2012 - Side 5

Publisert 21. sep. 2012 14:14

Elevar frå fleire Oslo-skular fekk oppleva ein skuledag på Forskingstorget. Alle andre kan ta turen til Universitetsplassen i morgon.

Publisert 21. sep. 2012 12:10

Studentenes fredspris ble i dag tildelt den fengsla studentlederen Majid Tavakoli (26 år) fra Iran, melder Den internasjonale studentfestivalen i Trondheim.

Publisert 19. sep. 2012 23:18

Geologiprofessor Bjørn Jamveit (biletet) fekk prisen for framifrå forsking medan biologiprofessor Nils Chr. Stenseth blei tildelt formidlingsprisen under utdelinga av Forskingsrådets prisar onsdag kveld. Dermed tok UiO-forskarane dei  to gjevaste prisane.

Publisert 19. sep. 2012 16:07

– Me er verdsmeistrar i omstilling. Difor går Noreg godt, medan nesten heile Europa opplever krise, meiner næringsminister Trond Giske.

Publisert 19. sep. 2012 15:14

Hadde valgkomiteen innstilt Kristian Mollestad, ville han også fått lokallagets støtte, innrømmer leder Eivind Balsvik i Forskerforbundet UiO. – Underlig, synes en skuffet Mollestad. Han er usikker på om han fortsetter ledervalgkampen.

Publisert 14. sep. 2012 15:11

Mentorordninga har gitt yngre, kvinnelege forskarar meir sjølvtillit og gode råd om korleis dagen kan organiserast betre. No kan det koma på tale å laga ei liknande ordning for yngre, mannlege forskarar.

Publisert 14. sep. 2012 14:09

– Mange søker ofte, og de får forholdsmessig mer enn de som søker sjelden eller aldri, sier hovedtillitsvalgt Ole Martin Nodenes i Parat. Hvem som bør løftes i årets lønnsforhandlinger, er fagorganisasjonene ikke helt enige om.

Publisert 14. sep. 2012 10:52

UiO markerer sitt internasjonaliseringsår med å gjøre internasjonalisering til et kriterium i de lokale lønnsforhandlingene. Fagforeningene Akademikerne, NTL og Parat reagerer.

Publisert 14. sep. 2012 09:40

I 1950 begynte arbeidet med å kartlegge alle norske gårdsnavn. Arbeidet startet i Østfold. 60 år senere er forskerne fremdeles i Østfold.  

Publisert 14. sep. 2012 09:33

Matnat-dekan Knut Fægri mener Kunnskapsdepartementets insentivordning for ansettelser av kvinner i vitenskapelige stillinger har en effekt. Likevel gikk fakultetet selvforskyldt glipp av 600 000 likestillingskroner i fjor.

Publisert 14. sep. 2012 09:11

At irsk er lite etterspurt i norsk arbeidsliv og at svært få har språket som morsmål, stopper ikke norske studenter fra å studere irsk.

Publisert 13. sep. 2012 16:37

– Teieplikta skal sjølvsagt respekterast, men når prinsipielle ting står på spel, er det viktig at den blir broten. Det såg me i Behring Breivik-saka, seier jussprofessor Ståle Eskeland til Uniforum.

Publisert 12. sep. 2012 14:55

 – Ja! Det er det klare svaret frå rektor Ole Petter Ottersen når Uniforum spør om han stiller til attval som rektor i 2013.

Publisert 12. sep. 2012 14:04

Teknologitunge universiteter gjør det bedre på årets QS World University Ranking. MIT er verdens beste, og skyver Harvard ned fra tronen. UiO er fremdeles best i Norge, mens teknologitunge NTNU ikke er inne på listen i det hele tatt.

Publisert 12. sep. 2012 13:51

– Hovedoppgaven vår må være å jobbe for bedre lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Ikke å være en interesseorganisasjon for forskere, fastslår Kristian Mollestad. Nå sikter han mot ledervervet i Forskerforbundet.  

Publisert 12. sep. 2012 12:12

– Nei, sier Trygve Wyller. – Hahaha! nei, ler Trine Syvertsen. – Jeg har det strålende der jeg er, sier Fanny Duckert. Ingen av de fem Uniforum har snakket med, planlegger noen rektorvalgkamp til våren.  

Publisert 10. sep. 2012 13:51

Forskningsrådet har utviklet seg positivt de siste ti årene, ifølge ny evaluering. – Dette er et godt utgangspunkt for å gjøre forskningspolitikken enda mer offensiv, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen i en pressemelding.

Publisert 10. sep. 2012 13:16

Til omverdenen forteller UiO om miljøgevinsten universitetet oppnår ved å benytte strøm fra fornybare energikilder. Men UiO kjøper ikke opprinnelsesgarantert strøm, bekrefter teknisk direktør Per Erik Syvertsen.

Publisert 6. sep. 2012 16:08

Forskingsrådet får førstkomande måndag dommen over arbeidet det gjer. Då legg konsulentselskapet Technopolis fram resultata frå evalueringa av rådet. Adm.dir. Arvid Hallén er svært spent.

Publisert 5. sep. 2012 12:50

Leger med utdannelse fra land utenfor EØS får praktisere i Norge til tross for at de ikke består Den medisinske fagprøven. Medisindekanene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø slår alarm.

Publisert 4. sep. 2012 22:44

Relativitetsteorien til Albert Einstein blir no tatt i bruk for å utvikla datateknologi som ikkje lenger vil ha behov for mikroprosessor. Det er selskapet Tabula og grunnleggjaren Steve Teig som står bak nyvinninga.

Publisert 2. sep. 2012 18:33

– Universitetet i Oslo skal stå fram som eit av dei leiande universiteta i verda både i globalt nærvær og i globalt ansvar. Det er visjonen til universitetsleiinga, kunngjorde UiO-rektor Ole Petter Ottersen i årsfesttalen sin fredag 31. august.

Publisert 31. aug. 2012 00:06

Før jul blir det truleg ei avklaring på korleis det kan etablerast ein nasjonal institusjon for menneskerettar skilt frå Norsk senter for menneskerettar (SMR) ved UiO, avslørte utanriksminister Jonas Gahr Støre på 25-årsjubileet til SMR.

Publisert 30. aug. 2012 09:59

En enstemmig valgkomite innstiller Petter Aaslestad som kandidat til vervet som leder for Forskerforbundet. - Jeg vil heve forskningens status, sier han selv. Hovedtillitsvalgt ved UiO, Kristian Mollestad blir foreslått som motkandidat.

Publisert 29. aug. 2012 14:36

UiO-professor og jurist Mads Andenæs er på nytt utnemnd av FNs menneskerettsråd til medlem i arbeidsgruppa som granskar vilkårleg fengsling. Han vil dermed få ein ny treårsperiode i gruppa.