NTNU boikotter ikke Israel

NTNUs styre gikk enstemmig mot akademisk og kulturell boikott av Israel. Flere av medlemmene mente at saken ikke burde ha kommet opp til formell debatt. Men Al Jazeera var der.

INTERNASJONAL INTERESSE: NTNU-rektor Torbjørn Digernes intervjues av Al Jazeeras reporter.

Foto: Tore Oksholen, Universitetsavisa

 
Styret gjennomførte debatten flankert av nasjonal og internasjonal presse, med Al Jazeera som de mest prominente mediegjestene. Etter oppstusset som har vært de siste ukene, ble dagens debatt en edruelig forestilling. Rektor Torbjørn Digernes’ innstilling ble vedtatt enstemmig.

Da han presenterte sin innstilling, poengterte Digernes at et universitets oppgave er å bidra til forskningsbasert kunnskap. Da blir det feil å boikotte den ene parten i et sakskompleks, mente rektor.

Styret burde ta sterk avstand fra trusler 

Jon Øyvind Eriksen var representanten som foreslo at saken skulle fremmes for styret. I sin stemmebegrunnelse viste han til boikotten av Sør-Afrika og Kina – den første vellykket, mens den andre ble avsluttet uten resultat.

Eriksen poengterte imidlertid at i spørsmålet om boikott av Israel er nasjonen delt, og effekten ville blitt deretter. Dessuten, poengterte han, er Israel et demokrati.
Kristin Dæhli og Haaken Annfelt Moe gikk også mot boikott.

Begge mente at styret burde ta sterk avstand fra trusler og uakseptabel språkbruk som ikke minst Digernes er blitt utsatt for. I likhet med Julia Iablokova gikk de inn for rektors innstilling, som de mente var klar og balansert.

Flere av representantene ga uttrykk for at saken aldri burde kommet til formell behandling. Bjarne Foss, Anne Kristine Børresen, Ådne Cappelen og Helge Holden mente alle at styret ikke hadde noe med å mene ting om generelle, politiske spørsmål av denne karakteren.

Cappelen mente dessuten at det ville vært upassende om han som statlig oppnevnt, ekstern representant, skulle innta en offentlig posisjon på tvers av hva staten, ved sin politiske ledelse, mener.

Forbilledlig behandling

Marit Arnstad har tidligere gitt klart uttrykk for at hun er mot boikott. Hun poengterte at når 3-4 styrerepresentanter ønsker en sak opp på sakskartet, er det etablert praksis at det blir slik.

Anne Katrine Slungård var heller ikke glad for at saken ble tatt opp tilbehandling, men mente at når det først ble slik, var behandlingen av den forbilledlig.

Torbjørn Digernes ga i et intervju etterpå uttrykk for at man nok har undervurdert medieoppmerksomheten saken kom til å skape.

Så pakket Al Jazeera, NRK TV og TV2 kameraene sammen.
 

Emneord: Israel Av Tore Oksholen i Universitetsavisa
Publisert 12. nov. 2009 16:14 - Sist endret 12. nov. 2009 16:27
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere