Norsk professorat i Berlin - en ukjent ressurs

Henrik Wergeland kalte ham "Norges bortblæste Laurbærblad". Han har gitt navn til et professorat ved Humboldt-universitetet i Berlin - den norskfødte naturforskeren og filosofen Henrik Steffens . - Professoratet er en ressursstasjon for norske studenter og forskere - men altfor lite kjent, mener Einhart Lorenz som har sittet i stillingen i to år.

- Professoratet i Berlin er en ressursstasjon for norske forskere og studenter, påpeker Jan Brockmann (t.v.) og Einhart Lorenz.
Foto: Ståle Skogstad

Henrik Steffens var en markant professor og rektor ved universitetet i Berlin i 1830-40-årene. Han var en aktiv formidler mellom Tyskland og Skandinavia. Steffens ble født i Stavanger 2. mai 1773 - av danske foreldre.

Det var i forbindelse med den tyske forbundspresidenten Roman Herzogs besøk i Norge i 1998, at det norskfinansierte Henrik Steffens-gjesteprofessorat i norsk-tysk kulturhistorie ble stiftet. Tidligere rektor ved UiO, Lucy Smith, var blant initiativtakerne til det norske professoratet ved Humboldt-universitetet i Berlin. Dermed ble en førkrigstradisjon tatt opp igjen - da tyske læresteder var med på å fremme modernisering og nasjonsbygging i Norge.

Ambassadør og kontaktperson

Professor Einhart Lorenz ved Historisk institutt, UiO, har hatt dette professoratet fra det ble opprettet for tre år siden og fram til sist høst. Da overtok Jan Brockmann posten ved Humboldts Nordeuropa-institutt. Brockmann var tidligere professor i arkitekturhistorie ved NTNU.

Da Uniforum møtte de to kollegene i slutten av mai, var Brockmann på besøk i Norge. Med seg hadde han 23 studenter og tre medarbeidere fra Humboldt-universitetet.
- Hovedformålet med professoratet er å bringe norsk forskning og vitenskap inn i de kulturhistoriske fagene i Tyskland og vice versa, sier Brockmann.

- Vi er vitenskapsambassadører og kontaktskapere både for lærere og studenter som beskjeftiger seg med tyske forhold: språk, litteratur, historie, arkitektur, kunsthistorie og filosofi, understreker Lorenz.

Det arrangeres såkalte Henry Steffens-forelesninger hvor gjesteforelesere inviteres til Berlin. En rekke forskere fra UiO har forelest over et bredt spekter av fag.

- Det er utrolig mange som ikke vet om det at det finnes en norsk professor i Berlin - som bør kontaktes! Studentene kan få hjelp og veiledning i alle typer studier som beskjeftiger seg med Tyskland. Professoratet representerer en ressursstasjon, et norsk kraftsentrum i Berlin. Det bør bli mer kjent, mener Lorenz.

- Unik ordning

- Dette er en unik ordning i norsk sammenheng, påpeker dekan ved HF, Even Hovdhaugen. - Professoratet har vist seg å være en effektiv og svært vellykket måte å styrke kultur- og vitenskapskontakten mellom Tyskland og Norge på.

Hovdhaugen viser til at det er knyttet rikelig med midler til professoratet og at forskningsmiljøet ved Noreuropa-intituttet er meget aktivt. Her har ledende norske forskere og kulturpersonligheter mulighet til å presentere seg for et bredt akademisk publikum.

- Professoratet har vist seg å være en god måte å markedsføre norsk forskning og åndsliv i det akademiske Tyskland på. Og i den norske professoren i Berlin har vi en sentral kontaktperson med et stort nettverk til glede for norske studenter og stipendiater.

Hovdhaugen påpeker at instituttet har et meget godt bibliotek for studier av nordisk språk, litteratur og kultur som ikke minst kommer de tyske studentene til gode.

- Et norsk gjesteprofessorat er en ordning vi kunne ønske oss i flere europeiske land. Vi har en søknad inne hos KUF om midler til å etablere en liknende ordning i Paris.

Emneord: Tyskland Av Trine Nickelsen
Publisert 1. juni 2001 10:42 - Sist endret 10. des. 2008 15:33
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere