Må kjempe mot ekstremister

Vi møter Ranco Vukcevic utenfor Det historisk-filosofiske fakultet. Han er opprørt. - Vi er blitt pålagt å dele kontor med en nasjonalistisk organisasjon, sier han. - Jeg forstår ikke hvorfor fakultetsledelsen har godkjent denne organisasjonen. Ranco Vukcevic er student ved Det historisk-filosofiske fakultet og lokal representant for den uavhengige studentorganisasjonen Student Union of Serbia (SUS).

Unge nasjonalister: Mladen Obradovic, Vujovic Andrija, Mican Racic og Igor Milichevich arbeider for et nasjonalt serbisk universitet.
Foto: Ståle Skogstad

Han tar oss med opp på kontoret som SUS deler med fem andre studentorganisasjoner. På veggen henger en plakat med et kors som informerer om den nye organisasjonen som kaller seg Den hellige profeten Justin. - Liknende plakater er hengt opp over hele universitetet, forteller Vukcevic. Organisasjonen er dannet av en gruppe historiestudenter som krever at Universitetet i Beograd skal bli et nasjonalt serbisk universitet. På plakatene informeres det også om et åpent møte den påfølgende uke hvor professor Rados Ljusic vil forelese om serbisk historie. Det er ifølge Vukcevic mange nasjonalister blant historielærerne.

I SUS sentralt har Vukcevic vervet som "likestillingsoffiser". Hittil har han først og fremst arbeidet med spørsmål relatert til behandling av handikappede og etniske minoriteter. - Serbia har sju nasjonaliteter og mye rasisme, sier han. Den senere tid har han blant annet forsøkt å få sigøynere ved universitetet til å organisere seg innenfor SUS.

Ideen om et sivilt samfunn er idiotisk

Vi forsøker å få et intervju med Rados Ljusic, historieprofessoren som støtter ideen om et nasjonalt serbisk universitet, men lykkes ikke. Utenfor kontoret hans sitter imidlertid Vujovic Andrija, som presenterer seg som leder for den nye organisasjonen.

- Vi er 30 studenter som arbeider for å utvikle nasjonale, kulturelle og religiøse
verdier. Målsettingen er et nasjonalt universitet, forteller han. Han synes idéen om å bygge opp et sivilt samfunn er idiotisk. - Uten kunnskaper om historie og religion mister de unge sin nasjonale bevissthet, sier han.

Andrija forkynner at han elsker alt som er i Guds navn og hater alt som ikke er i Guds navn, og deler villig sine meninger om albanere, muslimer og studentorganisasjonen SUS som han hevder arbeider for å legalisere marihuana og partnerskap mellom homofile. Men den aggressive framtoningen virker mer komisk enn skremmende, og kameratene som står rundt oss og fniser opprømt over oppmerksomheten forsterker inntrykket. Vi ergrer oss i økende grad over at vi ikke fikk møte professor Ljusic.

Vi trenger tid

Professor Nenad Grujic, viserektor for utdanning, treffer vi i den staselige bygningen hvor universitetets rektorat holder til. Også Grujic er positiv til den nye loven. - I to år levde vi under en tilstand av totalt diktatur og lovløshet hvor rektor og dekaner gjorde fullstendig som de ville. De mest ekstreme elementene fra denne perioden er fjernet, men noen er her fortsatt, og vi trenger en ny lov for å bli kvitt disse, sier han.

Spørsmålet om en ny universitetslov skal behandles av det serbiske parlamentet i juli. - Den nye loven skal gjelde i ett til to år, til en større og mer omfattende reformlov er utarbeidet og vedtatt, forteller Grujic.

Han viser oss aulaen hvor malerier av universitetets tidligere rektorer pryder veggene. To malerier mangler. De to som besatt rektorposisjonen under unntaksloven etter juni 1998, er ikke avbildet. - På den ene siden ønsker vi ikke å gi dem den ære det innebærer å henge i denne salen, sier Grujic. - Men på den andre side ønsker vi heller ikke å bryte tradisjonen. Fra studentene er det kommet et forslag om at portrettene av de to skal males i sort-hvitt og ikke med farger som de øvrige. Grujic syns dette er en god idé.

Vi benytter anledningen til å videreformidle Ranco Vukcevic' frustrasjon over å måtte dele kontor med Vujovic Andrija.

- Det er fortsatt kriminelle organisasjoner representert ved universitetet,
vedgår professor Grujic og tilføyer at dette er ting universitetet må rydde opp i etter hvert. - Husk at våre studenter er mellom 20 og 25 år gamle. Da Milosevic kom til makten, var de rundt 10 år gamle.

Han peker på at opprøret 5. oktober i fjor ikke ble utløst på grunn av ideologi, men fordi folket ønsket å bli kvitt et korrupt og kriminelt system. For mange unge mennesker var og er alternativet til et kriminelt regime et "rent" regime, altså et kristent regime, sier han. Professor Grujic forstår denne reaksjonen. - Befolkningen trenger religionen, sier han. - Men på universitetet må studenter og lærere jobbe sammen uten religion og politikk, legger han til.

Nenad Grujic er optimistisk både på universitetets og landets vegne. - Det serbiske folket er et godt folk, men trenger litt tid til å venne seg til den nye styreformen, sier han.

Emneord: Balkan Av Grethe Tidemann
Publisert 21. juni 2001 16:19 - Sist endret 10. des. 2008 15:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere