Nyheter fra 2010 - Side 5

Publisert 22. sep. 2010 14:21

– Det er eit kunstig skilje mellom kunst og vitskap. Idear frå kunsten kan også koma til nytte i forsking. Det seier UiO-forskar og musikar Alexander Refsum Jensenius som samarbeider nært med Noregs musikkhøgskule.  

Publisert 21. sep. 2010 16:10

Det er rektorer og akademikere som er mest opptatt av universitetsrangeringer, ifølge Bjørn Stensaker i NIFU STEP. Selv om de er sterkt kritiserte, benyttes rangeringene flittig både i markedsføring, samarbeid og egenutvikling. Også ved UiO.

Publisert 20. sep. 2010 15:45

Å finne kvalifiserte kvinner er ikke lett for Norges største universitet. UiO nådde ingen av måltallene for ansettelser av kvinner i vitenskapelige stillinger i forrige måleperiode. Prorektor Inga Bostad synes likevel ikke målene var for ambisiøse.

Publisert 20. sep. 2010 12:36

Åtte forskningsmiljøer har levert inn prosjektskisser i konkurransen om å bli forskningssenter for samfunnsvitenskapelig klima- og energiforskning, FME-samfunn, melder Forskningsrådet. Fra UiO er det et prosjekt fra CICERO og et fra Frisch-senteret ved SV-fakultetet.  

Publisert 17. sep. 2010 11:25

– Eg er nøgd med at dei språkpolitiske retningslinjene slår fast at norsk skal vera hovudspråket på UiO, men ikkje at det har tatt fire og eit halvt år å få dei godkjende. Det seier professor Helge Hveem som leidde utvalet som først staka ut ein språkpolitikk for universitetet.

Publisert 17. sep. 2010 11:07

Språkpolitikken til UiO skal ta vare på og utvikla bruken av norsk språk og fagterminologi. Engelsk er det primære framandspråket. Det går fram av dei nye språkpolitiske retningslinjene som nyleg blei godkjende av rektor Ole Petter Ottersen.

Publisert 17. sep. 2010 10:45

Det foregår mye god forskning i filosofi og idéhistorie i Norge, men det er for lite nasjonalt og internasjonalt samarbeid mellom forskningsmiljøene, viser Forskningsrådets evaluering av disse fagmiljøene.

Publisert 15. sep. 2010 10:09

Ei forandring i ein av dei 2,5 millionar byggjesteinane i arvematerialet i dei to bakteriane som gir gonoré og hjernehinnebetennelse, kan forklara kvifor dei to nesten like bakteriane kan infisera og leva på ulike delar av menneskekroppen og gi to heilt ulike sjukdomar, Det har UiO-forskarane Marina Aspholm og Finn Aas vore med og oppdaga.  

Publisert 14. sep. 2010 11:12

Ordningen med Sentre for fremragende forskning (SFF) har vært vellykket med varige positive effekter, viser evalueringsrapporten som ble lagt frem i går. Resultatene av evalueringen blir viktige i arbeidet med slå fast prinsippene for den neste SFF-utlysningen, melder Forskningsrådets nettsider.  

Publisert 9. sep. 2010 13:26

– Det er dette eg er mest stolt over å ha fått til i livet mitt, seier Karine Nyborg. – Eg er heilt einig. No manglar det berre å bli bestemor, kvitterer Ragnhild Kolden. Begge debuterer som skjønnlitterære forfattarar i haust og begge arbeider på Blindern.

Publisert 9. sep. 2010 12:45

Dekan Hans Petter Graver ved Det juridiske fakultet frykter at en ny rapport fra Internrevisjonen skal brukes som påskudd for å gi sentraladministrasjonen mer makt over fakultetene. Lite trolig, mener rektor Ole Petter Ottersen.

Publisert 8. sep. 2010 13:20

Harvard University er ikkje lenger på førsteplass på lista over verdas beste universitet. University of Cambridge har overtatt tetplassen på rangeringa frå Quackarelli Symonds Top University Ranking. Københavns Universitet (biletet)  er best i Norden, medan UiO plasserer seg som nummer 100 i verda.

Publisert 8. sep. 2010 11:10

 En ny måling viser ekstreme forekomster av den kreftfremkallende gassen radon på Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo, skriver studentavisa Universitas.

Publisert 8. sep. 2010 10:39

Utdanning lønner seg i kroner og øre, både for individet og for samfunnet. Dette viser OECD-rapporten Education at a Glance 2010, opplyser Kunnskapsdepartementet i ei pressemelding.  

Publisert 7. sep. 2010 15:32

– Det er korttenkt av den britiske regjeringa å foreslå eit kutt på 4,49 milliardar kroner i overføringane til universiteta, synest forfattaren Bill Bryson, som også er æresrektor ved University of Durham.  

Publisert 7. sep. 2010 12:33

Både hovedverneombudet og UiO-ledelsen sier seg fornøyde med Arbeidstilsynets endelige rapport. – Det er mye her som AMU kan ta tak i. Og jeg skal sørge for at det blir gjort, lover hovedverneombud Mette Børing.

Publisert 3. sep. 2010 14:14

Forskningsrådet skal kartlegge omfanget av erklært inhabilitet i søknadsbehandlingen. – Vi er hele tiden opptatt av legitimitet i vår søknadsbehandling, sier  adminiistrerende  direktør Arvid Hallén til Forskningsrådets nettsider.

Publisert 3. sep. 2010 10:37

Ein hurtigtest kan revolusjonera kampen mot tuberkulose i Afrika. Det slår Solemon Yimer fast i doktoravhandlinga si ved Institutt for helse og samfunn, UiO. No er han sjølv klar til å utvikla ein slik test.  

Publisert 3. sep. 2010 09:54

– Universitetsleiinga har gjort ein god jobb med å leggja eit solid, økonomisk fundament. Difor fryktar me ikkje at den økonomiske krisa vil råka oss, seier John Local, som er viserektor for forsking ved University of York.  

Publisert 3. sep. 2010 09:46

No råkar den økonomiske krisa også dei britiske universiteta. Dei må rekna med budsjettkutt på 35 prosent. Verre har dei ikkje hatt det sidan depresjonen i 1930-åra, skriv nettutgåva til Daily Mail.  

Publisert 2. sep. 2010 16:58

Kong Harald vil overrekke Kavliprisen til de åtte prisvinnerne innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap i Oslo konserthus tirsdag 7. september kl 14.00. Prisseremonien vil bli ledet av Åse Kleveland og den amerikanske skuespilleren Alan Alda, melder Vitenskapsakademiet.

Publisert 1. sep. 2010 11:13

– Jeg vil ha domstolens svar på om det var nødvendig å avsette en professor i middelalderhistorie, sier Arnved Nedkvitnes nye advokat Vidar Strømme. I lagmannsretten vil han argumentere for at avskjedigelsen ikke er i tråd med Den europeiske menneskerettskonvensjon.

Publisert 1. sep. 2010 10:40

Etter vel et halvt år i stillingen har ikke UiOs nye gave- og donasjonsansvarlige alene fått inn nye penger til universitetet. Men Ingunn Wiig er ikke bekymret: – Dette er et langsiktig arbeid, forklarer hun.

Publisert 1. sep. 2010 10:19

Kristian Mollestad i Forskerforbundet mener Uniforum har bidratt til å spre feilinformasjon om saken til to midlertidige ansatte som nå saksøker universitetet.  

Publisert 1. sep. 2010 09:17

De to delene av primatfossilet "Ida" skal for alle første gang vises samtidig i Norge. Det skjer i Naturhistorisk museum lørdag 4. september klokka 12.00, skriver museet i ei pressemelding.