Skryter på seg miljøvennlig drift

Til omverdenen forteller UiO om miljøgevinsten universitetet oppnår ved å benytte strøm fra fornybare energikilder. Men UiO kjøper ikke opprinnelsesgarantert strøm, bekrefter teknisk direktør Per Erik Syvertsen.

SENT UTE: I UiOs klimagassregnskap hevdes det at UiO har kjøpt miljøvennlig strøm siden 2010. I virkeligheten kan det først bli en realitet denne måneden. – Det er ikke noe dramatikk i dette, mener teknisk direktør Per Erik Syvertsen.  (illustrasjonsfoto)

Foto: Colourbox

Ett av målene i UiOs Strategi 2020 er at universitetet gjennom både forsking, utdanning og drift skal etablere seg som et såkalt grønt universitet.

Nylig ble det meddelt at universitetet i løpet av de to siste årene nesten har doblet scoren på sin egenlagde rangering over universiteters miljøinnsats. Av bakgrunnsmaterialet for rangeringen framgår det at UiO bruker strøm fra fornybare energikilder. Det samme formidles i klimagassregnskapet fra 2011 og på UiOs nettsider.

Men UiO kjøper ikke opprinnelsesgarantert strøm, bekrefter teknisk direktør Per Erik Syvertsen overfor Uniforum. Dermed er opphavet til strømmen uklart.

– Gir adskillig lavere utslipp

Med fornybar elektrisitet menes strøm som stammer fra kilder som vann- og vindkraft, i motsetning til fra ikke-fornybare kilder som gass- og kullkraft.

I klimagassregnskapet begrunnes miljøvalget slik: «UiO vil fra 2010 kjøpe elektrisitet med opprinnelsesgaranti (fornybar elektrisitet). Dette vil bety at utslippene knyttet til elektrisitetsforbruket vil bli adskillig lavere, men det betyr ikke at utslippsfaktoren blir null. Sett i et livsløpsperspektiv vil også fornybar kraft ha et visst utslipp knyttet til bygging av anlegg, vedlikehold og drift, men utslippsfaktoren vil bli mye lavere enn den som er benyttet for dagens elektrisitetsforbruk.»

Ubenyttet opsjon

Ifølge UiOs tekniske direktør tegner universitetet fireårige avtaler for strømleveranser. Gjeldende avtale skal reforhandles i 2013.

– Den avtalen vi har i dag inneholder en opsjon for levering av strøm med opprinnelsesgaranti. Universitetet har besluttet at opsjonen skal benyttes, og det igangsettes nå en prosess med strømleverandøren om iverksettelse av opsjonen, sier han.

– Det er ikke sånn at det ikke var mulig å ta i bruk opsjonen før nå?

– Nei da, det ville vært mulig å gjøre det tidligere.

– Mye fokus på miljø

– Hvordan kan det ha seg at UiO formidler overfor omverdenen at universitetet kjøper elektrisitet med opprinnelsesgaranti, når dette ikke stemmer?

– Det er ikke noe dramatikk i dette. Vi setter i verk en prosess nå der ting kan skje raskt. Innen kort tid forventer vi at universitetet får levert strøm med opprinnelsesgaranti.

– Hvor raskt kan det skje?

– I løpet av dager.

 – Når ble det oppdaget at UiO ikke kjøper opprinnelsesgarantert strøm?

– Jeg går ut ifra at organisasjonen har vært klar over det en stund. Men jeg har ikke bladd meg så langt tilbake i historien, sier Syvertsen.

Den nokså nytilsatte direktøren understreker at han ikke har sittet mer enn to måneder i stillingen.

– Jeg er opptatt av hva som kan gjøres nå. I Teknisk avdeling er vi opptatt av miljø og har mye fokus på det. Slik skal det være på et universitet, slår han fast.

Grønt UiO vil ikke kommentere

I januar 2011 intervjuet Uniforum prosjektleder Jorulf Brøvig Silde i Grønt UiO om det den gang nye klimagassregnskapet.

– Vi innser at vi som universitet har et helt spesielt ansvar på miljøsiden. Allerede driver vi med forskning og undervisning som driver miljøarbeidet framover. Men for at dette skal virke troverdig, må vi også framstå som gode eksempler selv, uttalte Silde den gangen.

– Hvordan kan det ha seg at UiO formidler overfor omverdenen at universitetet kjøper elektrisitet med opprinnelsesgaranti, når dette ikke stemmer?

– Vi ser på det akkurat nå, hvordan dette kan ha seg, svarer den grønne prosjektlederen. Noen ytterligere kommentar til saken ønsker han ikke å gi.


Les også:
På road trip for miljøet
* Fly for miljøet
* Avspark for UiOs grønneste fakultet
* Skal spare penger på miljø
 


 

Emneord: Miljøforskning, Strategisk plan Av Helene Lindqvist
Publisert 10. sep. 2012 13:16 - Sist endret 10. sep. 2012 14:15
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere