Internasjonaliseringsinnsats kan gi lønnsopprykk

UiO markerer sitt internasjonaliseringsår med å gjøre internasjonalisering til et kriterium i de lokale lønnsforhandlingene. Fagforeningene Akademikerne, NTL og Parat reagerer.

ULIKT PERSPEKTIV: Arbeidsgiversiden mener de ansatte burde vite at det gjaldt å gjøre en ekstra innsats for internasjonaliseringen i år. – Vi har mange medlemmer som ikke engang vet at det er lønnsforhandlinger og at de kan sende inn krav, bemerker NTL-leder Ellen Dalen.

Foto: Ola Sæther

2012 er internasjonaliseringens år ved UiO. Derfor vil «engasjement, innsats og resultater» innen feltet inngå som kriterium i den individuelle vurderingen av grunnlaget for lønnsopprykk. Det framgår av referatet fra første forberedende møte for de lokale lønnsforhandlingene mellom organisasjonene og arbeidsgiver.

– Naturlig kobling

Arbeidsgivers forhandlingsleder og assisterende HR-direktør Johannes Falk Paulsen forklarer:

– Universitetsstyret har vedtatt at internasjonalisering skal være en strategisk satsing i 2012. Lønnspolitikken skal som kjent være virkemiddel i forhold til å realisere UiOs overordnede målsettinger, og da er det naturlig å koble konkret bruk av lønnsmessige insentiver opp mot de innsatsområder som inngår i UiOs overordnede strategier.

Flere av UiOs fagforeningsledere synes ikke det er fullt så naturlig.

Lønnssnitt for utvalgte stillingskoder ved UiO
(per 01.1.2012)

Dekan: Ltr 90
Instituttleder:  Ltr 85
Professor ( sk 1013):   Ltr 77
Førsteamanuensis: Ltr 66
Postdoktor:  Ltr 60
Universitetslektor:  Ltr 60
Stipendiat (sk 1017): Ltr 57

Avdelingsdirektør: Ltr 82
Rådgiver: Ltr 60
Seniorkonsulent: Ltr 56
Førstekonsulent: Ltr 51
Sekretær: Ltr 27
Renholder: Ltr 36
Førskolelærer: Ltr 54
 

– Vi stusset over det. Det var rart, sier hovedtillitsvalgt Ole Martin Nodenes i Parat.
I motsetning til Falk Paulsen mener han ikke internasjonaliseringskriteriet kan forankres i UiOs lønnspolitikk.

– Det er ikke noe i den lokale lønnspolitikken som sier at man skal prioritere de som driver med internasjonalisering, eller det som til enhver tid er satsingen til UiO, hevder han.

– Useriøst av arbeidsgiver

Christer Wiik Aram, Akademikernes hovedtillitsvalgte ved UiO, er også skeptisk.

– Jeg synes det er en snever tilnærming og det blir vanskelig og uforutsigbart å forholde seg til kriterier som skifter fra år til år, sier han.

Mest provosert er NTL-leder Ellen Dalen.

– Dette er et utrolig kortsiktig mål, og vil ikke funke som insentiv til å bedre internasjonaliseringen. Jeg mener det blir nærmest useriøst av arbeidsgiver å gi slike kortsiktige føringer på forhandlingene. Vi kan ikke koste på oss å bruke potten til en slags bonusordning til de som trekker inn penger eller lignende prestasjoner, poengterer hun.

– Mange av de som jobber internasjonalt, gjør det dessuten mer eller mindre tilfeldig, tilføyer NTL-lederen.

Forskerforbundet klager derimot ikke.

– Jeg tenker at de må få lov til å prioritere det om de vil. For oss er dette ett av flere kriterier i henhold til UiOs lønnspolitikk. Partene har hver sine prioriteringer, men målet er å komme fram til et omforent resultat, sier hovedtillitsvalgt Kristian Mollestad.

Burde vært kjent

Å premiere internasjonaliseringsarbeid begrunnes blant annet med at det vil fungere som et insentiv for å gjøre en god innsats på feltet.

– Hvordan kan noe som ikke har vært annonsert på forhånd, fungere som insentiv?

– At det Universitetsstyret vedtar, vektlegges i lønnsoppgjøret bør ikke komme som noen overraskelse på noen, mener Falk Paulsen.

– Forholdet mellom bruk av belønningsmekanismer og virksomhetens mål er gjort kjent gjennom UiOs lønns- og personalpolitikk, og at internasjonalisering er et særlig satsingsområde i 2012, er gjort kjent gjennom UiOs strategiske planarbeid, utdyper han.

NTL-leder Dalen synes en slik tankegang blir vel optimistisk:

– Vi har mange medlemmer som ikke engang vet at det er lønnsforhandlinger og at de kan sende inn krav, bemerker hun.

– Kun et tilleggsmoment

Falk Paulsen synes det er vanskelig å komme med konkrete eksempler på hva slags innsats innen internasjonalisering som skal resultere i lønnsforhøyelse. Det får bli opp til de lokale arbeidsgiverne å vurdere, mener han.

– På generelt grunnlag kan jeg likevel vise til felt som angis som særskilte innsatsområder i Strategisk plan. Det er mobilisering for globale utfordringer, strategisk samarbeid, internasjonal profil i studier og forskerkvalifisering samt kompetanse og kapasitet for internasjonalisering.

Innenfor disse områdene kan både teknisk-administrativt og vitenskapelig personale være aktuelle som bidragsytere, hevder direktøren.

– Har ansatte som ikke jobber med internasjonalisering dårligere sjanser til å gå opp i lønn i år enn andre år?

– Nei. Føringen knyttet til internasjonalisering er kun et tilleggsmoment.

 

 

Emneord: Internasjonalisering, Lønn/lønnsforhandlinger, Strategisk plan Av Helene Lindqvist
Publisert 14. sep. 2012 10:52 - Sist endret 4. juni 2020 11:19
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere