Nyheter fra 2003 - Side 2

Publisert 25. nov. 2003 12:29

Samordna opptak ble 25. november hedret med eNorge-prisen. Denne prisen er er ny av året og én av 15 priser som Den Norske Dataforening deler ut. Rosingprisene er norsk IT-bransjes svar på "Oscar-utdelingen". - Vi er litt overrasket, men veldig glade for at vi har vunnet, sier informasjonsansvarlig, Henrik Rødsæther, til Uniforum.

Publisert 21. nov. 2003 12:31

På loft og i kjeller, i skap og skuffer finnes de, i ukjent antall. Nedstøvet, gulnet - eller så gode som nye. Hvert med en historie å fortelle. Nå skal de eksponeres for det menneskelige øye: fotografiene fra livet ved UiO.

Publisert 19. nov. 2003 15:33

Forskere skal stimuleres til forskningsbasert nyskaping. UiO stiller derfor 1,5 millioner kroner til rådighet for å teste det kommersielle potensialet i ideer og forskningsresultater. Frist for å søke utprøvingsmidler er 10. desember.

Publisert 13. nov. 2003 12:46

- Nyutdannede humanister og samfunnsvitere kan mye, men har liten bevissthet om hvordan de kan bruke den forskningsbaserte kunnskapen, mener sosialantropolog og næringsdrivende Elisabeth Fosseli Olsen . Hun leder et prosjekt som skal bidra til å fremme entreprenørskap blant samfunnsvitere og humanister.

Publisert 13. nov. 2003 11:48

Nytt kjempemuseum for UiOs kulturhistoriske samlinger skal reises på Sørenga/Bjørvika. Men om vikingskipene flytter med, vil trolig avgjøres først om to år. Skal museet i mellomtiden planlegges for også å romme vikingskipene? Ja, mener Universitetsstyret.

Publisert 13. nov. 2003 10:50

Birkeland innovasjon blir navnet på aksjeselskapet som skal håndtere den forskningsbaserte nyskapningen ved Universitetet i Oslo. Det bestemte Universitetsstyret på et møte 11.november. Universitetsdirektørens forslag om å legge enheten under Sentraladministrasjonen i en overgangsperiode, møtte stor motstand i Universitetsstyret.

Publisert 12. nov. 2003 15:24

Både Problemveien og Blinderveien blir stengde frå 17. november. Årsaka er at Samferdsleetaten i Oslo kommune skal byggja to oppheva gangfelt i desse to tungt trafikkerte vegane.

Publisert 12. nov. 2003 11:44

Mikroteknologisenteret i Gaustadbekkdalen blir ikkje opna før etter jul. Det stadfestar prosjektdirektør Anders Hanneborg i SINTEF overfor Uniforum. Etter planen skulle senteret ha opna rundt juletider i fjor.

Publisert 11. nov. 2003 18:53

Alle fakulteta får auka budsjetta sine med gjennomsnittleg 6,6 prosent i høve til 2003. Det er klart etter at Universitetsstyret har vedtatt fordelinga av UiOs totale budsjett på 3,012 milliardar kroner for 2004. - Dette blir eit betre budsjettår enn på lenge, seier fungerande universitetsdirektør Inger Stray Lien.

Publisert 5. nov. 2003 16:55

- HIV-viruset og AIDS-sjukdomen er i dag det største trugsmålet mot verdstryggleiken og verdas økonomiske utvikling. Det sa USAs tidlegare president Bill Clinton til 400 inviterte deltakarar på eit møte i Georg Sverdrups hus onsdag 5. november.

Publisert 5. nov. 2003 11:52

De er attraktive for studenter og forskere ved UiO: Universitetene i Sør-Afrika.
I Western Cape-provinsen helt sør i landet fins tre av dem - med høyst ulik historie: Et liberalt og engelsk. Et svart og kampvillig. Og et hvor apartheid-ideologien ble klekket ut. Uniforum har avlagt besøk.

Publisert 3. nov. 2003 17:12

Han blei fødd i 1904 som Neftali Ricardo Reyes Basoalto, men var verdskjent som Pablo Neruda då han døydde i 1973. 100-årsjubileet for den chilenske nobelprisvinnaren i litteratur skal markerast med ein eigen Neruda-dag i Georg Sverdrups hus 18. november.

Publisert 31. okt. 2003 15:30

USAs førre president, Bill Clinton skal halda eit foredrag i Auditorium 1 i Georg Sverdrups hus på Blindern onsdag 5. november kl. 1030. Tema for foredraget er behovet for å samla inn meir pengar til arbeidet med å hjelpa land der store delar av folket lir av AIDS eller er råka av HIV-viruset.

Publisert 30. okt. 2003 14:57

Aldri har studentkafeene hatt mer omsetning, salget av idrettskort vært større og eksamensangsten meldt seg tidligere. - Effekten av Kvalitetsreformen er enorm, sier Lisbeth Dyrberg , administrerende direktør i Studentsamskipnaden.

Publisert 30. okt. 2003 14:20

Ideen om et eget institutt for språk møter motstand spesielt blant mange av HF-fakultetets litteraturvitere. - En slik løsning er verken ønskelig eller mulig, mener bestyrer ved Institutt for britiske og amerikanske studier (IBA), Einar Bjorvand . Han foreslår i stedet et Europa-Amerika institutt.

Publisert 30. okt. 2003 14:11

- Språk, litteratur og kultur er ingen naturlig enhet, mener fire professorer og språkvitere ved HF-fakultetet. De ønsker å samle fakultetets språkforskere innenfor et stort institutt for språk og vil samtidig skille ut litteraturvitenskap og kulturfagene.

Publisert 30. okt. 2003 12:38

Det ble et forvarsel om at vi står foran en kommende kulturkamp, en kamp om universitetets sjel, da Ryssdal-utvalgets forslag til ny universitetslov var oppe til debatt i Universitetets Aula. Møtet onsdag kveld ble en markering av den massive motstanden mot lovforslaget ved UiO.

Publisert 30. okt. 2003 10:28

Fleire av takplatene i Økonomi- og planavdelinga i 6. etasje i Administrasjonsbygningen på Blindern har ramla ned dei siste vekene. - Det er berre utruleg flaks som har gjort at ingen av dei 40 tilsette har fått platene i hovudet, fortel verneombod Sofie Jakobsen.

Publisert 28. okt. 2003 13:47

- Alle har rett til undervisning, også dei funksjonshemma studentane. Difor bør alle forelesarane gjera det dei kan for at alle skal kunna forstå forelesingane deira. Det seier Anne Simpson , som har utvikla ideen om "Teachability" eller tilgjengeleg undervisning.