Tapte likestillingsmidler på rutinesvikt

Matnat-dekan Knut Fægri mener Kunnskapsdepartementets insentivordning for ansettelser av kvinner i vitenskapelige stillinger har en effekt. Likevel gikk fakultetet selvforskyldt glipp av 600 000 likestillingskroner i fjor.

LØNNSOMME ANSETTELSER: Selv om beløpet på 600 000 kroner er tapt for alltid, kan matnat-fakultetet og dekan Knut Fægri likevel glede seg over å ha tjent til sammen 1,4 millioner kroner på ansettelser av kvinner i 2011.  

Foto: Ola Sæther

300 000 kroner er belønningen Kunnskapsdepartementet (KD) gir til realfagmiljøer som ansetter en kvinne i fast, hel stilling som professor, førsteamanuensis, dosent eller førstelektor.

Insentivordningen for å bedre kjønnsbalansen i realfagene startet opp i 2010 og varer foreløpig ut 2012. Det er institusjonene selv som er ansvarlige for å rapportere ansettelsene inn til Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) innen tilsettingsårets utløp.

Skjerper rutinene

På grunn av hva dekan Knut Fægri omtaler som en svikt i rapporteringsrutiner, gikk Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiO glipp av 600 000 kroner i insentivmidler for to kvinneansettelser i 2011.

– Hadde de to instituttene det gjelder bruk for pengene?

– Ja, alle instituttene våre trenger masse penger. Det er alltid kjedelig å gå glipp av penger, så dette skulle vi gjerne vært foruten.

Fakultetet tar nå skritt for å rette opp i rutinene sine, opplyser dekanen. UiO ved likestillingsrådgiver Ella Ghosh har vært i kontakt med KD for å høre om det er mulig å etterrapportere de to ansettelsene, men fikk avslag begrunnet i finansieringssystemets forutsigbarhet og legitimitet.

– Kunnskapsdepartementet har sagt nei til etterrapportering. Kommer dere til å klage på avgjørelsen?

– Nei, det anser vi som nytteløst ut ifra tidligere erfaringer med departementet, sier Fægri.

Positiv til signaleffekten

Slik matnat-dekanen ser det, har ikke Kunnskapsdepartementets insentivordning noen direkte påvirkning på ansettelser som skjer etter åpen konkurranse. Han mener likevel den gjør sitt for å bidra til å øke rekrutteringen av kvinner i realfagene:

– Jeg ser to positive effekter av ordningen. Den første er signaleffekten: Noen passer på hva vi gjør, og oppmuntrer oss når vi ansetter kvinner. I tillegg kan ordningen bidra til at stillinger man ellers ville holdt litt på og ventet med, blir satt i omløp hvis man ser at man kan få tak i en kvinne.

Fikk likestillingsmidler fra UiO

Selv om beløpet på 600 000 kroner er tapt for alltid, kan matnat-fakultetet likevel glede seg over å ha tjent til sammen 1,4 millioner kroner på ansettelser av kvinner i 2011.

I tillegg til 600 000 kroner fra Kunnskapsdepartementet for to andre stillinger, fikk de 800 000 kroner gjennom UiOs egen likestillingspott for kvinneansettelser i realfag. I 2011 belønnet denne både faste tilsettinger og tilsettinger i midlertidige stillinger som førsteamanuensis eller lektor.

Emneord: Likestilling Av Helene Lindqvist
Publisert 14. sep. 2012 09:33 - Sist endret 14. sep. 2012 10:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere