Nyheter fra 2003 - Side 3

Publisert 27. okt. 2003 11:19

Denne veka vil humaniorastudentar få læra om det menneskelege genomet og datamaskinar medan realist- og medisinstudentar vil få læra om det politiske islam og om maktutgreiinga. - Ynsket er at studentane våre skal få ein smakebit av forskinga som går føre seg på heilt anna fagfelt enn dei har valt, seier rektor Arild Underdal.

Publisert 24. okt. 2003 17:47

UiOs førre rektor, medisinprofessor Kaare R. Norum avduka fredag 24. oktober kunstmålaren Svein Strands portrett av Kaare R. Norum. Rektor Arild Underdal var blant dei første som fekk ein gløtt av måleriet.

Publisert 24. okt. 2003 16:37

Alle fagforeiningane ved UiO inviterer til stormøte om framtida til universitetet i Universitetets Aula onsdag 29. oktober. - Formålet vårt er å informera alle tilsette og studentar om kva innstillinga til både fleirtalet og mindretalet i Ryssdal-utvalet går ut på, fortel styremedlem Ulrik Sverdrup i Tenestemannslaget ved UiO.

Publisert 21. okt. 2003 13:39

Bibliotek for humaniora og samfunnsvitskap i Georg Sverdrups hus er opna igjen etter at det i over ein månad har vore stengt etter at fleire takplater fall ned over nokre av lesesalsplassane.

Publisert 21. okt. 2003 11:10

- Målet er at Teknisk avdeling i enda større grad skal framstå som et serviceorgan for ansatte og studenter. - Vi har en jobb å gjøre, ikke minst på informasjonssiden, sier Frode Meinich , nytilsatt teknisk direktør ved Universitetet i Oslo.

Publisert 21. okt. 2003 09:10

- Mange svarte jeg snakker med, sier at det var bedre under apartheid. Det er sjokkerende å høre folk si det, medgir professor Jeremy Seekings ved University of Cape Town.

Publisert 20. okt. 2003 15:17

Kåre Berg mottok hundre prosent lønn fra Universitetet i Oslo samtidig som han arbeidet 88 prosent ved Ullevål universitetssykehus. Er dette akseptabelt? Vi stilte spørsmålet til lønns- og personalsjefene ved institusjonene.

Publisert 20. okt. 2003 15:16

Professor emeritus Kåre Berg har trukket sitt søksmål mot Universitetet i Oslo og Ullevål universitetssykehus. - Trekningen markerer ikke slutten på striden, forsikrer Bergs advokat Sigurd Klomsæt . Råderetten over et unikt genetisk materiale samlet inn fra tvillinger og deres avkom gjennom mange år, står sentralt.

Publisert 17. okt. 2003 16:41

Gjennom sine mange lærebøker og radio- og TV-programmer har Otto Øgrim brakt fysikken ut til folket. 1. oktober fylte fysikeren på roterommet 90 år.

Publisert 16. okt. 2003 15:15

Norsk Ordbok får tre millionar kroner mindre enn dei hadde søkt om på Kulturdepartementets budsjettforslag for 2004. - Konsekvensen kan bli at me må forlata målet om å bli ferdig i 2014, fryktar prosjektdirektør Kristin Bakken . Kulturdepartementet held likevel fast på dette målet.

Publisert 16. okt. 2003 13:40

Blant samarbeidslandene i Sør er Sør-Afrika blitt det viktigste for Universitetet i Oslo. Men det er til et skuffet folk studenter og forskere fra UiO kommer, ti år etter apartheid.

Publisert 16. okt. 2003 13:25

Norge har, som ett av fire land i verden, krevd ubegrenset adgang for sine utdanningsinstitusjoner til Sør-Afrika. Etter at den sørafrikanske utdanningsministeren, Kader Asmal, gikk skarpt ut mot det norske kravet på en konferanse i Bergen nylig, har regjeringen snudd.

Publisert 16. okt. 2003 09:34

UiO har løyvd ni millionar kroner over fem år til forsking på samansmeltinga av mobiltelefon, datamaskin, fjernsyn og radio og på kva det får å seia for oss og det samfunnet me lever i. - Me skal skriva historia medan historia blir til, forklarar Knut Lundby og Sten Ludvigsen i InterMedia.

Publisert 15. okt. 2003 16:04

Universitetet i Oslo har nylig inngått utvekslingsavtaler med tre ledende amerikanske universiteter: University of North Carolina - Chapel Hill, University of Oregon, og University of Washington- Seattle, går det fram av en pressemelding fra Norges ambassade i Washington.

Publisert 15. okt. 2003 12:10

Denne veka sparkar UiO i gang Frida, dei norske universiteta sitt nye system for forskingsdokumentasjon. På nettadressa http://frida.uio.no vil du få tak i alt du har behov for å vita om forsking og forskarar.

Publisert 15. okt. 2003 11:15

Den verdenskjente økonomen Amartya Sen er tvetydig i synet på de globaliseringskritiske bevegelsene. - Jeg vil si at de stiller de rette spørsmålene, men jeg kan ikke identifisere meg med svarene de gir, de er for enkle, som at alt skal bli bra hvis man stopper internasjonal handel! Men verden er et bedre sted fordi disse bevegelsene er her, mener han.

Publisert 8. okt. 2003 17:49

- Fullfinansiering av gjennomføringa av Kvalitetsreforma var eit at tre hovudsatsingsfelt for departementet denne gongen. Dei to andre var forsking og kvalitetsutvikling i grunnopplæringa., sa ein godt nøgd utdannings- og forskingsminister Kristin Clemet under ein pressekonferanse der ho presenterte Utdannings- og forskingsdepartementets budsjettforslag for 2004.

Publisert 8. okt. 2003 12:59

Universitetet i Oslo får ei tildeling på 111 millionar kroner til endeleg gjennomføring av Kvalitetsreforma. - Me er svært glade for at regjeringa har fylgd opp studiereforma med så store løyvingar. Viss denne løyvinga blir vedtatt av Stortinget vil den økonomiske situasjonen for UiO vera betre enn det me hadde frykta på førehand, seier rektor Arild Underdal i ein kommentar til Uniforum.

Publisert 8. okt. 2003 12:27

Regjeringa gjer framlegg om å satse til saman 13,8 milliardar kroner på forsking og utvikling i 2004, ein auke på 1,1 milliardar kroner i forhold til årets budsjett. Løyvingane til å gjennomføre Kvalitetsreforma innanfor høgare utdanning aukar med 517 millionar kroner til 1144 millionar kroner. Dette er hovudsakene i budsjettforslaget til Utdannings- og forskingsdepartementet for 2004, går det fram av ei pressemelding.

Publisert 7. okt. 2003 15:10

Ola Stave overtok som ny generalsekretær i Universitets- og høgskolerådet (UHR) fra 1. oktober etter Widar Hvamb. Stave kommer fra stillingen som administrerende direktør ved Arkitekthøgskolen i Oslo, skriver UHR i ei pressemelding.

Publisert 7. okt. 2003 09:53

Universitetet i Oslo feiret 23. september Observatoriets 170-årsjubileum med åpning av en utstilling om bygningens historie. Observatoriet var de første hundre årene hovedsetet for den naturvitenskapelige forskningen i Norge. Grunnleggeren og astronomen Christopher Hansteen styrte blant mye annet tiden i Christiania.

Publisert 6. okt. 2003 10:59

Årets utgave av professor Thorolf Raftos Minnepris er tildelt Paulos Tesfagiorgis fra Eritrea. Norsk senter for menneskerettigheter hilser denne tildelingen med glede, går det fram av en pressemelding fra senteret. Paulos har nemlig gjennom de seneste årene hatt tilknytning til senteret gjennom sitt arbeid for å implementere den eritreiske konstitusjon og fremme menneskerettigheter.

Publisert 3. okt. 2003 14:29

Universitetet i Oslo fekk denne veka ny grafisk profil på hovudsidene sine på nettet. - No har me oppfylt ynsket vårt om å skapa ein seriøs profil som kunne appellera både til unge og eldre, seier webredaktør John Baarli i Informasjonsavdelinga.

Publisert 3. okt. 2003 10:36

Arne Worren, som er pensjonert professor i spansk ved UiO, fekk torsdag 2. oktober tildelt Bastian-prisen for omsetjinga si av klassikaren Don Quijote av den spanske forfattaren Miguel de Cervantes. Bastianprisen er Norsk Oversetterforenings pris for framifrå omsetjing av eit skjønnlitterært verk.