Nytt personal- og lønnsystem på vei

Universitetet er i ferd med å innføre et nytt personal- og lønnssystem (POLS). - I første omgang vil de ansatte ikke merke noen endring, sier prosjektleder Jan Thorsen i Organisasjons- og personalavdelingen (OPA).

POLS; Det nye lønns- og personalsystemet POLS er i ferd med å bli innført på UiO, opplyser prosjektleder Jan Thorsen til Uniforum.
Foto: Ståle Skogstad

Første mars skal et nytt personal- og lønnssystem tas i bruk på UiO.

- Vi jobber hardt for å komme i havn, forsikrer prosjektleder Jan Thorsen i Organisasjons- og personalavdelingen. På sikt betyr endringen i følge Thorsen, blant annet at hver ansatt vil få tilgang til en portal hvor han eller hun kan lese lønnsslippen sin og registrere egne reiseregninger direkte i systemet. På denne måten vil universitetet unngå dobbeltregistrering.

- I 2005 har OPA brukt ca. tolv millioner kroner på å innføre det nye systemet. Er det verdt kostnadene?

- Flere forhold gjør at det gamle lønnsystemet er klar for utskiftning. Riksrevisjonen har gitt anmerkninger til mangler ved det gamle lønnssystemet som ble utviklet ved UiO i 1999. I dag trenger vi et system som kan vedlikeholdes og videreutvikles, og ikke minst er det behov for å supplere lønnssystemet med et personal- og ledelsesinformasjonssystem.

Thorsen forteller at det nye systemet er levert av Senter for statlig økonomistyring (SSØ) som ble etablert i 2004 som en etat under Finansdepartementet. SSØ har som oppgave å styrke den statlige økonomistyringen og forbedre ressursutnyttelsen på området. Systemet er valgt av de vitenskapelige høgskolene og er allerede i drift ved Høgskolene i Agder og Nesna.

- Vil det bli gitt noen opplæring til de ansatte i forbindelse med innføringen av det nye systemet på UiO?

- I høst startet vi en intensiv opplæring av lønnsmedarbeiderne i egen avdeling. De har lagt ned et betydelig arbeid i å lære seg et nytt system samtidig som de har opprettholdt normal drift av det gamle. Det står det stor respekt av, sier Thorsen.

- I februar starter vi opplæringen av personalkonsulentene ute i enhetene. Etter hvert skal den utvides til også å gjelde økonomikonsulenter og andre, forteller han.

Emneord: Økonomi, LØP Av Grethe Tidemann
Publisert 3. feb. 2006 09:53 - Sist endret 10. des. 2008 15:36
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere