.

Publisert 20. juni 2001 13:01

For første gang er det nå gjennomført en undersøkelse av verdier og livskvalitet blant studentene. Selvrealisering og gode følelsesmessige forhold til familie og venner oppgis som de viktigste livsverdiene. Samfunnsengasjement er derimot nærmest fraværende.

Publisert 20. juni 2001 11:57

Penger som kunne vært brukt på satsingsområder innen forskning og undervisning, bruker UiO nå isteden til å betale en gigantisk strømregning. Investeringer i ENØK-tiltak har institusjonen ikke råd til.

Publisert 11. juni 2001 15:10

Prorektor Rolv Mikkel Blakar vil likevel ikkje stilla opp som kandidat under rektorvalet ved UiO 8. oktober. Dermed er det førebels berre professor i fysikk, Eivind Osnes og professor i statsvitskap, Arild Underdal som er rektorkandidatar.

Publisert 10. juni 2001 12:55

Til lyden av lur-fanfarer ble den reviderte grafiske profilen til UiO lansert i Georg Sverdrups hus den 8. juni. I mer enn to år har arbeidet med å revidere profilen pågått. - Det har vært en lang natts ferd mot dag, medgir UiOs grafiske formgiver Alv Reidar Dale.

Publisert 6. juni 2001 16:46

Alle dei høgare utdanningsinstitusjonane i Noreg må få utbetalt 5000 kroner for kvar student dei sender ut eller tar imot for å styrkja studentutvekslinga. Det foreslår Universitetet i Oslo som får støtte frå elleve andre utdanningsinstitusjonar.

Publisert 5. juni 2001 15:39

Nylig ble et nesten komplett kart over menneskets arvemasse presentert. - Hva er en mer naturlig ambisjon enn at laksens genom kartlegges i Norge? spurte statsminister Jens Stoltenberg da han åpnet den store bioteknologi-konferansen på Blindern tirsdag denne uka.

Publisert 5. juni 2001 12:06

Nina Tangnæs Grønvold (31) frå Oslo blei statsråd fredag utnemnt til ny statssekretær i Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet. Ho kjem opphavleg frå Dokka i Oppland og er i dag doktorgradsstipendiat ved Institutt for medisinske åtferdsfag ved Universitetet i Oslo.

Publisert 5. juni 2001 11:30

- Eg synest det er svært bra at dei kan premiera ein person som har vigd heile livet sitt til vitskapen med ein slik æresorden. Det seier direktør for Bioteknologisenteret og medisinprofessor Hans Prydz i ein kommentar til at han er utnemnt til riddar av 1. klasse av St. Olavs Orden.

Publisert 1. juni 2001 10:42

Henrik Wergeland kalte ham "Norges bortblæste Laurbærblad". Han har gitt navn til et professorat ved Humboldt-universitetet i Berlin - den norskfødte naturforskeren og filosofen Henrik Steffens . - Professoratet er en ressursstasjon for norske studenter og forskere - men altfor lite kjent, mener Einhart Lorenz som har sittet i stillingen i to år.

Publisert 29. mai 2001 17:26

Tirsdag denne uka ble en egen nyhetstjeneste på nettet lansert. - Dette er vår nye baby, smiler Apollons redaktør, Johannes W. Løvhaug. Barnet lyder navnet Apollon+ og er blitt til i fruktbart samarbeid mellom Informasjonsavdelingen og Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT).

Publisert 29. mai 2001 11:39

Det finnes kvelerslanger så store at de kan svelge en voksen mann og slanger så giftige at de kan ta livet av flere mennesker i slengen. Det finnes øyer i Sør-Amerika så stappfulle av slanger at du vil støte på en for hver tredje kvadratmeter. Ønsker du derimot å oppleve noen av verdens farligste slanger på nært hold uten å risikere liv og helse, kan du oppsøke Zoologisk museum på Tøyen.