Petter Aaslestad vil lede Forskerforbundet

En enstemmig valgkomite innstiller Petter Aaslestad som kandidat til vervet som leder for Forskerforbundet. - Jeg vil heve forskningens status, sier han selv. Hovedtillitsvalgt ved UiO, Kristian Mollestad blir foreslått som motkandidat.

VIL LEDE FORSKERFORBUNDET: Litteraturprofessor og tidligere dekan ved HF-fakultetet på NTNU, Petter Aaslestad er foreløpig eneste kandidat til vervet som leder for Forskerforbundet.

Foto: Tore Oksholen i Universitetsavisa

Litteraturprofessor, tidligere dekan, nåværende medlem i en rekke styrer og råd, Petter Aaslestad er den beste kandidaten til å overta ledervervet i Forskerforbundet, slår en enstemmig valgkomite fast, melder Universitetsavisa. Samtidig melder Forskerforum i dag at hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved UiO, Kristian Mollestad kommer til å bli foreslått som motkandidat. Det er altså en enstemmig valgkomité som går inn for Petter Aaslestad som lederkandidat.

Valgkomiteen utdyper sin enstemmighet slik:

"Han har ikke hatt verv på lokalt eller nasjonalt nivå i Forskerforbundet. Komiteen er imidlertid overbevist om at det ikke vil være risikosport for Representantskapet å velge Aaslestad som leder av Forskerforbundet. Vi har intervjuet fire lederkandidater, og Aaslestad framsto som den åpenbart sterkeste kandidaten, både ut fra personlige egenskaper, sektorkunnskap og forutsetninger for å posisjonere organisasjonen i sektoren."

- Vil vitalisere

Komiteen uttrykker sin overbevisning om at Aaslestad vil bidra til å vitalisere Forskerforbundet som organisasjon, utvikle ny politikk i samarbeid med forbundets organer og bidra til at vi får gjennomslag for våre ønsker og krav på ulike arenaer.

"Han er meget analytisk, har stor arbeidskapasitet, er en sterk leder, pragmatisk og målbevisst, og har omfattende erfaring med å utforme strategier og utvikle og fornye organisasjoner," skriver komiteen videre.

 

Kandidaten lister selv opp en liste over egenskaper den nye forbundslederen etter hans mening bør ha:

  • Lederkompetanse på høyt nivå
  • Stor faglig legitimitet innen forskning og høyere utdanning
  • Internasjonal erfaring
  • Et stort, relevant kontaktnett, nasjonalt og internasjonalt
  • Gode evner til å kommunisere og forhandle
  • Evne til å arbeide langsiktig og strategisk.

- Må ha gjennomslagskraft

- Lederen må ha gjennomslagskraft i sektoren og mot den brede offentligheten, både politisk og medialt, når det gjelder å få satt forskningspolitiske saker på agendaen og slik berede grunnlaget for bedre ressurstildeling og for bedre lønnsvilkår for våre medlemmer, utdyper kandidat Aaslestad.

 

I et notat hvor han utdyper hva han oppfatter som sine kvaliteter til dette vervet, skriver han avslutningsvis følgende:

"Som leder av Forskerforbundet vil den sentrale oppgaven innad være å lede arbeidet med å realisere Forskerforbundets arbeidsprogram. Både som dekan, NOKUT-leder og SAMKUL-leder er jeg vant til å arbeide etter overordnede strategier og aksepterer ikke munnhellet om at ”kulturer spiser strategiene til lunsj”."

Ny leder av Forskerforbundet velges 17. oktober.

Emneord: Arbeidsforhold, Arbeidsmiljø Av Tore Oksholen i Universitetsavisa
Publisert 30. aug. 2012 09:59 - Sist endret 30. aug. 2012 10:53
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere