Informasjonsavdelingen får mer ansvar og ny direktør

Informasjonsavdelingen blir Avdeling for informasjon og samfunnskontakt . Helge Kjøllesdal slutter som informasjonsdirektør for å jobbe med oppgaver knyttet til avdelingens nye ansvarsområde. - Universitetet i Oslo som institusjon, bør ta en større og tydeligere plass i det offentlige rom, mener universitetsdirektør Hanne Harlem.

VEKT PÅ SAMFUNNSKONTAKT: Universitetsledelsen vil prioritere den utadrettede virksomheten høyere, sier universitetsdirektør Hanne Harlem.

- Utgangspunktet for omorganiseringen av Informasjonsavdelingen er at universitetsledelsen ønsker å prioritere den utadrettede virksomheten høyere. Samfunnskontakt er et felt som aldri har vært helt tydelig plassert verken i ledelsen eller i avdelingsstrukturen sentralt ved UiO. Det ønsker vi å rette på ved å utvide Informasjonsavdelingens ansvarsområde, opplyser universitetsdirektør Hanne Harlem.

Universitetet bør ifølge universitetsdirektøren, bli synligere på flere områder.
- Universitetet i Oslo som institusjon bør ta en større og tydeligere plass i det offentlige rom. Det dreier seg også om å bygge allianser og samarbeidsrelasjoner med næringsliv, offentlig forvaltning, politiske myndigheter, instituttsektoren og andre. Vi må bli flinkere til å utnytte den enorme kraften som ligger i UiO. Da trenger vi medarbeidere som har dette som sitt særlige arbeidsfelt og som bistår oss på en profesjonell måte, sier hun.

For Informasjonsavdelingen innebærer omorganiseringen et navneskifte til Avdeling for informasjon og samfunnskontakt. Avdelingen vil få en ny seksjon med samfunnskontakt som ansvarsområde, og avdelingens leder vil få tittelen kommunikasjonsdirektør. Harlem forteller at den nye seksjonen skal bemannes dels ved å flytte på interne personer. Det kan også være aktuelt å flytte enkeltpersoner som i dag arbeider med samfunnskontakt i andre avdelinger, til den nye seksjonen.

- Både Studieavdelingen og Forskingsadministrativ avdeling håndterer oppgaver som det er naturlig å se i sammenheng med de planlagte endringene. Det er derfor naturlig at lederne for disse avdelingene deltar i drøftingene som nå pågår, sier Harlem og forsikrer at dette skal være på plass i løpet av våren.


Helge Kjøllesdal går av
Det er tidligere konstituert og assisterende universitetsdirektør Inger Stray Lien i samarbeid med informasjonsdirektør Helge Kjøllesdal som har hovedansvaret for planleggingen. Stray Lien skal arbeide med oppgaver knyttet til det nye ansvarsområdet, men det er ifølge Hanne Harlem, ikke avgjort hvorvidt hun skal inn i den nye avdelingen.

Helge Kjøllesdal vil i løpet av våren overlate direktørstolen til en ny kommunikasjonsdirektør.
- Jeg går av etter eget ønske, fordi jeg ønsker å jobbe mer direkte med saker som aktualiseres gjennom dette prosjektet. Jeg er en person som trives med å skrive og være i kontakt med mennesker. Dette blir det god anledning til i den nye seksjonen for samfunnskontakt, uttaler han til Uniforum.

Den nydefinerte stillingen som kommunikasjonsdirektør skal utlyses i februar, med tilsetting i april/mai.
- Vi leter etter en person med relevant erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver, fortrinnsvis fra en stor, kompleks organisasjon. Presseerfaring eller erfaring fra politisk arbeid er en fordel, men først og fremst er vi på jakt etter en person med gode lederegenskaper og evne til å gjennomføre langsiktige utviklingsprosesser, understreker Hanne Harlem.
- De fleste enheter ved UiO har samfunnskontakt i større eller mindre grad, men iblant kan vi få mer ut av å se ting i sammenheng. Direktørens oppgave blir å koordinere virksomheten slik at informasjonen fra UiO blir mer konsistent og samhandlingen med samfunnet mer produktiv, presiserer hun.


Informasjonsavdelingen
Informasjonsavdelingen har i dag rundt 30 ansatte fordelt på en redaksjonell seksjon, en prosjekt- og rådgivningsseksjon og universitetets sentralbord. Avdelingen driver allmenn informasjonsrådgivning, profilering, forskningsformidling, pressehåndtering og web-informasjon. Avdelingen har redaktøransvaret for universitetets web-sider og et overordnet ansvar for å følge opp universitetets grafiske profil. I avdelingen redigeres og produseres også avisen Uniforum og forskningsmagasinet Apollon.
Emneord: Universitetspolitikk, Informasjonsavdelinga Av Grethe Tidemann
Publisert 19. jan. 2006 13:14 - Sist endret 10. des. 2008 19:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere