Humanister og samfunnsvitere erobrer næringslivet

- Nyutdannede humanister og samfunnsvitere kan mye, men har liten bevissthet om hvordan de kan bruke den forskningsbaserte kunnskapen, mener sosialantropolog og næringsdrivende Elisabeth Fosseli Olsen . Hun leder et prosjekt som skal bidra til å fremme entreprenørskap blant samfunnsvitere og humanister.

Erobrer næringslivet: Camilla Krabbe, Jørgen Hanson og Vibeke Horn deltar i SND-Akademiker bedrift.

Sissel Thune Hammerstrøm og Tone Helene Wikse er på Gründerdagen 2003 for å knytte kontakter og for å få trening i å presentere sitt bedriftskonsept.

- Vi er i ferd med å starte en bedrift som tilbyr kompetanse og konsulenttjenester om Kina, forteller Sissel Thune Hammerstrøm. - Det vi først og fremst ønsker å gjøre, er å lære bedrifter hvordan de kan samarbeide bedre med kinesiske forretningspartnere. Vi kan hjelpe bedriften med å legge til rette for god kommunikasjon og samarbeid, og vi kan gi den en helhetlig ramme slik at den kan treffe beslutninger på et riktigere grunnlag.

- Hva bør du for eksempel vite når du reiser på forretningsreise til Kina?

- Du vil garantert bli invitert med på en forretningsmiddag, og i den forbindelse er det en god del ting du bør ha kunnskaper om. Du bør for eksempel vite litt om skåleregler, og du bør absolutt krangle om regningen selv om du helt sikkert ikke vil få lov til å betale den. Det er også et voldsomt stort pluss dersom du viser interesse for og har litt kunnskap om kinesisk kultur. I Kina skjer mye i uformelle sammenhenger, og middagen er viktig.

- Hvordan kom dere på ideen om å starte en egen bedrift?

- Vi har en spesiell kompetanse, og vi så at slik arbeidsmarkedet er i dag, er det ikke marked for konsulenter på Kina, svarer Tone Helene Wikse. - For en bedrift vil det være mye enklere å kjøpe tjenester fra oss, enn å ansette oss på heltid.

Nytt etablererkurs

Thune Hammerstrøm og Wikse er studenter på masterprogrammet i kinesisk. Wikse er i tillegg deltaker på HumSam-etablererkurs.
- Kurset er svært nyttig, forteller hun. - Vi får gode råd og tips om hvordan vi bør jobbe for å nå våre målsettinger. Vi lærer om salg, regnskap, prissetting, produktifisering og presentasjonsteknikk, og om juridiske forhold som er viktige når man etablerer bedrift.

Til stede på Gründerdagen er også Tor Borgar Hansen, daglig leder ved Gründerskolen/ og kursleder for Humsam-etablererkurs.
- Det er et tøft arbeidsmarked, og det er en god ting at humanister og samfunnsvitere begynner å tenke i nye baner, at det er mulig å stå på egne ben, sier han. - Jeg er overbevist om at det er mange gode ideer og mange spennende muligheter som vi ennå ikke ser omfanget av.

Tor Borgar Hansen ønsker seg også flere humanister og samfunnsvitere på Gründerskolen. - Disse yrkesgruppene kan tilføre en viktig dimensjon også til gründerteam basert på en teknologisk idé, understreker han.

Akademikerbedriften

I toppetasjen hos Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) i Akersgata i lokaler med utsikt mot Akershus festning og fjorden, møter vi to humanister og en samfunnsviter som har kommet et skritt lengre enn Wikse og Thune Hammerstrøm i realiseringen av gründerdrømmen.

Camilla Krabbe er pedagog og tekstforfatter. Sammen med designeren Johanna Myklebust har hun stiftet firmaet Myk design som har spesialisert seg på opplæring på nettet. - Vi er også opptatt av læringsprosesser og pedagogisk design i en videre forstand, opplyser hun og forteller at bedriften arbeider med flere prosjekter, blant annet i forbindelse med utvikling av nettsider og visuell profil for Kommunenes sentralforbund.

På kontoret ved siden av sitter Vibeke Horn og Jørgen Hanson, innehavere av firmaet Vipe, som blant annet tilbyr kulturformidling for næringslivet. - Vi har akkurat fått et nytt oppdrag, sier Hanson fornøyd og forteller at det dreier seg om en partner i et større Oslo-firma som skal på kombinert forretningsreise og ferie til New York med sin kone og et vennepar. I den forbindelse har han bestilt et skreddersydd kulturelt program hvor fokus er 20- og 30-tallets arkitektur og design og det gastronomiske New York.

Vibeke Horn har hovedfag i religionshistorie fra Universitetet i Oslo og har skrevet hovedfagsoppgave om organisasjon og ledelse i et religionsvitenskapelig perspektiv. Hanson er filosof med etikk og næringsliv som spesialområde og kan også tilby kurs og foredrag innenfor dette feltet.

De tre gründerne er med i SND-Akademikerbedrift. Humsam-etablererkurs og Akademikerbedriften er en del av et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo, Gründerskolen ved UiO, SND Oslo og Akershus og den private bedriften Kulturell Dialog AS.

Foregangskvinne

Prosjektet ledes av sosialantropolog og styreleder i Kulturell dialog, Elisabeth Fosseli Olsen.
- Da jeg ble uteksaminert som sosialantropolog i 1999, følte jeg at med kunnskapen jeg hadde fått gjennom ti år på Blindern, lå verden for mine føtter. Jeg oppdaget imidlertid ganske fort at det ikke var åpning for meg på det ordinære arbeidsmarkedet. Drømmejobben fantes ikke om jeg ønsket å bruke kunnskapene mine utenfor forskningsinstitusjonene, forteller hun.

Løsningen ble å skape arbeidsplassen selv. Sammen med to studievenninner startet Fosseli Olsen firmaet Kulturell Dialog AS, som tilbyr kunnskapstjenester basert på sosialantropologi til bedrifter og organisasjoner.

- De største utfordringene for oss ble å definere hva vi kunne, og hvordan vi kunne bruke disse kunnskapene til å finne løsninger på aktuelle problemstillinger i næringslivet. Vi måtte også arbeide hardt for å overbevise næringslivet om verdien av vår kunnskap og det den kan brukes til.

Sosialantropologene i Kulturell dialog klarte å bygge opp et marked for sine tjenester. I dag kurser de for eksempel alle guidene til reisearrangøren Star Tours, i kulturberedskap.

- Etter hvert skjønte vi hvor innovativt det vi gjorde var, og vi kontaktet SND og foreslo et samarbeidsprosjekt rettet mot å mobilisere til gründerånd og entreprenørskap blant humanister og samfunnsvitere, forteller Fosseli Olsen.

SND ba Kulturell dialog lage en forstudie som analyserte hindringer og muligheter for nyttiggjøring av humanistisk og samfunnsvitenskapelig kunnskap i næringslivet.
- Studien beviste det vi selv hadde erfart. Studentene er ikke bevisst sin egen kunnskap, og næringslivet ser ikke at denne kunnskapen er relevant for virksomheten.

Holdningsendring ved UiO

Kulturell dialog så behov for tiltak på flere nivåer. - Ved universitetet måtte vi få til en holdningsendring og en aksept for at det er mulig og OK for samfunnsvitere og humanister å etablere kommersiell virksomhet. Vi måtte bevisstgjøre studentene og næringslivet på hva kunnskapene kan brukes til, og vi måtte gjøre noe for å hjelpe gruppen i gang. Ikke minst så vi behov for et utdanningstiltak.

Sammen med SND kontaktet de universitetsledelsen ved UiO, som ifølge Fosseli Olsen tente umiddelbart. Resultatet ble samarbeidsprosjektet som i tillegg til Humsam-etablererkurs og Akademikerbedriften, også omfatter en innovasjonsanalyse utarbeidet av Kulturell dialog.

Elisabeth Fosseli Olsen forteller at innovasjonsanalysen er et ledd i arbeidet med å bevisstgjøre næringslivet. Målsettingen er å avdekke behov for kompetanse innenfor humaniora og samfunnsvitenskap.

- Det har skjedd mye siden vi startet i 1999, bemerker hun. - Humaniora og samfunnsvitenskap blir mer og mer anerkjent i næringslivet, og vi opplever at flere og flere samfunnsvitere og humanister ønsker å starte egen bedrift.
Kulturell dialog har en kunnskapsbase som leier ut samfunnsvitere og humanister, og vi får flere og flere henvendelser om alt mulig, fra behov for tekstanalyse til mindre forskningsrapporter og landanalyser.

Jeg oppfatter dette som en del av rasjonaliseringen av arbeidsmarkedet, legger hun til. - Det blir mer og mer vanlig at bedrifter leier inn tjenester som ikke er direkte relatert til firmaets kjernevirksomhet. I denne prosessen åpner det seg nye muligheter også for humanister og samfunnsvitere.

HumSam-etablererkurs

HumSam-etablererkurs er et tilbud til studenter på hovedfags- og masternivå og til uteksaminerte kandidater fra HF-, SV- og UV-fakultetene. Kurset går over seks uker og gir fem studiepoeng. Kurset hadde i høst 25 plasser, ni forbehold representanter fra Akademikerbedriften. Kvinner ble oppfordret. Det første kurset er avsluttet. Det er satt av midler til to nye kurs, og målsettingen er at kurset skal bli et permanent tilbud.

Akademikerbedriften

I ni måneder stiller SND lokaler og kontortjenester til rådighet for humanister og samfunnsvitere som vil etablere egen bedrift. Målsettingen er å gi uteksaminerte kandidater fra UiO som ønsker å realisere en gründerdrøm, et nettverk og en ramme for å utvikle en levedyktig bedrift. For å få være med, kreves en god forretningsidé basert på akademisk kunnskap. Det forutsettes også at minst en representant fra hver bedrift følger HumSam-etablererkurs. Nitten personer fordelt på ni bedrifter deltar per dags dato i Akademikerbedriften.

Publisert 13. nov. 2003 12:46 - Sist endret 10. des. 2008 15:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere