Nyheter fra 2009 - Side 2

Publisert 1. des. 2009 12:38

I morgon lanserer Det juridiske fakultetet dei nye nettsidene sine. Dei blir også modell for dei andre nettsidene til Universitetet i Oslo. 25 000 filar er blitt overførte manuelt frå dei gamle til dei nye nettsidene. Sekssjonssjef og webredaktør Steinar Hafto Myre er godt nøgd med resultatet.  

Publisert 1. des. 2009 11:12

Er ”Yngrebylgja” ein tsunami eller ein brottsjø? Dei siste prognosane tyder på at det vil vera 33 151 fleire unge som tar høgare utdanning i 2013 enn i dag. Men om dei som avbryt studia, kjem tilbake for å studera vidare, kan talet bli endå høgare, viser eit scenario frå NIFU STEP, som blei presentert på møtet om ”Yngrebylgja” i Gamle Festsal i går.  

Publisert 26. nov. 2009 10:51

I høst ble det kjent at masterprogrammet «Peace and Conflict Studies» (PECOS) på UiO sto i fare for å måtte legge ned fra neste høst.  Studiet er nå reddet, melder Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Fredsstudiet samarbeider nært med Oslosenteret for fred og menneskerettigheter.

Publisert 25. nov. 2009 14:32

– Dette er den desidert største satsinga på samfunnsforsking nokon gong, seier Alf Erling Risa. Han er leiar i programstyret som dei neste ti åra skal støtta forsking på velferdssamfunnet med kring ein milliard kroner.

Publisert 25. nov. 2009 14:24

Til tross for økte bevilgninger til UoH-sektoren opplever institusjonene handlingsrommet for egne prioriteringer som begrenset. I dag tidlig arrangerte rektor Ole Petter Ottersen frokostmøte om paradokset, og om arbeidet i det såkalte Handlingsromutvalget.

Publisert 25. nov. 2009 09:59

Fysikkprofessor Johan B. Rekstad og hans kollega og samboer, Michaela Meir, er blankt frifunnet for uregelmessigheter av et granskingsutvalg ved Universitetet i Oslo. – Jeg er lettet og glad for at saken er parkert, sier Rekstad til Dagens Næringsliv i dag.  

Publisert 24. nov. 2009 18:50

15 millionar kroner ekstra til studiekvalitet er den einaste satsinga Universitetsstyret ser seg råd til i 2010. Den planlagde ombygginga av Vilhelm Bjerknes hus til eit læringssenter for realfagsstudentar er utsett. Den samla kostnaden var sett til 64 millionar kroner. UiO må til saman saldera 84,2 millionar kroner. Alle einingar får difor eit rammekutt på 1,7 prosent.  

Publisert 24. nov. 2009 15:56

Det medisinske fakultetet blir frå og med årsskiftet organisert i tre store institutt i staden for i ti som no. Det vedtok Universitetsstyret samrøystes i dag. Omorganiseringa er ein konsekvens av samanslåinga av alle universitetsjukehusa til Oslo universitetssykehus.  

Publisert 24. nov. 2009 15:13

Universitetsstyret vedtok i dag å plassere forskningsmagasinet Apollon som en egen enhet utenfor Informasjonsavdelingen. – Det er flott at Apollon nå formelt fristilles. Samtidig er det viktig at vedtaket ikke forringer muligheten til god forskningsformidling, sier ansvarlig redaktør Trine Nickelsen.

Publisert 24. nov. 2009 10:11

Julie Øybø vil sende hundre av universitetets beste formidlere til de videregående skolene på Østlandet. Espen Røsbak vil arrangere store kunnskapsmønstringer på Blindern om viktige samfunnstemaer.  

Publisert 23. nov. 2009 16:02

– Å få eit stort nok økonomisk handlingsrom blir den største utfordringa for UiO dei neste ti åra. Det er både rektor Ole Petter Ottersen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe einige om. – No ynskjer me innspel  til den strategiske planen frå 2010 til 2020 frå alle dei UiO-tilsette, seier dei.  

Publisert 23. nov. 2009 11:51

Som rektorkandidat lovte dekan Trygve Wyller de muslimske studentene et større bønnerom, men han har frarådet å innfri deres søknad om å få bruke en gymsal. – Mange av studentene som støttet Wyller i valgkampen, føler seg nå utnyttet, hevder Mohammad Usman Rana. – Debatten har vært reist på sviktende vilkår, forteller dekanen.

Publisert 20. nov. 2009 16:51

På Rygge flystasjon går to menn omkring på kvar side av flystripa og grev tre hol kvar. Den eine er forskaren Christian Kierulf Aas frå UiO og den andre er kaptein Odd Gunnar Hansen frå Luftforsvaret. Dei er på jakt etter åma til hageoldenborrebilla. Måsen har hageoldenborren som livrett. Det skaper store problem for flytrafikken.

Publisert 20. nov. 2009 10:11

En delt løsning for lokalisering av kulturhistorisk museum kommer en halv milliard dårlige ut enn et samlet museum på Bygdøy. Det viser en tilleggsutredning fra Metier AS og Møreforsking, melder Kunnskapsdepartementet i ei pressemelding.

Publisert 18. nov. 2009 14:58

– Vi har bedt ydmykt om å få bruke denne aerobicsalen til bønn en halvtime hver fredag, uttaler leder for Muslimsk Studentsamfunn, Bushra Ishaq. Dekanene Hans Petter Graver og Trygve Wyller er kritiske til en slik bruk og etterlyser en prinsipiell debatt om hvordan man skal innfri kravene til religionsutøvelse og samtidig verne det felles, sekulære rom.  

Publisert 17. nov. 2009 12:46

Nytt reglement for sidegjøremål ble vedtatt av universitetsledelsen i 2006. Siden den gang har ting gått sakte. – Kritikkverdig, konkluderes det i en rapport fra Enhet for intern revisjon. HR-direktør Anita Sandberg synes rapporten beskriver fakta på en god måte.

Publisert 16. nov. 2009 17:11

– Eg håpar ikkje forskingsminister Tora Aasland allereie har bestemt seg for å byggja nytt kulturhistorisk museum på Bygdøy. Det seier Tone Tellevik Dahl som er nestleiar i Byutviklingskomiteen i Oslo kommune. – Bjørvika er ferdig regulert og ventar berre på eit nytt museum, legg ho til.  

Publisert 16. nov. 2009 14:49

Karin Dokkens søknad om opprykk til professor etter kompetanse ble avslått. Uten klageadgang, og med en følelse av å ha blitt urimelig behandlet av bedømmelseskomiteen, føler hun seg maktesløs. – Vanlig prosedyre, sier SV-dekan Knut Heidar.

Publisert 12. nov. 2009 16:14

NTNUs styre gikk enstemmig mot akademisk og kulturell boikott av Israel. Flere av medlemmene mente at saken ikke burde ha kommet opp til formell debatt. Men Al Jazeera var der.

Publisert 12. nov. 2009 15:44

– Universitetet i Oslo kan spara inn 80 millionar kroner i året om innkjøpsrutinane blir betra, seier universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og økonomidirektør Marianne Mancini til Uniforum. Dei lovar no å styrkja innkjøpskompetansen og setja innkjøp på dagsordenen på heile universitetet.  

Publisert 10. nov. 2009 16:47

Prorektor Inga Bostad ble valgt inn i styret for UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe) på generalforsamlingen i Paris 6. november, melder UiO i ei pressemelding. UiO har vært med siden 1996, og er i dag ett av 42 europeiske hovedstadsuniversiteter i nettverket.  

Publisert 10. nov. 2009 13:18

31 000 artiklar om like mange ord på 812 sider. Det inneheld band 8 av Norsk Ordbok som kjem ut denne veka. – Det er produsert på 16 månader, så dette har gått fort, synest prosjektdirektør Åse Wetås.  

Publisert 10. nov. 2009 11:26

Universitetsledelsen ved advokat Elisabeth Stenwig hadde frist til i går med å besvare prosesskriftet fra Arnved Nedkvitnes advokat i avskjedssaken. I svaret bes det om at fristen utsettes til 1. desember. Det bes også om en grundigere redegjørelse for betydningen av flere av Nedkvitnes vitner.