Nyheter fra 2006 - Side 12

Publisert 6. feb. 2006 11:24

I 1817 kunne legen Frederik Holst disputera for den medisinske doktorgraden med ei avhandling om radesjuken. Han var dermed den aller første som tok doktorgrad ved Det Kongelige Frederiks Universitet. Avhandlinga blei skriven på latin, og først no er den omsett til norsk takka vera samarbeidet mellom doktorstudent Anne Kveim Lie og omsetjaren Stig Oppedal.

Publisert 6. feb. 2006 10:48

Rundt 20 personar møtte opp då rektoratet for første gong inviterte til eit uformelt møte i Klubben i Georg Sverdrups hus torsdag 2. februar. Kvalitetsreforma og lojalitet overfor overordna var to av sakene som blei tatt opp.

Publisert 3. feb. 2006 10:32

Da Kong Frederik 6. bestemte at Norge skulle få sitt eget universitet, var det Kongsberg og ikke Christiania han forestilte seg som universitetsby. I Kongsberg kunne man nemlig forene det nye universitetet med Bergseminaret, landets eldste naturvitenskapelige utdanningsinstitusjon. - Hadde kongen holdt fast ved sin beslutning, ville Norge ha fått sitt Uppsala eller Oxford, og naturvitenskapene ville ha fått en mer framtredende plass, tror direktøren for Norsk Bergverksmuseum på Kongsberg, Liv Håskoll Haugen. I desember i fjor overtok museet bygningene til det gamle Bergseminaret.

Publisert 3. feb. 2006 09:53

Universitetet er i ferd med å innføre et nytt personal- og lønnssystem (POLS). - I første omgang vil de ansatte ikke merke noen endring, sier prosjektleder Jan Thorsen i Organisasjons- og personalavdelingen (OPA).

Publisert 2. feb. 2006 10:21

Ein ny superdirektør direkte underlagt universitetsdirektøren skal få ansvaret for forvaltinga av alle dei felles datatenestene på UiO frå 1. juli. Det foreslår IT-direktør Arne Laukholm i eit notat til universitetsdirektør Hanne Harlem.

Publisert 1. feb. 2006 15:29

ARENA skal koordinere et stort europeisk forskningsprosjekt. Oppdraget er å finne ut hvordan demokratiet i Europa best kan sikres i en globalisert tidsalder. - Utfordringen for EU er å skape en positiv europeisk identitet uten å benytte seg av ytre trusselbilder, sier prosjektkoordinator, Erik O. Eriksen.

Publisert 1. feb. 2006 14:53

UiO arrangerte nylig et målverksted for å diskutere nye mål for HMS-arbeidet. - Det høye konfliktnivået enkelte steder på UiO kan ses i sammenheng med selve forskningskulturen, sier Jorulf Brøvig Silde, HMS-koordinator ved UiO.

Publisert 1. feb. 2006 10:18

Forskarar, tilsette og studentar med gode idear kan alle delta i konkurransen om å bli Verdiskapar 2006. Også i år skipar Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og høgskulane i Oslo og Akershus til denne forretningsplankonkurransen, som endar opp med ei stor premieutdeling 8.juni.

Publisert 31. jan. 2006 15:53

Det nye rektoratet inviterer alle ansatte ved Universitetet i Oslo til uformelle møter i Fakultetsklubben - Vi ønsker en åpen dialog med universitetets ansatte. Her blir det mulig å komme med innspill direkte til ledelsen, uttaler rektor Geir Ellingsrud.

Publisert 26. jan. 2006 15:13

- Eg går inn i rektorvervet med både glede og med stor innsatsvilje. Og eg vil takka universitetssamfunnet som valde meg til rektor. Det sa matematikkprofessor Geir Ellingsrud, då han blei offisielt innsett som rektor ved Universitetet i Oslo under rektorinaugurasjonen i Universitetets Aula, onsdag 25. januar 2006. Samtidig takka Arild Underdal av som rektor etter å ha sete i vervet sidan 1. januar 2002.

Publisert 25. jan. 2006 12:01

I dag, onsdag 25. januar, blir matematikkprofessor Geir Ellingsrud offisielt innsett som ny rektor ved Universitetet i Oslo. Det skjer under rektorinaugurasjonen i Universitetets Aula kl. 18.00 i kveld. Både avgått rektor Arild Underdal og nyvald rektor Geir Ellingsrud skal tala under arrangementet, som er ope for alle interesserte.

Publisert 24. jan. 2006 09:53

Et utkast til ny personalpolitikk ved UiO skal presenteres for Universitetsstyret på et seminar 25. januar. - I et diskusjonsnotat til saken harselerer universitetsdirektør Hanne Harlem over tjenestemannsorganisasjonenes syn på hvordan personalpolitikken ved UiO bør være, hevder representanter fra NTL og Forskerforbundet.- Det har aldri vært meningen å harselere med fagforeningene, sier Hanne Harlem.

Publisert 24. jan. 2006 09:31

Ibsen-jubileet skal markeres med konferanser, teateroppsetninger, utstillinger og foredrag over hele verden. Felles for mange av arrangementene er at Senter for Ibsen-studier ved Universitetet i Oslo er involvert.

Publisert 23. jan. 2006 13:55

Hjelpeapparatet oppfatter ofte selvskadende kvinner som utydelige og hjelpeløse. Deres egen innsikt i og forståelse av selvskading blir ikke etterspurt. Anita Moe har intervjuet en gruppe kvinner om deres opplevelser av selvskading. For dette vant hun prisen for fremragende kvinne- og kjønnsforskning i 2005 ved Universitetet i Oslo, melder nettstedet Kilden.

Publisert 23. jan. 2006 11:15

Rettssaken mot den tyrkiske forfatteren Orhan Pamuk gjenopptas likevel ikke. Etter at det tyrkiske justisdepartementet uttalte at det ikke var noe grunnlag for å tiltale forfatteren, bestemte domstolen i Istanbul seg for å henlegge saken.

Publisert 23. jan. 2006 10:42

Legen og forskeren Jon Sudbø legger kortene på bordet og opplyser via sin advokat at han har jukset med ytterligere to artikler i tillegg til bløffeartikkelen i The Lancet. Min klient uttrykker at han ønsker å være helt åpen og at han vil samarbeide både med granskningskommisjonen og sine arbeidsgivere, sier hans advokat Erling Lyngtveit til Aftenposten, ifølge ntb.

Publisert 20. jan. 2006 15:37

UiO har oppnemnt professor Stein Emil Vollset på Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen som ny medlem i kommisjonen som skal granska forskingsskandalen på Radiumhospitalet. Han erstattar medisinprofessor Dag Thelle fordi Thelle har ei stilling som professor II ved UiO.

Publisert 20. jan. 2006 15:02

Det er satt av fem millioner kroner i stimuleringsmidler til utvikling av fleksible læringsformer ved Universitetet i Oslo for 2006. Av disse midlene skal to millioner kroner gå til prosjekter innenfor hovedområdet IKT-støttet etter- og videreutdanning.

Publisert 19. jan. 2006 13:14

Informasjonsavdelingen blir Avdeling for informasjon og samfunnskontakt . Helge Kjøllesdal slutter som informasjonsdirektør for å jobbe med oppgaver knyttet til avdelingens nye ansvarsområde. - Universitetet i Oslo som institusjon, bør ta en større og tydeligere plass i det offentlige rom, mener universitetsdirektør Hanne Harlem.

Publisert 19. jan. 2006 09:34

Et flertall av institutt- og fakultetsledere opplever at Enhetlig ledelse har gitt klarere ansvars- og myndighetsforhold og større beslutningsevne, men kun 26 prosent mener at reformen har ført til større grad av måloppnåelse. - Dette kan tyde på at beslutninger ikke blir fulgt opp på en god nok måte, mener revisjonssjef Sveinung Svanberg .I en rapport fra Enhet for Intern revisjon kommer det også fram at mange mener samhandlingen mellom faglig og administrativ ledelse er mangelfull. Organisasjons- og personaldirektør Elisabeth Halsen vil gripe fatt i problemene.

Publisert 18. jan. 2006 17:34

- Me kjem til å granska medforfattarane, men me vil også ha synspunkt på rolla til forskingstidsskrifta i samband med forskingsskandalen på Radiumhospitalet. Det sa mannen som skal leia granskinga, professor Anders Ekbom frå Karolinska Institutet, på ein pressekonferanse torsdag 19. januar. Rikshospitalet-Radiumhospitalet og UiO har no oppnemnt ein uavhengig granskingskommisjon i samband med denne saka. Kommisjonen skal vera ferdig med rapporten sin 1. april 2006.

Publisert 18. jan. 2006 15:17

Reformkritikeren Geir Ellingsrud er blitt Universitetet i Oslos nye rektor. Han vil rette opp studiereformens mangler, slåss for forskernes rett og plikt til å forske og styrke universitetsdemokratiet.

Publisert 18. jan. 2006 12:41

Rettssaken mot den berømte tyrkiske forfatteren Orhan Pamuk skal etter planen gjenopptas den 7. februar. Han står tiltalt for offentlig å ha "svertet den tyrkiske nasjonale identitet". - Jeg har vanskelig for å forestille meg at han blir dømt, sier Tyrkia-eksperten Bernt Brendemoen.

Publisert 17. jan. 2006 15:34

I Nederland krev universiteta at alle forskarar som publiserer ei vitskapleg avhandling på engelsk også må skriva eit samandrag på nederlandsk og omvendt. - Det kan bli aktuelt for oss å tilrå ei liknande ordning ved UiO, seier professor Helge Hveem til Uniforum. Han leier UiOs utval for språkpolitikk, som neste veke sender ut eit spørjeskjema til fast tilsette og studentar ved UiO for å kartleggja språkbruken og språkhaldningane deira.