- Laksens genom bør kartlegges i Norge

Nylig ble et nesten komplett kart over menneskets arvemasse presentert. - Hva er en mer naturlig ambisjon enn at laksens genom kartlegges i Norge? spurte statsminister Jens Stoltenberg da han åpnet den store bioteknologi-konferansen på Blindern tirsdag denne uka.

Det var statsministeren selv som sammen med Norges forskningsråd tok initiativ til konferansen: Bioteksamfunnet - hvor går vi? I Georg Sverdrups hus var mer enn fem hundre personer fra det politiske liv, forvaltning, forskningsmiljøer, næringsliv, organisasjoner og presse samlet for å høre forskere og andre fagpersoner presentere kunnskap og ideer om den nye teknologien. Programmet omfattet også paneldiskusjoner og rundebordskonferanser.

Stoltenberg, som for første gang var i Georg Sverdrups hus (nye UB), beskrev konferansen som viktig og spennende og uttrykte tilfredshet over at så mange ønsket å delta.

- Menneskets genom er den nøyaktige "instruksjonsboken" som forteller cellene våre at vi er mennesker og ikke en annen levende organisme. Det var en viktig begivenhet da et nesten komplett kart over menneskets genom nylig ble presentert, sa Stoltenberg. Forskningen viste blant annet at mer enn 98 prosent av menneskets gener er identiske med genene til en sjimpanse. - Det er en sterk påminnelse om at vi mennesker er en del av den naturen som omgir oss.

- Laksens genom bør kartlegges i Norge

Stoltenberg var i sitt innlegg opptatt de mulighetene som bioteknologien åpner opp for Norge. - Vi er den ledende oppdrettsnasjonen i verden. Skal vi komme videre, trenger vi mer forskning og utvikling. Kartleggingen av laksens genom vil kunne gi oss verdifulle kunnskaper. Hva er en mer naturlig ambisjon enn å sørge for at laksens genom blir kartlagt i Norge? Det bør være et operativt mål, sa Stoltenberg.

Han understreket at den bioteknologiske utviklingen vil ha stor innflytelse på mange samfunnsområder: næringsutvikling og industri og at dette reiser viktige utfordringer for Norge som kunnskapsnasjon.

- Vi må forsterke vår innsats som forskningsnasjon. Det betyr at vi må konsentrere innsatsen på områder der vi har gode forutsetninger for å lykkes. Det betyr at vi må satse enda mer på kvalitet. Og det betyr at vi må satse mer på internasjonalt samarbeid.

Stoltenberg sa at tanken om at Norge kan klare seg uten langsiktig grunnforskning må avvises. - Tvert imot er vår egen forskningsinnsats vår viktigste inngangsbillett til den utviklingen som skjer i andre land.

Emneord: FUGE Av Trine Nickelsen
Publisert 5. juni 2001 15:39 - Sist endret 10. des. 2008 15:25
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere