Restaureringen av Urbygningen blir langt dyrere enn beregnet

Forprosjektet for oppussing av Urbygningen er ferdig og et kostnadsoverslag er nå sendt Finansdepartementet. Å tilbakeføre det gamle klenodiet til fordums skjønnhet, kan komme til å koste 175 millioner kroner - det er atskillig mer enn tidligere antatt.

Restaureringen av Urbygningen kan komme til å koste 175 millioner kroner.
Foto: Ståle Skogstad

Restaureringen av Urbygningen har inntil nylig vært anslått å koste omkring 120 millioner kroner. Nå viser imidlertid beregninger at den endelige prislappen kan komme til å lyde på 175 millioner kroner.
- Vår kostnadsramme er egentlig på 156 millioner. Men nå er det innført et nytt system hvor det er beregnet hvor høy prisen må være for at vi med 85 prosent sannsynlighet vil klare å holde oss innenfor kostnadsrammen, sier prosjektleder i Statsbygg Atle Sørby til Uniforum.

Han påpeker at dette er et varsel til departement og storting om den betydelige usikkerheten som er knyttet til dette restaureringsprosjektet.
- Det er viktig at usikkerheten er tydeliggjort på forhånd hvis de verste antakelser skulle bli realiteter.

Bygningen fredet

Urbygningen er den av universitetets gamle bygninger som er mest antikvarisk intakt. Inntil nylig har den vært såkalt administrativt fredet. I vår fredet riksantikvaren bygningen formelt. Det betyr at Riksantikvaren har en formell, juridisk myndighet over bygningen.

- Riksantikvarens fredning bidrar til å fordyre restaureringen. En person fra Riksantikvaren deltar i prosjekteringsgrupppen arbeid og legger premisser for arbeidet. Det gjør også at det brukes mye mer tid på å komme fram til de riktigste antikvariske løsningene, påpeker Sørby.

Urbygningen anno 1850

Han understreker at det er satt svært høye krav til kvalitet for det arbeidet som Riksantikvaren betegner som "den viktigste restaureringsprosessen som foregår i Norge i dag." I årenes løp har Urbygningen innvendig mistet mye av sin karakter. Blant annet har de opprinnelige store rommene blitt delt opp i mindre rom med kontorfunksjoner. Nå er målsettingen å få tilbake de kvalitetene bygningen hadde da den var ny.

- Vi ønsker å gjenskape bygningen slik den framstod omkring 1850. I dette arbeidet legger vi vekt på å bruke den aller fremste ekspertisen, understreker Sørby.

Ferdig i 2003

Bygningen skal ha teknisk utrustning slik at den kan brukes av universitetets studenter og ansatte som en moderne bygning. Det er brukt mye tid på å komme fram til hvordan tekniske anlegg skal organiseres i bygningen. - Ventilasjon og kabler for elektrisitet og data skal fram slik at de i minst mulig grad synes, sier Sørby.

Selv om forprosjektet nå er ferdig, foregår detaljprosjekteringen for fullt. Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) undersøker alle vegger, dekorasjoner og malte flater for å komme fram til det opprinnelige.
- Vi vet ennå ikke resultatet av disse undersøkelsene. NIKUs arbeid vil pågå helt til august. Anbudene på restaureringsarbeidet sendes ut i månedsskiftet september-oktober og vi håper at arbeidene kan settes i gang i november. Urbygningen skal etter planen stå ferdig restaurert i april 2003.

Oppussingsstart for Aula-toalettene

På Statsbudsjettet for i år er det satt av 20 millioner kroner til prosjektering og undersøkelser. - Vi har også penger nok til den sårt tiltrengte oppussingen av Aula-toalettene. Det blir snart igangsatt riving av skadede fliser og opphugging av gulvene. Men vi trenger noe mer tid til dette arbeidet enn først antatt på grunn av fuktskader. Men i løpet av høsten skal toalettene være ferdige, lover Sørby.

Emneord: Urbygningen Av Trine Nickelsen
Publisert 1. juni 2001 10:49 - Sist endret 10. des. 2008 15:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere