Revidert grafisk profil - ferdig!

Til lyden av lur-fanfarer ble den reviderte grafiske profilen til UiO lansert i Georg Sverdrups hus den 8. juni. I mer enn to år har arbeidet med å revidere profilen pågått. - Det har vært en lang natts ferd mot dag, medgir UiOs grafiske formgiver Alv Reidar Dale.

Disse gleder seg spesielt nå: arkivleder Geir Walderhaug, grafisk formgiver Torgeir Hjetland, grafisk formgiver Inger Sandved Anfinsen og UiOs grafiske formgiver Alv Reidar Dale.
Foto: Trine Nickelsen

Endelig er den her - den grafiske håndboka som skal bidra til en enhetlig og klar presentasjon av Universitetet i Oslo. Boka inneholder en revidert versjon av universitetets grafiske profil som er utviklet av Enzo Finger Design.

- At arbeidet har tatt et år lengre tid enn vi regnet med, skyldes hovedsakelig tre ting, forteller Dale.
- For det første at de elektroniske malene vi publiserte i februar i fjor, hadde vesentlige mangler. Dette førte til mye og langvarig opprettingsarbeid.

- Og for det andre at grafisk designer som har laget profilhåndboka ikke har jobbet så raskt som vi hadde regnet med. Dessuten har det vært et kapasitetsproblem internt.

Godt resultat

- Når det er sagt, må jeg si at resultatet er blitt bra. Enzo Finger Design har arbeidet med å justere og delvis nylage det visuelle uttykket til UiO. Det er utviklet nye og forbedrede elektroniske maler for brev, notat og faks og egne logoer med segl og navnetrekk for alle hovedenhetene ved universitetet: fakultetene, museumsenhetene, sentraladministrasjonen og Universitetsbiblioteket.

Det meste som er verd å vite om grafisk profil, er samlet i profilhåndboka. Den eksisterer i trykt utgave og er dessuten å finne på nettet.

- At profilhåndboka finnes i elektronisk interaktiv form, innebærer at folk kan klikke seg fram internt i håndboka og til de grafiske grunnelementene: segl/merke, logoer, skrift og farger, påpeker Dale. Det finnes også en utskriftsversjon av profilhåndboka.

Maldokumentene blir ikke lagt tilgjengelig direkte via web, men blir distribuert i linja til enhetene, slik at IT-ansvarlig ved den enkelte enheten kan laste ned malene og tilpasse disse og legge dem ut lokalt.

Forventer lojal oppfølging

- At den grafiske profilen nå er på plass, bør bety at universitetet blir mer tydelig visuelt profilert, lettere gjenkjennelig og at institusjonsidentiteten vil øke.

Den nye profilen skal nå tas i bruk av alle universitetets enheter. - Vi forventer en lojal oppfølging av profilen, understreker Dale.

Spørsmål om grafisk profil kan du rette til denne e-postadressen: grafisk-profil@admin.uio.no

Emneord: Grafisk profil Av Trine Nickelsen
Publisert 10. juni 2001 12:55 - Sist endret 10. des. 2008 15:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere