Vil gjøre Forskerforbundet tøffere

– Hovedoppgaven vår må være å jobbe for bedre lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Ikke å være en interesseorganisasjon for forskere, fastslår Kristian Mollestad. Nå sikter han mot ledervervet i Forskerforbundet.  

KONTROVERSIELL: – Selv om jeg forstår at mange mener at organisasjonen må ledes av en forsker, kan jeg ikke ta konsekvensen av det, sier Kristian Mollestad.

Foto: Ola Sæther

På representantskapsmøtet 16.–17. oktober velger Forskerforbundet ny leder og nytt hovedstyre. En enstemmig valgkomité har innstilt litteraturprofessor og Nokut-styreleder Petter Aaslestad til ledervervet, men fremdeles er alt helt åpent.

Stikk i strid med normen om at det bare er én kandidat når ny leder skal velges, blir det i år minst to. Hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved UiO og tidligere studiekonsulent og forskningskonsulent Kristian Mollestad stiller også.

En mer tydelig fagforening

Blir han valgt, kan han garantere at medlemmene vil merke forskjell:

– Forskerforbundet er en sterk og godt ledet organisasjon, men jeg vil ikke bare fortsette videre der sistemann slapp. Jeg vil ha forandring. Ikke 180 grader, men en justering av kursen.

Kort oppsummert ønsker Mollestad å gjøre det langt mer tydelig enn i dag at Forskerforbundet er en fagforening.

Vi må bli tøffere på fagforeningsbiten! Hovedoppgaven vår må være å jobbe for bedre lønns- og arbeidsvilkår for alle medlemmene. Ikke å være en profesjonsforening eller interesseorganisasjon for forskere, slik vi kan oppfattes i dag, slår han fast.

Mollestad presiserer at målet ikke er at Forskerforbundet gir slipp på rollen som forskningspolitisk aktør, men at den personalpolitiske biten vektlegges tyngre. Samtidig ønsker han et tettere samarbeid mellom lokallagene og forbundets ledelse.

Kristian Mollestad

* Hovedfag i samfunnsgeografi
* Teknisk-administrativt ansatt ved UiO siden 1994
* Tillitsvalgt for Forskerforbundet ved UiO på heltid siden 2003. Hovedtillitsvalgt siden november 2008.
* Initiativtaker og koordinator for Vox Academica, som videreførte professoroppropet for fri forskning etter Ryssdal-utvalgets forslag om eksternt styreflertall ved universitetene.
* Varamedlem i UiOs styre
* Lederkandidat til Forskerforbundet 2013–2015. Ble foreslått for valgkomiteen av lokallaget ved Universitetet i Agder, og er en av fire lederkandidater som ble intervjuet av komiteen. På representantskapsmøtet må han fremmes som benkeforslag.

 

– Det er krise dersom ledelsen blir løsrevet fra organisasjonen. For organisasjonen er medlemmene, poengterer han.

Politi, sykepleiere og lærere

– Kan det ha noe å si for lønna til forskerne at Forskerforbundet til nå ikke har vært noen skikkelig fagforening, slik du hevder?

– Det kan ha noe å si. Jeg mener i alle fall at Forskerforbundet må bli en langt tydeligere aktør i Unio. Som regel hører vi i media bare om politi, sykepleiere og lærere. Forskerne besitter samfunnets toppkompetanse, og folk tror nok at de tjener godt. Men begynnerlønnen for en professor er faktisk bare 557 000, påpeker Mollestad.

Det gjør at også andre stillingskategoriers lønn holdes nede, forklarer den hovedtillitsvalgte og uttrykker samtidig bekymring for det økende lønnsgapet mellom statlig og privat sektor.

– Før kunne man si at det var greit at forskerlønna ikke var så høy, siden vilkårene ellers var så gode. Men slik er det ikke i dag. Forskernes hverdag er økte rapporteringskrav, større publiseringspress og nye undervisnings- og evalueringsformer. Det betyr mer tidspress, mindre frihet og mindre sammenhengende tid til forskning.

Mollestad frykter situasjonen på sikt vil gå hardt utover rekrutteringen. Heldigvis har Forskerforbundet i alle fall lykkes i arbeidet med å få myndighetene til å innse at midlertidigheten i akademia er et problem, framhever han.

Ledervalg i Forskerforbundet

* Nåværende leder Bjarne Hodne sitter ut 2012.
* Ny leder og nytt styre for perioden 2013–2015 velges 17. oktober.
* NTNU-professor Petter Aaslestad er innstilt som leder. Kristian Mollestad er foreløpig eneste motkandidat.
* Forslaget til nye styremedlemmer inkluderer UiOs prorektor Inga Bostad.
* Forskerforbundet er en fagorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning, museer og kulturminnevern. Har i overkant av 18 000 medlemmer. Er tilsluttet hovedorganisasjonen Unio.
 

Må lederen være forsker?

Som lederkandidat kan Mollestad blant annet skilte med mange års erfaring som lokal tillitsvalgt og hovedtillitsvalgt på UiO, stor kunnskap om de ulike tariffsystemene, deltakelse i Unio stats forhandlingsutvalg og høy sektorkunnskap.

Men for mange spiller det liten rolle hva slags kompetanse han måtte ha. Han er jo ikke forsker!

På Forskerforum.no formulerer en professor seg slik i kommentarfeltet: ”Leiar av forskarforbundet må ha ein vitskapleg undervisingsstilling. Dette er jo Forskarforbundet! og ikkje eit forbund for universitetstilsette generelt. Skal forskarar få betre arbeids- og lønnsvilkår må det leiast av ein med rett bakgrunn! Administrativt personale tenkjer ulikt forskarar og det er naturleg sidan me har ulike oppgåver.

Mollestad følger ikke resonnementet.

– Jeg er enig i at du må kjenne forskernes hverdag for å lede Forskerforbundet, du kan ikke komme helt utenfra og ikke kjenne sektoren. Og det er riktig som han hevder at oppgavene våre er forskjellige. Men de teknisk-administrative jobber i sektoren for forskningens beste. Som hovedtillitsvalgt i Forbundets største lokallag i mange år, er jeg veldig klar over vitenskapelig ansattes utfordringer knyttet til lønns- og arbeidsvilkår. Og det at du er en god forsker, gjør deg ikke nødvendigvis kompetent til å lede en fagforening.

– Forstår du tankegangen litt også?

– Jeg forstår det ut ifra at det er en tradisjon med vitenskapelige ledere. Men tidene endrer seg. Selv om jeg forstår at mange mener at organisasjonen må ledes av en forsker, kan jeg ikke ta konsekvensen av det. Ellers blir det snakk om a- og b-medlemmer, og da bør man heller debattere om andre enn forskere i det hele tatt kan være medlemmer.

Roser motkandidaten

– Du er ikke redd organisasjonen kan miste legitimitet dersom den ikke ledes av en forsker?

– Nei. Jeg tror ikke det er avgjørende for samfunnet, eller at myndighetene mener de ikke kan lytte til en leder som ikke er forsker. En leder som argumenterer godt, skaper legitimitet. Jeg ville ikke stilt til valg dersom jeg trodde det kunne ødelegge organisasjonen. Jeg er glad i Forskerforbundet!

Mollestad medgir at Petter Aaslestad slett ikke er den letteste å stille mot og beskriver ham som meget dyktig. Likevel lar han seg ikke skremme.

– Tror du at du blir Forskerforbundets nye leder?

– Ja! Det gjør jeg. Jeg har en klar tro på det. Jeg tror mange lokallag ønsker seg et større fokus på at vi er en fagforening. Og jeg vet at flere lokallag jobber for meg. Det er inspirerende.

 

 

 

 

 

 

Emneord: Forskningspolitikk, Personalbehandling/politikk, Lønn/lønnsforhandlinger, Arbeidsforhold Av Helene Lindqvist
Publisert 12. sep. 2012 13:51 - Sist endret 12. sep. 2012 14:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere