Nyheter fra 2009 - Side 7

Publisert 19. aug. 2009 15:36

Riksantikvar Nils Marstein ser inga hindring i eit tettare samarbeid mellom Vikingskipshuset og Folkemuseet på Bygdøy. – Kulturmiljøfredinga på Bygdøy set ikkje bom for utvikling og utbygging av desse musea, seier han til Uniforum. Han går imot forslaga om å lokalisera ein utstillingsbygning for Kulturhistorisk museum på begge sider av Bispegata. – Ein gamaldags vernepolitikk, meiner museumsdirektør Egil Mikkelsen.

Publisert 19. aug. 2009 14:56

Anders Jahres medisinske priser for 2009 går til forskning på genetiske årsaker til komplekse sykdommer og molekylær kreft- og diabetesforskning. Hovedprisen tildeles Kári Stefánsson, leder av det islandske forskningsinstituttet deCODE, skriver Universitetet i Oslo i en pressemelding.

Publisert 19. aug. 2009 10:53

Christian Brochmann er opptatt av systematikk og trives best i åpne landskap. – Jeg liker å ha oversikt, innrømmer vinneren av Universitetets forskningspris.

Publisert 19. aug. 2009 10:08

Forskere ved UiO har oppdaget bakterier med store mengder sukkermodifiserte proteiner. Oppdagelsen kan bety et gjennombrudd i kampen mot spredning av sykdommer som gonoré, smittsom hjernehinnebetennelse og tropesykdommen melioidose.

Publisert 17. aug. 2009 12:21

Siden 1947 har 25 000 studenter fra hele verden tilbrakt sommeren ved Den internasjonale sommerskolen ved UiO. Nå er den populære skolen blitt tildelt Universitetets årlige pris for godt læringsmiljø.

Publisert 17. aug. 2009 11:40

To år inne i EUs 7. rammeprogram for forskning ligger UiO godt an. Om to uker inviterer Forskningsrådet til informasjonsdag og søknadsskriverkurs. – Men har du ennå ikke påbegynt søknaden, er du trolig for sent ute til de seneste utlysningene, sier seniorrådgiver Mette Topnes ved UiOs EU-kontor.

Publisert 13. aug. 2009 11:50

Det var nesten ”stinn brakke”, slik rektor Ole Petter Ottersen hadde ønsket seg, da UiO onsdag inviterte til valgmøte i Gamle Festsal i Urbygningen. Her møtte han statsråd Tora Aasland (SV) og politikere fra Høyre, Venstre, FrP og AP. Den varslede studenteksplosjonen fikk mye oppmerksomhet. – Norges 220 000 studenter er en av landets største velgergrupper, poengterte Ottersen.

Publisert 12. aug. 2009 15:48

Studenter vil nå ta opp det økte alkoholkonsumet blant studenter. En SIRUS-undersøkelse fra 2007, viste at studentenes alkoholkonsum økte med 20 prosent fra 1997 til 2007. Med midler fra Helsedirektoratet har Velferdstinget som mål å skape et mer inkluderende studiemiljø ved at studenter får et mer bevisst forhold til eget alkoholinntak.

Publisert 12. aug. 2009 10:08

Tirsdag 11. august ble årets nye studenter høytidelig ønsket velkommen til Universitetet i Oslo. – Høyere utdanning er ikke noe man får, det er noe man tar, sa universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe. Rektor Ole Petter Ottersen la vekt på universitetets samfunnsoppgave i sin tale til studentene.

Publisert 11. aug. 2009 07:14

– Me vil ikkje overtala lærestadene til å innføra framlegga våre, men heller overtyda dei om behovet for å gjera det. Det sa leiar for Danningsutvalet, prorektor Inga Bostad, då utvalet la fram sluttrapporten sin måndag 10. august. Utvalet foreslår mellom anna å innføra ex.phil. ved alle profesjonsutdanningar og setja i gang forsøk med å utvida bachelorgraden med eit halvt år fordjuping i danning.

Publisert 10. aug. 2009 09:49

Studentenes evne til refleksjon, gjennomtenkning og vidsyn må styrkes, sier Dannelsesutvalget for høyere utdanning. Innstillingen fra utvalget, som ledes av prorektor Inga Bostad,  lanseres i dag på Universitetet i Oslo.

Publisert 7. aug. 2009 13:21

– Ungdommar er like, anten dei kjem frå USA, Tibet eller Bosnia-Hercegovina, synest Madina Sulava frå Abkhasia. –Studiemiljøet har vore heilt fantastisk, meiner norskstudent Gunnar Xiakun frå Shen Yang i Kina. Begge er mellom dei 500 studentane som i går avslutta det seks veker lange opphaldet på Den internasjonale sommarskulen ved UiO.  

Publisert 7. aug. 2009 10:10

– Det er vanvittig å bruke så mye penger på å kjøpe inn vaksiner til hele befolkningen. Man vet med ganske stor sikkerhet at denne epidemien vil ramme de aller, aller færreste på noen måte som er mer alvorlig enn vanlig influensa, sier Jan Helge Solbakk til Vårt Land i dag. Han er professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. 

Publisert 3. aug. 2009 14:21

– I dag skal me begynna med å leggja opp planane for hausten og byrja diskusjonen om kvar Universitetet i Oslo skal vera om ti år. Det seier Ole Petter Ottersen til Uniforum då han for første gong kjem på jobb som rektor ved Universitetet i Oslo tidleg om morgonen måndag 3. august.  

Publisert 31. juli 2009 15:14

For første gong  gjer NTNU i Trondheim det betre enn Universitetet i Oslo på ei liste over dei beste universiteta i verda.  NTNU tar 54. plassen og UiO 55. plassen på rankinglista frå spanske Webometrics som blei publisert i dag. I Europa kjem dei to universiteta på sjette- og sjuandeplass. – Å bli slått av NTNU stimulerer oss til å auka innsatsen, lovar universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe.

Publisert 31. juli 2009 10:13

Universitetet i Oslo styrkjer reinhaldet, utplasserer dispensarar med våtserviettar ved fleire hovudinngangar og etablerer ein eigen influensatelefon for å vera i beredskap mot svineinfluensaen. –Studentar og tilsette bør unngå å handhelsa på kvarandre og heller gi kvarandre ein klapp på skuldra, oppfordrar universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe.

Publisert 30. juli 2009 13:54

Det  er fortsatt stor mangel på studentboliger. Det viser den årlige studentboligundersøkelsen som Norsk Studentunion og Studentenes Landsforbund la fram i dag. Den nasjonale dekningsgraden er på knappe 14,66 prosent, langt unna politikernes uttalte mål om at 20 prosent av studentene skal ha mulighet til å bo i studentbolig.

Publisert 30. juli 2009 12:13

StatoilHydro sponser universitetene i Oslo og Stavanger med til til sammen 45 millioner kroner. Det går på forskerintegriteten løs, mener høyskolelektor Trond Blindheim, i følge Klassekampen. – Ekstern finansiering har vært viktig for vår utvikling som universitet, sier personaldirektør Halfdan Hagen ved Universitetet i Stavanger.  

Publisert 27. juli 2009 10:47

StatoilHydro bidrar med 20 millioner kroner i forskningsstøtte til Universitetet i Oslo de neste fem årene. Pengene skal finansiere beregningsorientert tilnærming i realfagene. Avtalen ble underskrevet tidligere i sommer.

Publisert 25. juni 2009 16:53

- I 2020 vil klima, økologi og helse vera dei største utfordringane i samfunnet. Og Universitetet i Oslo vil stå i fremste rekkje for å løysa dei. Det sa medisinprofessor Ole Petter Ottersen etter at han hadde overtatt rektorkjeden frå Geir Ellingsrud i Gamle Festsal i går kveld.

Publisert 24. juni 2009 15:06

Camilla Collett skildra Anton Martin Schweigaard (1808-1870) som ”en av disse Skønhedaabenbarelser, som Kunsten og Poesien i sine bedste Øieblikke kan have og gjengive os dem, men som man ikke maa vente at træffe lyslevende i Cylinderhatt og Frakke – i vort nordlige Verdensstrøg nu allermindst”.  

Publisert 24. juni 2009 14:52

– Jeg er stolt, sier Gerd Thorsen, leder for UiOs bedriftsidrettslag, i en kommentar til at UiO tok en suveren sammenlagtseier i Universitetslekene 2009 i Oslo. Bildet er fra fotballkampen mellom NTNU i Trondheim og Universtetet i Bergen.

Publisert 24. juni 2009 14:12

Biologiprofessor Christian Brocmann er tildelt UiOs forskingspris for 2009. Det bestemte Universitetsstyret i dag. Samtidig får professor i statsvitskap, Bernt Hagtvet UiOs formidlingspris, medan Den internasjonale sommarskulen får prisen for godt læringsmiljø.