Inga Bostad valgt inn i UNICA-styret

Prorektor Inga Bostad ble valgt inn i styret for UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe) på generalforsamlingen i Paris 6. november, melder UiO i ei pressemelding. UiO har vært med siden 1996, og er i dag ett av 42 europeiske hovedstadsuniversiteter i nettverket.  

INNVALGT: Prorektor Inga Bostad er valgt inn i styret for UNICA, som blir ledet av rektor Stavros A. Zenios fra University of Cyprus. (Foto: Guri Vestad)

UNICA ble grunnlagt i 1990 blant annet for å styrke samarbeidet i Europa og utviklingen av Bolognaprosessen.

Organisasjonen har mange arbeidsgrupper og UiO deltar i flere, som ”Bologna Lab”, ”Equal Opportunities” og ”EU research officer’s network”. Ledelsen deltar fortrinnsvis på den årlige generalforsamlingen (General Assembly) og på rektorseminaret (Rector’s seminar).

Det nåværende styret består dermed av presidenten, rektor Stavros A. Zenios fra University of Cyprus, og fem styremedlemmer fra Lisboa, Tallinn, Brussel, Berlin og Oslo.

Inga Bostad ønsker blant annet å fokusere på hovedstadsuniversitetenes framtidige rolle i det  internasjonale samfunn, miljøvennlige universitet,  likestilling og økt samarbeid med øvrige hovedstadsinstitusjoner. Hun vil også legge vekt på å representere  de skandinaviske landene i nettverket. Hvis hun blir gjenvalgt, kan hun sitte i styret i til sammen 3 år.

UNICA har et sekretariat i Brussel, som koordinerer aktivitetene og sørger for informasjonsspredning, blant annet gjennom UNICAs nettside. Det er også et aktivt nettverk av ”International Relations Officers” som møtes jevnlig og deler erfaringer, etablerer og vedlikeholder samarbeid og sørger for å samle informasjon om det enkelte universitets UNICA-aktiviteter.

I 2010 vil UNICA feire 20-årsjubileum, og man planlegger opprettelsen av en UNICA Master in European History, styrking av samarbeidet med UCEU, som er en organisasjon for hovedstadssamarbeid i Europa, diverse seminarer i de forskjellige arbeidsgruppene, og den 6. studentkonferansen skal avholdes i Roma.

Hvert annet år møtes ca 300 studenter fra UNICAs medlemsuniversiteter for å diskutere relevante temaer og knytte bånd, opplyser seksjonssjef Guri Vestad i Seksjon for internasjonalisering av studier.
 


 

Emneord: Internasjonalisering
Publisert 10. nov. 2009 16:47 - Sist endret 11. nov. 2009 09:39
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere