Forskning til folket i 2011

Julie Øybø vil sende hundre av universitetets beste formidlere til de videregående skolene på Østlandet. Espen Røsbak vil arrangere store kunnskapsmønstringer på Blindern om viktige samfunnstemaer.  

– Vi vil gi formidling nye arenaer og nye former. 200-årsjubileet skal ikke bare være en fest, men også en byggestein, understreker Julie Øybø og Espen Røsbak.

Foto: Ola Sæther

I Oslo vil fjerdeklassingene bli invitert til en dag på et av universitetets museer, sjuendeklassingene til en dag i Observatoriet, og tiendeklassingene vil bli invitert til en aktivitetsdag på Blindern. I tillegg vil alle videregående skoler i østlandsområdet som gir studiekompetanse, få tilbud om en forskervisitt.

– Målsettingen med forskervisittene er å skape begeistring. Det viktigste for oss er å finne fram til entusiastiske forskere som kan vekke interesse og skape begeistring blant elever i den videregående skolen, forklarer Julie Øybø, som er prosjektleder for skolesatsingene i jubileumsåret 2011.

Søker gode formidlere

– Hvordan finner man så de beste formidlerne?

Julie Øybø røper at hun har fått mange tips fra studenter og andre som har opplevd gode formidlere.
– Kjenner du til en super formidler, tar vi gjerne imot flere tips, sier hun.

Forskerne som jubileumskomiteen har funnet fram til, vil bli kontaktet innen utgangen av året. Rundt hundre forskere vil få en slik forespørsel, for det er meningen at hver av dem skal besøke kun én skole, og gjerne den de selv var elev ved. Der skal de holde et foredrag over et selvvalgt tema i ca. 30 minutter. Foredragene skal holdes sammen med, og som et supplement til, informasjon om opptakskrav og studietilbud ved UiO.

Gjenbruk

 Foredragene skal brukes på nytt på Åpen dag på Blindern i 2011, et årlig arrangement for elever i den videregående skole.
– Vi planlegger også å legge foredragene ut på podcast, forteller Øybø.

Alt i alt håper hun at disse skolebesøkene vil bidra til å øke rekrutteringen til UiO.

– På Åpen dag får vi besøk av mellom fire og fem tusen elever fra den videregående skolen. På denne foredragsturneen vil vi nå over 20 000 elever, påpeker hun.

Øybø tror også prosjektet kan være med på å senke terskelen blant forskerne for å delta i slike prosjekter.
– Dette vil bli en positiv opplevelse både for forskerne og elevene, mener hun.

Dugnad om store spørsmål

Espen Røsbak leder et annet jubileumsprosjekt som kommer til å involvere mange forskere, et som har fått navnet DUGNAD.

Fire lørdager i 2011 skal det arrangeres store kunnskapsmønstringer rundt fire av de mest presserende spørsmålene i vår tid. Temaene er Menneskekroppen, Mangfoldssamfunnet, Global oppvarming og Digital revolusjon.

– Dette er store, komplekse temaer som engasjerer mange mennesker. De er politisk brennbare, og de kan belyses av mange forskere fra mange innfallsvinkler og fra mange fagfelt, påpeker han, og legger til at det er UiOs samfunnsansvar å gripe fatt i disse spørsmålene.

– Det er viktig at vi viser oss fram som et samfunnsengasjert universitet. Det er også viktig at vi en gang i blant tar kunnskapen med ut til de handlende i næringsliv, offentlig virksomhet og i det politiske liv.

– Men kanskje står andre temaer i forgrunnen i 2011?

– Absolutt, men det har vi tatt høyde for. Det kan godt være at det blir fem og ikke fire dugnader, kommenterer Røsbak .

– Vi kan planlegge konseptet godt, men vi vil være helt avhengige av aktivitetene blant våre samarbeidspartnere. Siste innspurt vil nødvendigvis måtte komme tett opptil arrangementet, tilføyer han.

 Jubileet i 2011

Seks personer arbeider med planleggingen av UiOs 200-årsjubileum i 2011, som skal feires med en rekke små og store arrangementer. Inger Stray Lien er prosjektdirektør. Planleggingen og gjennomføringen har en ramme på 24 millioner kroner.
 

Store publikumsarrangementer

Røsbak forteller at dugnadene skal foregå på Blindern fire lørdager mellom klokka 12 og 17, og samtlige skal avsluttes med en debatt på Chateau Neuf med politisk perspektiv.

Dette skal ikke være ekspertkonferanser, men store publikumsarrangementer. På Blindern skal det parallelt arrangeres mange andre publikumsrettede aktiviteter.

– Vi vil mobilisere alle de kreative kreftene vi kan få tak i, erklærer Røsbak.

– Er Oslos befolkning interessert i denne type arrangementer?

– Presenterer vi dette på en god måte, er vi overbevist om at mange vil benytte anledningen til å komme for å lære mer om disse temaene, og vi vil satse mye på markedsføringen i forkant, forsikrer prosjektlederen.

– Disse dugnadene vil gi oss anledning til å vise både styrken og bredden i forskningen ved universitetet. Det er tross alt dette vi har drevet med i 200 år, påpeker han.


 

 

 


 

Emneord: UiOs 200-årsjubileum Av Grethe Tidemann
Publisert 24. nov. 2009 10:11 - Sist endret 24. nov. 2009 13:21
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere