Nyheter fra 2010 - Side 3

Publisert 12. nov. 2010 13:57

Universitetene som er best på forskning, er også blant de ”grønneste”, viser en ny rangering av institusjonenes miljøprofil. Alle norske ender i bakleksen, og UiO unngår så vidt sisteplassen.  

Publisert 11. nov. 2010 12:28

I dag åpner en norsk node i et europeisk nettverk av molekylærbiologiske forskningsgrupper. Forskningsrådet bevilger 50 millioner kroner over fem år til driften, melder Forskningsrådet. Professor Kjetil Taskén ved Bioteknologisenteret på UiO er leder for noden.

Publisert 9. nov. 2010 13:42

Universitetet i Oslo kan koma til å avvikla drifts- og vedlikehaldsansvaret for Tømte gård i Hurdal. Det går fram av eit brev som Teknisk avdeling har sendt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet.  

Publisert 8. nov. 2010 15:35

Dei fleste konfliktane på Universitetet i Oslo og andre arbeidsplassar let seg løysa viss dei blir oppdaga tidleg, før dei eskalerer. Om det blir ei varslingssak, blir det straks mykje meir alvorleg. Det var alle i panelet einige om då Arbeids- og læringsmiljødagen inviterte til debatt om ytringsklima og varslingsrutinar fredag 5. november.  

Publisert 5. nov. 2010 13:16

Regjeringen har i dag oversendt forslag om endringer i lov om studentsamskipnader til Stortinget. I forslaget presiseres det blant annet at sammenslåinger av studentsamskipnader ikke utløser dokumentavgift ved overdragelse av fast eiendom, melder Kunnskapsdepartementet.

Publisert 4. nov. 2010 14:09

– Barn må sjå ting på nært hald og ikkje berre på teikningar, tenkte professor Anatol Heintz på Paleontologisk museum. Slik blei Skuletenesta på Tøyen fødd for 50 år sidan til slagordet ”Gjennom museet til naturen”. Det fortel førstemamanuensis Eva Mæhre Lauritzen  til Uniforum.

Publisert 4. nov. 2010 12:42

Ein kvit legefrakk heng på ein knagg. Like ved står ein nedsliten kontorstol frå 1970-talet. På veggen heng ei karikaturteikning av Haakon Breien Benestad som supermann. Me er i Domus Medica, der den tidlegare prorektoren framleis har eit eige kontor.

Publisert 3. nov. 2010 12:24

– Mitt inntrykk er at mange unge forskere synes det er greit å gå i midlertidige stillinger, sier senterleder Nils Christian Stenseth ved CEES. Han mener fireårsregelen er skadelig både for forskningen selv og for unge forskeres karriereutvikling.

Publisert 3. nov. 2010 10:01

UH-sektoren har dobbelt så høy andel midlertidige tilsettinger som landsgjennomsnittet ellers i arbeidslivet. Statsråd for forskning- og høyere utdanning Tora Aasland krever opprydning.  

Publisert 2. nov. 2010 15:19

Universitetene i Oslo og Bergen frikjente egne forskere som var anklagd for uredelighet. Sakene blir nå behandlet av Nasjonalt utvalg for uredelighet i forskningen, og forskerne risikerer dermed å bli dømt og frikjent samtidig. – Det ryddigste er om det nasjonale utvalget fikk en overprøvende myndighet til å sette institusjonenes tidligere beslutninger til side, mener professor i offentlig rett, Henning Jakhelln.

Publisert 29. okt. 2010 13:46

Likestillings- og diskrimineringsombudet mener nå at Universitetet i Oslo har gode nok rutiner for å forebygge og hindre trakassering. – Vi er veldig tilfredse med konklusjonen, sier universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe.

Publisert 28. okt. 2010 14:56

– Ekspert- og forskerutvalg kan lett settes til side når det de finner ut ikke blir likt. Jeg har selv fått beskjed om at jeg ikke er viktig, jeg er bare forsker, sa Helga Hernes på debattmøtet ”Forskere i utvalg” denne uken.

Publisert 27. okt. 2010 09:52

I løpet av november legger Det juridiske fakultet listen over sine ansattes sidegjøremål ut på nett. Kanskje følger resten av universitetet etter: – Det kan ikke gjøre annet enn å styrke tilliten til og omdømmet til institusjonen, sier jusdekan Hans Petter Graver. Dekanene ved UV, SV, HF og TF er positive til pilotordningen.

Publisert 26. okt. 2010 16:18

– For Norge er det av stor betydning at vi sammen med Spania og Belgia har fått gjennomslag for en felles koordinering av forskningen som er knyttet til de europeiske havområdene, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre i en kommentar på Forskningsrådets nettsider.

Publisert 25. okt. 2010 15:43

Britiske universitet vil få 40 prosent mindre til undervisning i 2014 enn i dag. Før helga gav den britiske regjeringa dei klar beskjed om at overføringane til undervisning skal ned frå 71 milliardar til 42 milliardar kroner i løpet av fire år.  

Publisert 22. okt. 2010 13:53

Øystein Olsen (58) er i statsråd i dag tilsett som sentralbanksjef for ein periode på seks år. Olsen har frå januar 2005 vore administrerande direktør i Statistisk sentralbyrå. Han er også ekstern medlem i Universitetsstyret ved UiO.

Publisert 22. okt. 2010 10:53

PO-bygningen kan i framtida få namnet Georg Morgenstiernes hus. Det går ein namnejury på HF inn for. Filosofiprofessor Øyvind Rabbås (t.h.) er ueinig med Espen Ytreberg og resten av juryen, og foreslår namnet  Arne Næss` hus.  

Publisert 21. okt. 2010 20:23

Må standardmodellen for korleis galaksane blei til, reviderast? Førsteamanuensis i astrofysikk, Hans Kristian Eriksen har fått tildelt 1,5 millionar euro frå Det europeiske forskingsrådet (ERC) for å finna det ut. Han er ein av to UiO-forskarar som har fått Starting Grant frå ERC.  

Publisert 20. okt. 2010 23:50

Cannabiskulturen ville ikkje ha eksistert på same måten utan forbodet og kriminaliseringa. Mykje tyder på at ein bør avkriminalisera cannabisbruk, slik ein har gjort i praktisk politikk i mange andre land. Det er konklusjonen til UiO-forskarane Sveinung Sandberg og Willy Pedersen i boka ”Cannabiskultur,” som kjem ut på Universitetsforlaget denne veka.  

Publisert 20. okt. 2010 14:02

– Det viktigaste for oss no er at Riksrevisjonen har ingen vesentlege merknader til rekneskapen for 2009 og verksemda si gjennomføring av budsjettet, seier universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og økonomidirektør Marianne Gjesvik Mancini.  

Publisert 20. okt. 2010 12:48

– Hvis kvinner har andre prioriteringer enn menn, må de på banen der teknologien utvikles og forskningsmidler bevilges, mener leder for Vilje-con-valg, Ellen Karoline Henriksen. På et debattmøte på Blindern sist uke listet hun opp fire grunner til at jenter bør studere realfag.

Publisert 20. okt. 2010 09:32

– Stipendet gir meg en enestående mulighet til å fortsette å forske og gjennomføre prosjekter, uten å måtte søke om penger, sier velferdsstatshistoriker Per Haave. Fra og med 2011 er den tidligere UiO-forskeren statsstipendiat.  

Publisert 19. okt. 2010 18:43

Skuldingane som tannlege og doktor i odontologi, Birgitte Moesgaard Henriksen (biletet) har kome med om vitskapleg ”uredelighet” og plagiering av doktorgradsarbeidet hennar i undersøkinga ”Tenner for livet”, er heilt grunnlause. Det er konklusjonen til Forskingsetisk utval ved UiO.