Ny informatikkbygning: Fare for full stopp i planarbeidet

Planarbeidet for ny informatikkbygning i Gaustadbekkdalen pågår for fullt. Men om ikke Stortinget bevilger 20 millioner kroner til prosjektering for 2004, vil alt arbeid stoppe opp.

VIL HA NY BYGNING: Institutt for informatikk har ventet lenge på ny bygning. Her fra en demonstrasjon utenfor Stortinget for to år siden.
Foto: Martin Toft

Det ble ikke avsatt penger til ny informatikkbygning i regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år. Men på regjeringens liste over planlagte statlige universitets- og høgskolebygg som ennå ikke har fått bevilgning, står ny bygning til informatikerne ved UiO aller øverst. Nå er budsjettet til behandling i Stortinget og skal vedtas i desember.

- Får vi ikke bevilgningen på 20 millioner kroner, kommer vi ikke i gang med detaljprosjekteringen av bygningen i 2004 slik vi hadde planlagt. Da vil arbeidet stoppe helt opp i trekvart år, forteller plan- og eiendomssjef ved UiO, Helga Sagsveen.

Foreløpig går prosjekteringen uten stans. Forprosjektet skal være ferdig i slutten av februar neste år. Kostnadskalkylen skal så gjennom en usikkerhetsanalyse hos Statsbygg og Finansdepartementet. I april vil analysen være ferdig og en kostnadsramme kunne fastsettes for prosjektet. Kostnadsrammen vil så danne grunnlag for en statlig bevilgning.

- Svært uheldig

- Vi er bekymret for perioden fra forprosjektet er ferdigstilt til vi eventuelt får en startbevilgning på budsjettet for 2005. Den kompetansen som følger prosjektet, både fagkompetanse og brukerkompetanse, kan gå tapt om prosjektet blir lagt på is. En stans på trekvart år er svært uheldig for prosjektet, understreker Sagsveen.

Ny informatikkbygning i Gaustadbekkdalen vil tidligst stå ferdig i 2007. Det forutsetter at det kommer en startbevilgning på revidert statsbudsjett for neste år. Om ikke, vil det gå ytterligere et halvt år, og bygningen til over 800 millioner kroner vil da ikke være ferdig før i 2008.

- Uholdbar situasjon

- I dag er instituttets virksomhet spredt på sju forskjellige bygninger. Det er en uholdbar situasjon, medgir bestyrer ved Institutt for informatikk, Jens Kaasbøll.
Nå holder de fleste laveregradsstudentene til i et kondemnert bygg, nemlig der preklinisk odontologi før holdt til. Kaasbøll mener det vanskelig for instituttet å skape et godt miljø for sine sine studenter og ansatte.

- Vi tok opp 200 nye mastergradsstudenter i august. Det er en fordobling i forhold til i fjor. Nå har vi 500 studenter på mastergradsnivå, 1000 bachelorstudenter og 70 doktorgradsstudenter, forteller han.

- Med en ny informatikkbygning vil vi kunne få til en tettere kobling mellom studenter og lærere, særlig på mastergradsnivå. Det tror jeg blir den største forbedringen i forhold til dagens situasjon. Også det å få bachelorstudentene inn under samme tak, vil være svært positivt for studiemiljøet.

Emneord: Informatikk, Ny informtikkbygning Av Trine Nickelsen
Publisert 21. nov. 2003 12:37 - Sist endret 10. des. 2008 15:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere