Alliansebygging var utslagsgivende for Forskerforbundet

Hadde valgkomiteen innstilt Kristian Mollestad, ville han også fått lokallagets støtte, innrømmer leder Eivind Balsvik i Forskerforbundet UiO. – Underlig, synes en skuffet Mollestad. Han er usikker på om han fortsetter ledervalgkampen.

VANSKELIG KABAL: – Skulle vi gått videre med støtte til Kristian, måtte vi funnet støttespillere. Da ville vi også skapt bindinger, forklarer lokallagsleder Eivind Balsvik.

Foto: Ola Sæther

Lokallaget ved UiO går ikke inn for sin egen hovedtillitsvalgte, Kristian Mollestad som ny leder for Forskerforbundet. I stedet støtter de opp om valgkomiteens enstemmige innstilling på NTNU-professor og Nokut-leder Petter Aaslestad, meldte Forskerforum.no i går.

Noe annet ville blitt oppfattet som manglende respekt for valgkomiteens innstilling og Forskerforbundets demokratiske organer, hevdet lokallagsleder Eivind Balsvik overfor avisen.

Til Uniforum forsikrer han at lokallaget slett ikke anser Mollestad som uegnet til ledervervet. Snarere begrunner lokallagslederen avgjørelsen med viktigheten av å ha et godt forhold til de andre, store lokallagene.

Problematisk Oslo-dominans

– Det er viktig å få fram at lokallaget ved UiO er blitt godt hørt av valgkomiteen. Begge kandidatene vi foreslo som styremedlemmer, Live Rasmussen og Inga Bostad, er tatt med i komiteens innstilling til styremedlemmer, framhever Balsvik. Forskerforbundets leder de seks siste årene, Bjarne Hodne, kommer også fra UiO.

Ledervalg i Forskerforbundet

* Nåværende leder Bjarne Hodne sitter ut 2012.
* Ny leder og nytt styre for perioden 2013–2015 velges 17. oktober.
* NTNU-professor Petter Aaslestad er innstilt som leder. Kristian Mollestad er foreløpig eneste motkandidat.
* Forslaget til nye styremedlemmer inkluderer UiOs prorektor Inga Bostad.
* Forskerforbundet er en fagorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning, museer og kulturminnevern. Har i overkant av 18 000 medlemmer. Er tilsluttet hovedorganisasjonen Unio.
 

Andre lokallag rundt omkring i landet opplever en slik Oslo-dominans som problematisk, forklarer Balsvik. Og derfor mente UiO-laget det ville være maktarrogant å gå imot valgkomiteens innstilling.

– Stemmer det at dere har foreslått Inga Bostad som ny leder?

– Ja, på et tidlig stadium i prosessen gjorde vi det. Blant annet fordi valgkomiteen ønsket en kvinne. Men hun var ikke interessert.

– Da var dere altså ikke helt motstandere av såkalt Oslo-dominans?

– Vi ble bedt om å komme med forslag, og foreslo Bostad. Vi er ikke egentlig motstandere av en leder fra Universitetet i Oslo. Det hadde vært supert om det var Mollestad som var enstemmig innstilt fra komiteen.

Kristian Mollestad

* Hovedfag i samfunnsgeografi
* Teknisk-administrativt ansatt ved UiO siden 1994
* Tillitsvalgt for Forskerforbundet ved UiO på heltid siden 2003. Hovedtillitsvalgt siden november 2008.
* Initiativtaker og koordinator for Vox Academica, som videreførte professoroppropet for fri forskning etter Ryssdal-utvalgets forslag om eksternt styreflertall ved universitetene.
* Varamedlem i UiOs styre
* Lederkandidat til Forskerforbundet 2013–2015. Ble foreslått for valgkomiteen av lokallaget ved Universitetet i Agder, og er en av fire lederkandidater som ble intervjuet av komiteen. På representantskapsmøtet må han fremmes som benkeforslag.

 

Fryktet bindinger

– Hadde dere da gått inn for Mollestad som ny leder?

– Ja, dersom valgkomiteen hadde innstilt ham, hadde vi det, sier lokallagslederen.

– Betyr det at Forskerforbundet ikke egentlig er en demokratisk organisasjon?

– Det er mange måter å ordne demokratiske organisasjoner på. I Forskerforbundet er det slik at lokallagene stemmer samlet. Som landets største lokallag har UiO 1956 stemmer og det er avgjørende i kabalen. Ved sist valg ble det avgitt rundt 10 000 stemmer. Skulle vi gått videre med støtte til Kristian, måtte vi funnet støttespillere. Da ville vi også skapt bindinger, påpeker Balsvik.

Ettersom lokallagene ved de store universitetene etter alt å dømme kommer til å stemme på Aaslestad, måtte UiO-laget funnet støtte hos ulike høyskoler og mindre læresteder. Men slike allianser er ikke så interessante for UiO-laget, i og med ulikhetene mellom institusjonene.

– Det kunne ført til en polarisering, forklarer Balsvik, som altså heller prioriterer alliansebygging med de store, gamle universitetene.

I denne sammenheng kan alliansebyggingen dreie seg om hvem som ender opp som styremedlemmer.

– Man gir og tar, og lager avtaler med støttespillere. Folk som ikke er på lista, men vil inn, tar gjerne kontakt for å sjekke mulighetene, forklarer lokallagslederen.

Mollestad ba om avklaring

Lokallaget kunne ventet mye lenger med beslutningen. Det var Mollestad selv som ønsket en avklaring på om han hadde lokallagets støtte eller ikke.

Balsvik ber om forståelse for at lokallaget måtte ta et vanskelig valg.

– Jeg føler ikke at vi har «vraket» ham, slik Forskerforum først skrev, understreker han. 

– Det var en helhetlig vurdering. Da vi stemte over saken, la vi dessuten opp til at det kunne være mulig å få inn Mollestad som ny nestleder, men det var han ikke interessert i.

Mollestad selv er skuffet over lokallagets beslutning, men tar det til etterretning.

– Det er vanskelig for meg å fortsette valgkampen etter dette. Men jeg kan ikke bare trekke meg. Nå må jeg snakke med dem som har jobbet for mitt kandidatur og som har foreslått meg.

– Hvorfor er det vanskelig å fortsette som lederkandidat nå?

– Det sier seg selv at det blir vanskelig når mitt eget lokallag ikke står bak meg. Jeg vet at de nye universitetene og flere av høgskolene støtter meg, men det er også mange lokallag som ikke kjenner meg. For disse kan det skape en usikkerhet når de ser at de som kjenner meg best, ikke stiller seg bak meg.

Lokallaget ved Universitetet i Bergen har uttrykt eksplisitt at de ikke ønsker seg en leder som ikke har vitenskapelig bakgrunn. Det samme skal lederen for lokallaget ved NTNU ha uttalt.

– Underlig

– Hva tenker du når Eivind Balsvik sier at lokallaget hadde stilt seg bak deg dersom det var du som var innstilt av valgkomiteen?

– Umiddelbart tenker jeg at det er underlig. Jeg har stor respekt for valgkomiteen og dens arbeid, men dersom det er slik at komiteens innstilling avgjør, så trenger man ikke et valg.

Det er representantskapet som er forbundets øverste organ, poengterer Mollestad.

Tradisjonelt har valgkomiteens innstilte blitt leder, men så pleier det også kun å være én lederkandidat. Når det kommer til styremedlemmer, har det ofte skjedd endringer.

– Logikken brister

– Du er ikke interessert i å bli nestleder, slik UiO-laget ønsket?

– Det der er vanskelig. Det er nemlig det nye hovedstyret og den nye lederen som i fellesskap skal peke ut nestlederen blant styremedlemmene. Jeg mener også at forslaget bryter mot lokallagets målsetting om ikke å gå imot valgkomiteen. For å få til dette måtte det jo skjedd omrokkeringer på styrelisten. Så logikken brister.

I motsetning til ledervervet, er nestledervervet dessuten ingen stilling. Man beholder sin vanlige jobb ved siden av på fulltid.

– Det jeg ønsker å oppnå som leder for Forskerforbundet, lar seg ikke gjennomføre om jeg er nestleder, konstaterer Mollestad.

 

Les også:

*
Vil gjøre Forskerforbundet tøffere
* Petter Aaslestad vil lede Forskerforbundet

 

 

Emneord: Arbeidsforhold, Forskningspolitikk Av Helene Lindqvist
Publisert 19. sep. 2012 15:14 - Sist endret 19. sep. 2012 15:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere