Norges forskningsråd fungerer godt

Forskningsrådet har utviklet seg positivt de siste ti årene, ifølge ny evaluering. – Dette er et godt utgangspunkt for å gjøre forskningspolitikken enda mer offensiv, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen i en pressemelding.

LYKKES MED STRATEGIEN: – Norge valgte en dristig løsning da vi valgte modellen med ett forskningsråd, og vi ser nå at den gir uttelling, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Foto: Ola Sæther

Technopolis Group har evaluert Forskningsrådet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Evalueringen viser ifølge Kunnskapsdepartementet at Forskningsrådet oppnår gode resultater i det norske forsknings- og innovasjonssystemet og bidrar til økt kvalitet i norsk forskning.

Rådet har utviklet viktige endringer i systemet, spesielt ved opprettelsen av Sentre for fremragende forskning og store programmer. Det har de siste ti årene vist betydelige forbedringer i kvalitet og effektivitet i saksbehandlingen. I tillegg viser evalueringen at Forskningsrådet har legitimitet i forskningsinstitusjonene og hos brukerne for øvrig og har påvirket institusjonenes egne prioriteringer.

Dristig løsning gir uttelling

– Med et av de høyeste inntekts- og velferdsnivåene i verden må vi konkurrere på kompetanse for å løse globale utfordringer og for å styrke vår nasjonale konkurranseevne. Da er det avgjørende at Forskningsrådet fungerer som et strategisk organ. Norge valgte en dristig løsning da vi valgte modellen med ett forskningsråd, og vi ser nå at den gir uttelling, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen i Kunnskapsdepartementets pressemelding.

Den norske modellen med ett råd for all forskning er unik i verdenssammenheng. Ambisjonen bak etableringen av Norges forskningsråd i 1993 var å legge til rette for en mer koordinert forsknings- og innovasjonspolitikk. Rådet ble første gang evaluert 2001. Hovedkonklusjonen i evalueringen som ble lagt fram i dag er at Forskningsrådet fungerer godt, men at det må balansere sektorbehov og felles strategiske behov.

Kan bli bedre

Evalueringen peker også på enkelte forbedringspunkter:

* Forskningsrådet må fortsette å styrke kvaliteten på forskningen

* Forskningsrådet bør etablere mekanismer for mer risikovillig grunn- og anvendt forskning. Det er behov for virkemidler som skaper fornyelse og omstilling

* Forskningsrådet bør mer systematisk ta i bruk evalueringer og dristige framtidsstudier bl.a. som del av syklusen for de ulike forskningsprogrammene

* Det er fortsatt behov for klarere strategivalg i internasjonaliseringen av norsk forskning

– Har merverdi

– Vi bruker over 7 milliarder kroner, eller omlag 30 prosent av investeringene til forskning og utvikling, gjennom Forskningsrådet. Det er helt avgjørende at disse investeringene treffer i forhold til våre nasjonale prioriteringer og har en merverdi for forskningsinstitusjonene, næringslivet og det offentlige. Jeg er glad for at evalueringen viser at Forskningsrådet har en slik merverdi, sier kunnskapsministeren.

Hun legger til at evalueringen blir et viktig bidrag til utformingen av forskningspolitikken for de neste årene. Regjeringen arbeider blant annet med en ny forskningsmelding som skal legges fram til våren.

Les rapporten

 

Emneord: Forskingspolitikk
Publisert 10. sep. 2012 13:51 - Sist endret 10. sep. 2012 14:19
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere