Geir Ellingsrud blir offisielt innsett som rektor

I dag, onsdag 25. januar, blir matematikkprofessor Geir Ellingsrud offisielt innsett som ny rektor ved Universitetet i Oslo. Det skjer under rektorinaugurasjonen i Universitetets Aula kl. 18.00 i kveld. Både avgått rektor Arild Underdal og nyvald rektor Geir Ellingsrud skal tala under arrangementet, som er ope for alle interesserte.

BLIR INNSETT: Geir Ellingsrud blir i dag offisielt innsett som ny rektor ved Universitetet i Oslo.
Foto: Grethe Tidemann

Rektorinnsetjinga begynner med ein akademisk prosesjon sett saman av avgått rektor, rektor, prorektor, viserektor, dekanar, styremedlemer, universitetsdirektør og assisterande universitetsdirektør.

Prosesjonen blir fylgd av ein tale av tidlegare rektor Arild Underdal, som deretter overrekkjer rektorkjeda til etterfylgjaren sin, dagens rektor Geir Ellingsrud. Etter overrekkinga vil Geir Ellingsrud halda innsetjingstalen sin, før det blir musikalske innslag med Universitetets symfoniorkester og Akademisk korforening. Heilt til slutt vil cellokvartetten Forskjelli for celli, leidd av cellisten Aage Kvalbein spela.

Festkvelden blir avslutta med ein æresmiddag for avgått rektor Arild Underdal i Teatersalen på Hotel Continental. Berre spesielt inviterte gjester får delta på æresmiddagen, blant andre kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Emneord: Universitetspolitikk, Rektorvalet 2005 Av Martin Toft
Publisert 25. jan. 2006 12:01 - Sist endra 10. des. 2008 15:06
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere