En halv milliard dyrere med delt museum

En delt løsning for lokalisering av kulturhistorisk museum kommer en halv milliard dårlige ut enn et samlet museum på Bygdøy. Det viser en tilleggsutredning fra Metier AS og Møreforsking, melder Kunnskapsdepartementet i ei pressemelding.

DYRT: Et delt kulturhistorisk museum på Bygdøy og i Bjørvika kan bli over en halv milliard dyrere enn en samlet lokalisering på Bygdøy, viser en tilleggsutredning fra Metier og Møreforskning. I begge de to alternativene for delt løsning vil vikingskipene bli værende på Bygdøy.

 

– Dette bekrefter at en samlet løsning er best og har gitt regjeringen et enda bedre beslutningsgrunnlag, sier forskningsminister Tora Aasland.

To tilleggsalternativer:

Med utgangspunkt i at vikingskipene blir værende på Bygdøy, har Metier AS og Møreforsking utredet to tilleggsalternativer.

Alternativ Bygdøy/Bjørvika 1: Oppgradering av vikingskipshuset på Bygdøy og etablering av nytt museum i Bjørvika, bestående av Etnografisk museum, Myntkabinettet, Oldsakssamlingen.

Alternativ Bygdøy/Bjørvika 2: Fullverdig vikingtidsmuseum på Bygdøy og etablering av nytt museum i Bjørvika, bestående av Etnografisk museum og Myntkabinettet.

400 – 600 millioner kroner dyrere

Begge alternativene med delt løsning Bygdøy/Bjørvika kommer økonomisk dårligere ut enn en samling av Kulturhistorisk museum på Bygdøy. Tilleggskostnadene vil være i størrelsesorden 400 – 600 millioner kroner, og skyldes i hovedsak kostnader knyttet til dublering av funksjoner og færre muligheter for effektivisering av drift. I tillegg vil formidlingen komme dårligere ut, ettersom museet da vil være delt og vil få to utstillingslokaler.

For bevaring av gjenstander kommer delt løsning godt ut, hovedsakelig fordi en unngår å flytte vikingskip og andre objekter.

Vil lese rapporten først

Ifølge Aftenposten vil ikke UiO-rektor Ole Petter Ottersen kommentere den nye tilleggsvurderingen Kunnskapsdepartementet har fått utført før han har lest rapporten fra Metier og Møreforskning.

 

Emneord: Vikingskipshuset, Museene
Publisert 20. nov. 2009 10:11 - Sist endret 20. nov. 2009 10:17
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere