Rafto-prisen til UiO-tilknyttet forsker fra Eritrea

Årets utgave av professor Thorolf Raftos Minnepris er tildelt Paulos Tesfagiorgis fra Eritrea. Norsk senter for menneskerettigheter hilser denne tildelingen med glede, går det fram av en pressemelding fra senteret. Paulos har nemlig gjennom de seneste årene hatt tilknytning til senteret gjennom sitt arbeid for å implementere den eritreiske konstitusjon og fremme menneskerettigheter.

Paulos Tesfagiorgis har vært, og vil fortsatt være, en partner i arbeidet med å fremme toleranse og menneskerettigheter på Afrikas Horn.

Paulos Tesfagiorgis har i nærmere 30 år jobbet for å bedre allmenne levekår og for å fremme respekt for internasjonale menneskerettigheter i Eritrea. Gjennom sitt arbeid som leder for Eritrean Relief Association under frigjøringskrigen mot Etiopia, var han sentral i å bygge opp et stort nødhjelpsapparat i de frigjorte områdene. Etter Eritreas uavhengighet i 1991, har Paulos Tesfagiorgis konsentrert sitt arbeid om å prøve å sikre demokratiske prinsipper og gjennomføringen av menneskerettigheter i landet, deriblant som medlem i konstitusjonskommiteen.

Eritrea fremstår i dag som et ett-partistat styrt av den tidligere frigjøringsleder Issaias Afwerki. Siden 1991 har president Issaias gradvis utviklet et totalitært system mer eller mindre uten sidestykke i Afrika, hvor i dag ingen opposisjon til hans lederskap har lov til å bli uttrykt.

På grunn av sin kamp for menneskerettigheter i Eritrea er Paulos blitt tvunget i eksil, sammen med mange andre eritreere. Paulos har likevel konsekvent hold fast ved ikkevoldelige metoder i sin kamp mot den negative politiske utviklingen i Eritrea. Han tar de internasjonale menneskerettigheter som utgangspunkt i forsøket med å etablere en dialog med regimet for å bedre situasjonen for det eritreiske folk, skriver senteret i en kommentar til pristildelingen.

Emneord: Priser
Publisert 6. okt. 2003 10:59 - Sist endret 10. des. 2008 15:42
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere