Verden rundt med Ibsen

Ibsen-jubileet skal markeres med konferanser, teateroppsetninger, utstillinger og foredrag over hele verden. Felles for mange av arrangementene er at Senter for Ibsen-studier ved Universitetet i Oslo er involvert.

TRAVELT ÅR: - Over hele verden skal Ibsen-jubileet markeres, og det skjer mange viktige ting hvor vi er med, forteller leder for Ibsen-senteret, Frode Helland .
Foto: Ola Sæther

Litt bortgjemt i lokaler mot bakgården i Observatoriebygningen ligger Senter for Ibsen-studier. Hit kommer forskere fra inn- og utland for å arbeide og dra nytte av verdens største samling av litteratur av og om Henrik Ibsen.

I år er det hundre år siden Henrik Ibsen døde, og interessen for dikteren er større enn noensinne.
Senterets leder, professor Frode Helland, forteller om mange henvendelser fra miljøer som vil høre foredrag om Ibsen, både fra små pensjonistforeninger og store utenlandske universiteter.
- Vi kunne holdt mange foredrag hver eneste uke, men vi rekker ikke over alt, sier han, og føyer til at senteret formidler kontakt med andre ressurspersoner når egen kapasitet ikke strekker til.

Etter intervjuet reiser han til Universitetet i Pune i India for å snakke om Ibsen og hans politiske budskap med særlig vekt på Et dukkehjem. På konferansen i Pune vil det også bli vist en utstilling med Ibsen-fotografier og -portretter, skaffet til veie av Ibsensenteret.

Kvinnefokus i Roma

I løpet av året vil det bli arrangert konferanser om Ibsen i hovedsteder som Berlin, Roma, København og Paris. Helland forteller at Ibsens kvinner vil stå i fokus i Roma.
- Det er interessant å se hvor aktuelle og ikke minst kontroversielle dramaene er og hvilken politisk sprengkraft de fortsatt har, bemerker han.
- Selv i Vesten, hvor skilsmisser ikke lengre er uvanlig, er de kjønnspolitiske aspektene i stykkene ikke uttømt.

I Paris vil kjønn og psykologi hos Ibsen være sentrale temaer. Atle Kittang og Astrid Sæther fra Senter for Ibsen-studier spiller en aktiv rolle både i planleggingen og som foredragsholdere i Paris. Ansatte ved senteret skal også delta på en teaterfestival og Ibsen-konferanse i Bangladesh.
- Det er spesielt spennende å være med på arrangementer i kulturelle sammenhenger fjernt fra det norske, synes Helland.

Det siste store arrangementet i forbindelse med Ibsenjubileet finner sted i Egypt i oktober. Hva som skal skje i den forbindelse, er i følge Helland, ikke helt klarlagt.
- Vi er i dialog med Det egyptiske kulturrådet om en konferanse i tilknytning til markeringen, forteller han.

Høydepunktet Den levende Ibsen

Men høydepunktet i 2006, sett fra Hellands synsvinkel, blir konferansen i regi av Senter for Ibsen-studier i Oslo fra 21. til 27. august.
Hovedtemaet er Den levende Ibsen, og konferansen blir den ellevte i en serie internasjonale konferanser som finner sted hvert tredje år. Rundt to hundre akademikere fra førti land har allerede meldt seg på. Det vil dessuten bli arrangert ti plenumsforedrag som er åpne for allmennheten.

- Dette blir den største Ibsen-konferansen noensinne, sier senterlederen.

- Og når året er slutt, er du vel lei hele Ibsen? antyder vi.
Men nei.
- Jeg blir aldri lei av Ibsen, men det er kanskje en viss fare for at andre vil bli det, svarer Helland og legger til: - Slik jeg ser det, har Ibsen-komiteen vært klok og lagt hovedvekten på det som er viktig. Det er den provokative og nonkonforme Ibsen som er framme i lyset; dikteren som reiste ut av landet og gjorde suksess, kunstneren som er sterk nok til å stå alene. Foreløpig har jeg heldigvis sett lite til Ibsen som nasjonal gallionsfigur.


Senter for Ibsen-studier
Senter for Ibsen-studier har rundt femten ansatte og er underlagt og finansiert av Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Det ble opprettet i 1992 og offisielt åpnet i mai 1993. Hovedformålet er å styrke den nasjonale og internasjonale Ibsen-forskningen.

I år 2000 flyttet senteret inn i nyrestaurerte lokaler i Observatoriebygningen. Der finnes verdens største samling av bøker og annet materiale knyttet til Ibsen og hans verker. Lokalene rommer også en lesesal og kontorplasser for gjesteforskere. 19 600 digitaliserte sider med Henrik Ibsens håndskrevne manuskripter og brev er lagt ut på senterets nettsider. Senteret tilbyr en toårig master i Ibsen-studier. Blant prosjektene som er tilknyttet senteret er forskningsprosjektet Henrik Ibsens skrifter, ledet av professor Vigdis Ystad. Bokutgaven av verket skal bestå av 30 bind. De tre første ble presentert 12. januar i år.

Av Grethe Tidemann
Publisert 24. jan. 2006 09:31 - Sist endret 10. des. 2008 16:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere