– Misforstått konflikt

Kristian Mollestad i Forskerforbundet mener Uniforum har bidratt til å spre feilinformasjon om saken til to midlertidige ansatte som nå saksøker universitetet.  

LOVEN ER KLAR: – Allerede i 2007 sa Kunnskapsdepartementet nei til UiO da universitetet forsøkte å holde stipendiattiden utenfor fireårsregelen, påpeker Kristian Mollestad i Forskerforbundet UiO.

Foto: Ola Sæther

– Det er en misforståelse å si at de to tidligere stipendiatene som nå saksøker UiO, krever fast stilling bare fordi de har gått over fireårsperioden.

Det sier hovedtillitsvalgt Kristian Mollestad i Forskerforbundet UiO. Han mener Uniforum bidro til å spre feilinformasjon gjennom forrige utgaves lederartikkel, som hevdet nettopp dette.

Uniforums leder var basert på en artikkel i Forskerforbundets nettavis Forskerforum.no, der saken var framstilt på samme måte.

– Ulovlig tilsetting

– Forskerforbundet støtter disse medlemmene fordi sakene dreier seg om brudd på stillingsvernreglene og mulig ulovlig, midlertidig tilsetting. Dette kan etter Tjenestemannsloven gi rett til fast stilling, oppklarer Mollestad.

– Mener ikke Forskerforbundet at faste undervisnings- og forskerstillinger bør lyses ut til fri konkurranse?

– Forskerforbundet er hundre prosent enig i at alle stillinger skal lyses ut med fri konkurranse. Men om folk er ulovlig ansatt, har de krav på fast stilling. Loven er klar her.

– Ingen ny lov

Umiddelbart etter endt doktorgrad gikk de to saksøkerne inn i nye, midlertidige stillinger. Dermed passerte de fire år som midlertidige ansatte ved UiO. Personer som har vært ansatt midlertidig mer enn fire år, oppnår såkalt styrket stillingsvern og rettigheter som fast ansatte.

Også stipendiattiden telles med i den sammenhengende tjenestetiden. Ikke alle har vært klar over det, derfor har saken også bidratt til en annen debatt:

– ”Forskerforbundets hardkjør for å inkludere stipendiattid som tellende mot fireårsregelen fremstår som et gedigent vådeskudd mot egne medlemmer”, skrev dekan Knut Fægri ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet i et leserinnlegg i Dagens Næringsliv 26. august. Innlegget kommenterte avisens oppslag ”Saksøker for fast jobb” (18.8.).

– Knut Fægri er på ville veier. Det virker som han tror vi lager en ny lov, men det gjør vi ikke, understreker Mollestad.

– Allerede i 2007 sa Kunnskapsdepartementet nei til UiO da universitetet forsøkte å holde stipendiattiden utenfor fireårsregelen. Loven er entydig her, og UiO må følge den.

Blir ikke fast ansatt

Mollestad presiserer at styrket stillingsvern kun gir personer de samme rettigheter som fast ansatte, man blir ikke automatisk fast ansatt:

– Det er ingen som har krav på fast stilling etter fire år. Men de har samme status og stillingsvern som fast ansatte, noe som blant annet betyr at de har en fast oppsigelsestid etter retningslinjene i Tjenestemannsloven, og en mulig fortrinnsrett til andre stillinger i staten.


 

Emneord: Arbeidsforhold, Personalbehandling/politikk, Stipendiat Av Helene Lindqvist
Publisert 1. sep. 2010 10:19 - Sist endret 1. sep. 2010 10:38
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere